Yeterlilik Kodu

TR00200559

Yeterlilik Adı
Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı Ev ve Kurum Hizmetleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Kamuya sağlanan hizmetler
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3412

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Aile bütçesi planlar.
 • Alışverış yapar.
 • Kaynakları verimli kullanır.
 • Ev araçlarını kullanır.
 • Temizlik araç ve gereçlerini kullanır.
 • Konut bölümlerini temizler.
 • Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını yapar.
 • Çamaşır ve diğer eşyalardan leke çıkarır.
 • Çamaşır yıkar.
 • Ütü yapar.
 • Basit onarımlar yapar.
 • Evi düzenler.
 • Besinleri işleyerek saklar.
 • Yemek pişirir.
 • Çeşitli hamur teknikleri ile ürünler hazırlar.
 • İçecek çeşitleri hazırlar.
 • Sofra çeşitleri düzenler.
 • Bulaşık yıkar ve çöpleri atar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak. Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı toplumsal ve kişisel hizmet veren kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200559


Yeterlilik Adı
Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı Ev ve Kurum Hizmetleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Aile bütçesi planlar.
 • Alışverış yapar.
 • Kaynakları verimli kullanır.
 • Ev araçlarını kullanır.
 • Temizlik araç ve gereçlerini kullanır.
 • Konut bölümlerini temizler.
 • Tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını yapar.
 • Çamaşır ve diğer eşyalardan leke çıkarır.
 • Çamaşır yıkar.
 • Ütü yapar.
 • Basit onarımlar yapar.
 • Evi düzenler.
 • Besinleri işleyerek saklar.
 • Yemek pişirir.
 • Çeşitli hamur teknikleri ile ürünler hazırlar.
 • İçecek çeşitleri hazırlar.
 • Sofra çeşitleri düzenler.
 • Bulaşık yıkar ve çöpleri atar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Kamuya sağlanan hizmetler

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3412


İlişki Türü

Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı toplumsal ve kişisel hizmet veren kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde çalışabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak.

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200559

Qualification Title
Area of Family and Consumer Services Branch of Home and Institutional Services Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasDomestic services
National Occupation Classification

ISCO 08: 3412

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Plans the family budget.
 • Makes shopping.
 • Uses resources efficiently.
 • Uses home tools.
 • Uses cleaning tools and equipment.
 • Cleans house sections.
 • Performs cleaning and maintenance of textile products.
 • Removes stains from laundry and other goods.
 • Makes washing.
 • Makes ironing.
 • Makes simple repairs.
 • Makes house arrangements.
 • Processes nutrients and stores them Cooks Prepares products with various dough techniques.
 • Prepares beverage varieties.
 • Organizes tableware.
 • Washes the dishes and throws the garbage.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school. Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.
Progression Paths (Relationship Type)

Home and Institutional service personnel may work in related department of community and individual service organizations and institutions.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200559


Qualification Title
Area of Family and Consumer Services Branch of Home and Institutional Services Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Plans the family budget.
 • Makes shopping.
 • Uses resources efficiently.
 • Uses home tools.
 • Uses cleaning tools and equipment.
 • Cleans house sections.
 • Performs cleaning and maintenance of textile products.
 • Removes stains from laundry and other goods.
 • Makes washing.
 • Makes ironing.
 • Makes simple repairs.
 • Makes house arrangements.
 • Processes nutrients and stores them Cooks Prepares products with various dough techniques.
 • Prepares beverage varieties.
 • Organizes tableware.
 • Washes the dishes and throws the garbage.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Domestic services

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 3412


Relationship Type

Home and Institutional service personnel may work in related department of community and individual service organizations and institutions.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school.

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.


Country Code
-