Yeterlilik Kodu

TR00201571

Yeterlilik Adı
Anadolu İmam Hatip Lisesi Diploması
Sorumlu KurumDin Öğretimi Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampusu F Blok Beşevler/ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttp://www.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Din ve teoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlar.
 • Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlar.
 • Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini sağlar.
 • Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırır.
 • İmamlık, hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.
 • Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini sağlar.
 • Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini sağlar.
 • Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Genel-Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı-Destekleyici

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201571


Yeterlilik Adı
Anadolu İmam Hatip Lisesi Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlar.
 • Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlar.
 • Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini sağlar.
 • Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırır.
 • İmamlık, hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.
 • Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini sağlar.
 • Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini sağlar.
 • Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Genel-Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı-Destekleyici


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Din ve teoloji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampusu F Blok Beşevler/ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
-

Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201571

Qualification Title
Anatolian İmam Hatip High School Diploma
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasReligion and theology
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Prepares students for future by developing them in terms of physical, mental, moral, social and cultural characteristics, making them respectful for democracy and human rights, providing knowledge and skills which are necessities of the time.
 • Prepares students for higher education, occupation, life and business fields by giving a common general culture at the level of secondary education.
 • Provides improvement of senses of self-confidence, self-control and responsibility of students.
 • Gets students adopt the habit of studying and solidarity.
 • Provides required knowledge and skills which will be basis for performing religious services as imamate, preaching and Quran course instructiveness.
 • Provides learning foreign language of students at the level to track development and changes at the world.
 • Provides generating information of students by using knowledge and skills and developing project.
 • Gives qualified education by benefiting from technology.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: General-Vocational

Category: Special Purpose-Supportive

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201571


Qualification Title
Anatolian İmam Hatip High School Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Prepares students for future by developing them in terms of physical, mental, moral, social and cultural characteristics, making them respectful for democracy and human rights, providing knowledge and skills which are necessities of the time.
 • Prepares students for higher education, occupation, life and business fields by giving a common general culture at the level of secondary education.
 • Provides improvement of senses of self-confidence, self-control and responsibility of students.
 • Gets students adopt the habit of studying and solidarity.
 • Provides required knowledge and skills which will be basis for performing religious services as imamate, preaching and Quran course instructiveness.
 • Provides learning foreign language of students at the level to track development and changes at the world.
 • Provides generating information of students by using knowledge and skills and developing project.
 • Gives qualified education by benefiting from technology.

Further Info

Orientation: General-Vocational

Category: Special Purpose-Supportive


Source Of Further Info

National Education Basic Law Regulation on Ministry of National Education Secondary Education InstitutionsURL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Religion and theology

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education General Directorate of Religious Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-