Yeterlilik Kodu

TR00200575

Yeterlilik Adı
Büro Yönetimi Alanı Hukuk Sekreterliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Sekreterlik ve büro çalışması
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3342.01

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İşyeri adına iletişim kurar ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür.
 • Bilgisayarı etkili kullanarak hızlı ve etkili resmi yazı yazar, kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturur.
 • Hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izler.
 • Dosyalama ve arşivleme sistemlerini yapar.
 • Bilgisayarda ofis programlarını kullanır.
 • Çalışma ortamının organizasyonunun yapılmasını sağlar.
 • Etkili ve akıcı sunum yapar.
 • Veri tabanı programını kullanır.
 • Ticari hesaplamalar yapar.
 • Türkçeyi güzel konuşur.
 • Bilgisayarda etkili ve hızlı yazı yazar.
 • Kişiler arası etkin iletişim kurar.
 • Ürün hizmet tanıtımı yapar.
 • Büro yönetimi işlerini yapar
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak. Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Hukuk sekreteri, Büro elemanı, Zabıt katibi

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200575


Yeterlilik Adı
Büro Yönetimi Alanı Hukuk Sekreterliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İşyeri adına iletişim kurar ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür.
 • Bilgisayarı etkili kullanarak hızlı ve etkili resmi yazı yazar, kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturur.
 • Hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izler.
 • Dosyalama ve arşivleme sistemlerini yapar.
 • Bilgisayarda ofis programlarını kullanır.
 • Çalışma ortamının organizasyonunun yapılmasını sağlar.
 • Etkili ve akıcı sunum yapar.
 • Veri tabanı programını kullanır.
 • Ticari hesaplamalar yapar.
 • Türkçeyi güzel konuşur.
 • Bilgisayarda etkili ve hızlı yazı yazar.
 • Kişiler arası etkin iletişim kurar.
 • Ürün hizmet tanıtımı yapar.
 • Büro yönetimi işlerini yapar

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Sekreterlik ve büro çalışması

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3342.01


İlişki Türü

Hukuk sekreteri, Büro elemanı, Zabıt katibi


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak.

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200575

Qualification Title
Area of Office Management Branch of Legal Secretary Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasSecretarial and office work
National Occupation Classification

ISCO 08: 3342.01

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Communicates on behalf of the workplace and conducts public relations activities.
 • Uses the computer effectively, writes official texts quickly and effectively, creates appropriate business letter content for the institution.
 • Tracks legal filing system and litigation services.
 • Makes filing and archiving systems.
 • Uses office programs on the computer.
 • Performs organization of the working environment.
 • Does effective and flowing presentations.
 • Uses database programs.
 • Makes business calculations.
 • Speaks Turkish properly.
 • Writes text on the computer effectively and fast Communicates effectively with contacts.
 • Promotes products and services.
 • Performs office management.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school. Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.
Progression Paths (Relationship Type)

Legal secretary, office boy/girl, court clerk

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200575


Qualification Title
Area of Office Management Branch of Legal Secretary Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Communicates on behalf of the workplace and conducts public relations activities.
 • Uses the computer effectively, writes official texts quickly and effectively, creates appropriate business letter content for the institution.
 • Tracks legal filing system and litigation services.
 • Makes filing and archiving systems.
 • Uses office programs on the computer.
 • Performs organization of the working environment.
 • Does effective and flowing presentations.
 • Uses database programs.
 • Makes business calculations.
 • Speaks Turkish properly.
 • Writes text on the computer effectively and fast Communicates effectively with contacts.
 • Promotes products and services.
 • Performs office management.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Secretarial and office work

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 3342.01


Relationship Type

Legal secretary, office boy/girl, court clerk


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school.

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.


Country Code
-