Yeterlilik Kodu

TR00200597

Yeterlilik Adı
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektrik ve enerji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3113

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Elektrik elektronik devrelerinin ölçüm ve hesaplama uygulamalarını yapar.
 • Temel elektrik devrelerinin bağlantılarını ve hesaplamalarını yapar.
 • Temel elektronik uygulamaları ve güç kaynağı yapar.
 • Temel teknik resim, temel elektrik elektronik sembolleri ve devre şemalarının çizimlerini yapar.
 • Bilgisayar ortamında elektrik elektronik devre ve şemaları ile baskı devrelerinin çizimini ve simülasyonunu yapar.
 • Bilgisayar ile elektrik elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri çizer.
 • Bilgisayar ortamında elektrik elektronik projeleri hazırlar.
 • Endüstriyel elektronik uygulamaları ve onarımlarını yapar.
 • Enerji nakilleri ve koruma sistemleri montajı yapar.
 • Dağıtım pano sistemleri işlemlerini yapar.
 • Enerji üretim ve dağıtım merkezleri özelliklerini seçer/montajını yapar.
 • Koruma röleleri ve modüler hücreler montaj ve bağlantılarını yapar.
 • Yüksek gerilim tesis bakım onarımını yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak. Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yüksek gerilim kablo aksesuarları montajcısı, röle görevlisi, yüksek gerilim teçhizatı test elemanı

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200597


Yeterlilik Adı
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Elektrik elektronik devrelerinin ölçüm ve hesaplama uygulamalarını yapar.
 • Temel elektrik devrelerinin bağlantılarını ve hesaplamalarını yapar.
 • Temel elektronik uygulamaları ve güç kaynağı yapar.
 • Temel teknik resim, temel elektrik elektronik sembolleri ve devre şemalarının çizimlerini yapar.
 • Bilgisayar ortamında elektrik elektronik devre ve şemaları ile baskı devrelerinin çizimini ve simülasyonunu yapar.
 • Bilgisayar ile elektrik elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri çizer.
 • Bilgisayar ortamında elektrik elektronik projeleri hazırlar.
 • Endüstriyel elektronik uygulamaları ve onarımlarını yapar.
 • Enerji nakilleri ve koruma sistemleri montajı yapar.
 • Dağıtım pano sistemleri işlemlerini yapar.
 • Enerji üretim ve dağıtım merkezleri özelliklerini seçer/montajını yapar.
 • Koruma röleleri ve modüler hücreler montaj ve bağlantılarını yapar.
 • Yüksek gerilim tesis bakım onarımını yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Elektrik ve enerji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3113


İlişki Türü

Yüksek gerilim kablo aksesuarları montajcısı, röle görevlisi, yüksek gerilim teçhizatı test elemanı


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak.

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200597

Qualification Title
Area of Electrical-Electronic Technology Branch of High Voltage Systems Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasElectricity and energy
National Occupation Classification

ISCO 08: 3113

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Performs measurement and calculation processes of electrical electronic circuits.
 • Makes connection and calculation of basic electric circuits.
 • Makes basic electronic applications and power supply.
 • Performs basic technical drawing, draws basic electrical electronic symbols and circuit diagrams.
 • Makes drawings and simulations of electrical electronic circuits and diagrams and printing circuits in computer environment.
 • Draws printed circuits of computer and electrical electronic circuit diagrams.
 • Prepares electrical and electronic projects in computer environment.
 • Performs industrial electronic applications and repairs Installs energy transmission and protection systems.
 • Performs distribution panel systems processes.
 • Selects the properties of energy production and distribution centers and assembles.
 • Makes protection relievo and modular cells installations and connections.
 • Performs maintenance and repair of high voltage plants.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school. Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.
Progression Paths (Relationship Type)

High voltage cable accessories fixer, relay officer, high voltage equipment test personnel

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200597


Qualification Title
Area of Electrical-Electronic Technology Branch of High Voltage Systems Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Performs measurement and calculation processes of electrical electronic circuits.
 • Makes connection and calculation of basic electric circuits.
 • Makes basic electronic applications and power supply.
 • Performs basic technical drawing, draws basic electrical electronic symbols and circuit diagrams.
 • Makes drawings and simulations of electrical electronic circuits and diagrams and printing circuits in computer environment.
 • Draws printed circuits of computer and electrical electronic circuit diagrams.
 • Prepares electrical and electronic projects in computer environment.
 • Performs industrial electronic applications and repairs Installs energy transmission and protection systems.
 • Performs distribution panel systems processes.
 • Selects the properties of energy production and distribution centers and assembles.
 • Makes protection relievo and modular cells installations and connections.
 • Performs maintenance and repair of high voltage plants.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Electricity and energy

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 3113


Relationship Type

High voltage cable accessories fixer, relay officer, high voltage equipment test personnel


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school.

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.


Country Code
-