Yeterlilik Kodu

TR00200612

Yeterlilik Adı
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Hazır Giyim Model Makineciliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7532

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Her türdeki giysi kalıplarını tanır ve basit düzenlemelerini yapar.
 • Her türdeki Kadın giysileri için ana ve yardımcı malzeme seçimi yapar.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerden giysi üretiminde kullanılan temel ve spesyal hazır giyim makinelerini kullanır.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerde dikim tekniklerini uygular.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerde temel kesim tekniklerini uygular.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerden giysi üretimini yapar.
 • Üretim sırasında üretim planlamasını yapar.
 • Ara ve son kontrolleri yapar.
 • Her türlü ütüleme işlemlerini yapar.
 • Ürüne uygun paketleme ve depolama işlemlerini yapar.
 • Giysilerin teknik çizimlerini yapar.
 • İşi ile ilgili planlamayı yapar ve organize eder.
 • Yabancı dilde mesleği ile ilgili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerden giysi modelleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak. Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Giyim-hazir giyim sektöründe, atölyeler, hazir giyim isletmeleri, modaevi-butik kendi isyerleri vb. yerlerde hazır giyim model makinecisi (dokuma konfeksiyon makinecisi) olarak çalışabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200612


Yeterlilik Adı
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Hazır Giyim Model Makineciliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Her türdeki giysi kalıplarını tanır ve basit düzenlemelerini yapar.
 • Her türdeki Kadın giysileri için ana ve yardımcı malzeme seçimi yapar.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerden giysi üretiminde kullanılan temel ve spesyal hazır giyim makinelerini kullanır.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerde dikim tekniklerini uygular.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerde temel kesim tekniklerini uygular.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerden giysi üretimini yapar.
 • Üretim sırasında üretim planlamasını yapar.
 • Ara ve son kontrolleri yapar.
 • Her türlü ütüleme işlemlerini yapar.
 • Ürüne uygun paketleme ve depolama işlemlerini yapar.
 • Giysilerin teknik çizimlerini yapar.
 • İşi ile ilgili planlamayı yapar ve organize eder.
 • Yabancı dilde mesleği ile ilgili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Dokuma ve/veya yuvarlak örme yüzeylerden giysi modelleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7532


İlişki Türü

Giyim-hazir giyim sektöründe, atölyeler, hazir giyim isletmeleri, modaevi-butik kendi isyerleri vb. yerlerde hazır giyim model makinecisi (dokuma konfeksiyon makinecisi) olarak çalışabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak.

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200612

Qualification Title
Area of Clothing Manufacturing Technology Branch of Ready-made Clothing Model Machinery Operator Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasTextiles (clothes, footwear and leather)
National Occupation Classification

ISCO 08: 7532

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Knows the patterns of each type of clothes and makes simple arrangements.
 • Selects main and auxiliary materials for all kinds of Women's wear.
 • Uses basic and special ready-to-wear machines used in the production of garments from woven and/or circular knitted surfaces.
 • Applies sewing techniques on woven and/or circular knitted surfaces.
 • Applies basic cutting techniques on woven and/or circular knitted surfaces.
 • Makes clothes from woven and/or circular knitted surfaces.
 • Makes production planning during production.
 • Performs interim and final checks.
 • Makes all kinds of ironing operations.
 • It makes the packaging and storage processes suitable for the product.
 • Makes technical drawings of clothes.
 • Makes work planning and organization.
 • Establishes verbal and written communication in a foreign language related to the profession.
 • Performs research and development of clothing models from woven and/or circular knitted surfaces.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school. Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.
Progression Paths (Relationship Type)

The individual may work in clothing-ready made clothing sector at workshops, read-made clothing enterprises, can be a ready-made clothing modelling machine operator (woven garment machinery operator) in fashion houses-boutique, or can be self-employed.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200612


Qualification Title
Area of Clothing Manufacturing Technology Branch of Ready-made Clothing Model Machinery Operator Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Knows the patterns of each type of clothes and makes simple arrangements.
 • Selects main and auxiliary materials for all kinds of Women's wear.
 • Uses basic and special ready-to-wear machines used in the production of garments from woven and/or circular knitted surfaces.
 • Applies sewing techniques on woven and/or circular knitted surfaces.
 • Applies basic cutting techniques on woven and/or circular knitted surfaces.
 • Makes clothes from woven and/or circular knitted surfaces.
 • Makes production planning during production.
 • Performs interim and final checks.
 • Makes all kinds of ironing operations.
 • It makes the packaging and storage processes suitable for the product.
 • Makes technical drawings of clothes.
 • Makes work planning and organization.
 • Establishes verbal and written communication in a foreign language related to the profession.
 • Performs research and development of clothing models from woven and/or circular knitted surfaces.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Textiles (clothes, footwear and leather)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7532


Relationship Type

The individual may work in clothing-ready made clothing sector at workshops, read-made clothing enterprises, can be a ready-made clothing modelling machine operator (woven garment machinery operator) in fashion houses-boutique, or can be self-employed.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school.

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.


Country Code
-