Yeterlilik Kodu

TR00200618

Yeterlilik Adı
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı İç Giyim Modelistliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7532

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Her türdeki iç giyim için manuel ve/veya bilgisayarda kalıp hazırlar.
 • İç giyim kalıplarının serilemesini ve üretim kalıplarına dönüştürülmesini manuel ve/veya bilgisayarda yapar.
 • Her türdeki iç giyim üretimi için ana ve yardımcı malzeme seçimi yapar.
 • Numune üretimi için kesim işlemlerini yapar.
 • Temel hazır giyim makinelerini kullanır ve numune üretimi yapar.
 • Giysilerin teknik çizimlerini yapar.
 • Üretim kalıplarını ve numune kontrolünü yapar.
 • İşi planlar ve organize eder.
 • Yabancı dilde mesleği ile ilgili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • İç giyim ile ilgili koleksiyon hazırlama faaliyetinde bulunur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak. Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İç giyim modelisti

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200618


Yeterlilik Adı
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı İç Giyim Modelistliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Her türdeki iç giyim için manuel ve/veya bilgisayarda kalıp hazırlar.
 • İç giyim kalıplarının serilemesini ve üretim kalıplarına dönüştürülmesini manuel ve/veya bilgisayarda yapar.
 • Her türdeki iç giyim üretimi için ana ve yardımcı malzeme seçimi yapar.
 • Numune üretimi için kesim işlemlerini yapar.
 • Temel hazır giyim makinelerini kullanır ve numune üretimi yapar.
 • Giysilerin teknik çizimlerini yapar.
 • Üretim kalıplarını ve numune kontrolünü yapar.
 • İşi planlar ve organize eder.
 • Yabancı dilde mesleği ile ilgili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • İç giyim ile ilgili koleksiyon hazırlama faaliyetinde bulunur.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7532


İlişki Türü

İç giyim modelisti


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak.
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak.
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak.
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak.

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak.

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200618

Qualification Title
Area of Clothing Manufacturing Technology Branch of Underwear Modelist Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasTextiles (clothes, footwear and leather)
National Occupation Classification

ISCO 08: 7532

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • For each type of underwear, prepares patterns manually and/or with computer.
 • Performs manual and/or computerized transformation of underwear patterns into serial production and production patterns.
 • Makes main and auxiliary materials for every type of underwear production.
 • Makes cutting operations for sample production.
 • Uses basic garment machines and produces samples.
 • Drafts technical drawings of clothes.
 • Performs production pattern and sample control.
 • Makes work planning and organization.
 • Establishes verbal and written communication in a foreign language related to the profession.
 • Performs activities of preparing underwear collections.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school. Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.
Progression Paths (Relationship Type)

Underwear clothing modelist

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200618


Qualification Title
Area of Clothing Manufacturing Technology Branch of Underwear Modelist Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • For each type of underwear, prepares patterns manually and/or with computer.
 • Performs manual and/or computerized transformation of underwear patterns into serial production and production patterns.
 • Makes main and auxiliary materials for every type of underwear production.
 • Makes cutting operations for sample production.
 • Uses basic garment machines and produces samples.
 • Drafts technical drawings of clothes.
 • Performs production pattern and sample control.
 • Makes work planning and organization.
 • Establishes verbal and written communication in a foreign language related to the profession.
 • Performs activities of preparing underwear collections.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Textiles (clothes, footwear and leather)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7532


Relationship Type

Underwear clothing modelist


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits.
 • To have completed secondary school for vocational open high school.
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation.
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School.

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school.

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school.


Country Code
-