Yeterlilik Kodu

TR00201540

Yeterlilik Adı
Hazır Giyim Model Makineciliği Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 8153.01

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Hazır giyim model makinecisinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Giyim üretim teknolojisi alanında düz sanayi dikiş makinesi ve overlok makinesini kullanır, kesim yapar, düz dar etek, tişört, boxer, çocuk elbisesi ve yastık dikimi yapar.
 • Giyim üretim teknolojisi alanında ölçü alır, düz dar etek, tişört, erkek gömleği, çocuk elbisesi ve Türk bayrağı kalıpları hazırlar.
 • Mesleki hesaplamalar ve giysi teknik çizimleri yapar.
 • Lif çeşitlerini, iplik büküm yapılarını ve tekstil yüzeylerini tanır.
 • Dikiş makineleri ve otomatlarını kullanır, kadın, erkek, çocuk giyimi ve iç giyim üretimi yapar.
 • Kadın, erkek, çocuk giyimi ve iç giyime ait temel ve model uygulamalı giysi kalıplarını elde ve bilgisayarlı sistemde hazırlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Hazır Giyim Model Makineciliği alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201540


Yeterlilik Adı
Hazır Giyim Model Makineciliği Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Hazır giyim model makinecisinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Giyim üretim teknolojisi alanında düz sanayi dikiş makinesi ve overlok makinesini kullanır, kesim yapar, düz dar etek, tişört, boxer, çocuk elbisesi ve yastık dikimi yapar.
 • Giyim üretim teknolojisi alanında ölçü alır, düz dar etek, tişört, erkek gömleği, çocuk elbisesi ve Türk bayrağı kalıpları hazırlar.
 • Mesleki hesaplamalar ve giysi teknik çizimleri yapar.
 • Lif çeşitlerini, iplik büküm yapılarını ve tekstil yüzeylerini tanır.
 • Dikiş makineleri ve otomatlarını kullanır, kadın, erkek, çocuk giyimi ve iç giyim üretimi yapar.
 • Kadın, erkek, çocuk giyimi ve iç giyime ait temel ve model uygulamalı giysi kalıplarını elde ve bilgisayarlı sistemde hazırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 8153.01


İlişki Türü

Hazır Giyim Model Makineciliği alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201540

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Ready-made Wear Designing Machine Operator
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasTextiles (clothes, footwear and leather)
National Occupation Classification

ISCO 08 : 8153.01

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in ready-made model machine operator.

The person who has this qualification;

 • Using flat industrial sewing machines and overlock machines in the field of clothing manufacturing technology; Cutting, straight narrow skirt, T-shirt, boxer, children's dress and pillow making.
 • Taking measurements in the field of clothing manufacturing technology, preparing flat narrow skirts, T-shirts, men's shirts, children's dresses and Turkish flag molds.
 • Professional calculations and technical drawings of clothes.
 • To be able to identify fiber types, yarn winding structures and textile surfaces.
 • To be able to prepare the patterns for women’s, men’s and kid’s underwear manually and on a computerized system.
 • Women's, men's and children's underwear production through using automatic and special underwear machines.
 • Production organization in ready-wear enterprises.
 • Model research and artistic drawing.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Carpet Designing.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201540


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Ready-made Wear Designing Machine Operator

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in ready-made model machine operator.

The person who has this qualification;

 • Using flat industrial sewing machines and overlock machines in the field of clothing manufacturing technology; Cutting, straight narrow skirt, T-shirt, boxer, children's dress and pillow making.
 • Taking measurements in the field of clothing manufacturing technology, preparing flat narrow skirts, T-shirts, men's shirts, children's dresses and Turkish flag molds.
 • Professional calculations and technical drawings of clothes.
 • To be able to identify fiber types, yarn winding structures and textile surfaces.
 • To be able to prepare the patterns for women’s, men’s and kid’s underwear manually and on a computerized system.
 • Women's, men's and children's underwear production through using automatic and special underwear machines.
 • Production organization in ready-wear enterprises.
 • Model research and artistic drawing.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Textiles (clothes, footwear and leather)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 8153.01


Relationship Type

Is an asset for working as auxiliary personnel in the field of Carpet Designing.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Ways To Acquire

Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training.

Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-