Yeterlilik Kodu

TR00312784

Yeterlilik Adı
İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumYozgat Bozok Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiYozgat Bozok Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://bozok.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel Bilimler ve İnşaat Teknolojisi alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve bu bilgileri kullanır.
 • İnşaat Teknolojisi alanında gerekli olabilecek malzemeleri tanır ve bu bilgileri kullanabilir.
 • Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapar ve etkin iletişim sağlar.
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır.
 • Deney tasarlama, yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerilerine sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki deneysel verileri kullanabilir uygulayabilir.
 • Problemleri üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapar.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda, bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte proje çizebilme yetisine sahiptir.
 • İnşaat Teknolojisi alanı ile ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir ve bu bilgileri kullanır.
 • Karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
 • Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 • Karşılaşılan zemin mekaniği problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir.
 • Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.
 • Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.
 • Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
 • İkinci öğretim olarak da eğitim vermektedir. 
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Başarma Şartlarıİki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuvarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00312784


Yeterlilik Adı
İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel Bilimler ve İnşaat Teknolojisi alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve bu bilgileri kullanır.
 • İnşaat Teknolojisi alanında gerekli olabilecek malzemeleri tanır ve bu bilgileri kullanabilir.
 • Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapar ve etkin iletişim sağlar.
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır.
 • Deney tasarlama, yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerilerine sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki deneysel verileri kullanabilir uygulayabilir.
 • Problemleri üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapar.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda, bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte proje çizebilme yetisine sahiptir.
 • İnşaat Teknolojisi alanı ile ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir ve bu bilgileri kullanır.
 • Karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
 • Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 • Karşılaşılan zemin mekaniği problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir.
 • Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.
 • Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.
 • Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
 • İkinci öğretim olarak da eğitim vermektedir. 

Detaylı Bilginin Kaynağı

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Yozgat Bozok Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Yozgat Bozok Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Yozgat Bozok Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuvarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar.


Geçerlilik Tarihi

Belge sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.


Edinme Yolları

İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00312784

Qualification Title
Awarding BodyYozgat Bozok University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://bozok.edu.tr/
Orientation-
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00312784


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info

Yozgat Bozok University Information PackageURL

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
EN

Awarding Body
Yozgat Bozok University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Yozgat Bozok University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date

The document is valid continuously.


Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-