Yeterlilik Kodu

TR00200672

Yeterlilik Adı
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Mobilya Süsleme Sanatları Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7523

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş resmini tasarlar.
 • Maliyetini çıkartarak şartname hazırlar.
 • İş resmini çizer ve ölçülendirir.
 • Teknik resim çizer.
 • Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapar.
 • İş güvenliği önlemlerini alır.
 • Elde ve makinede ahşap ve ahşap ürünleriyle temel işlemleri yapar.
 • Mobilya temel işlemleri yapar.
 • Şablon, kalıp ve numune hazırlar.
 • Yüzey oymacılığı, dekupe oyma ve tabi şekil oyması yapar.
 • Alın ve doğrusal tornalama yapar.
 • Mobilyada kündekari tekniği ile uygulamalar yapar.
 • Ahşap ve ahşap ürünleri ile kakma yapar.
 • Ahşap yüzeylere boyama yapar ve vernik uygulaması yaparak hatalarını giderir.
 • Yüzeyde dekoratif işlemler yapar.
 • Ambalaj ve depolama yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mobilya süsleme sanatları teknisyeni

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200672


Yeterlilik Adı
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Mobilya Süsleme Sanatları Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş resmini tasarlar.
 • Maliyetini çıkartarak şartname hazırlar.
 • İş resmini çizer ve ölçülendirir.
 • Teknik resim çizer.
 • Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapar.
 • İş güvenliği önlemlerini alır.
 • Elde ve makinede ahşap ve ahşap ürünleriyle temel işlemleri yapar.
 • Mobilya temel işlemleri yapar.
 • Şablon, kalıp ve numune hazırlar.
 • Yüzey oymacılığı, dekupe oyma ve tabi şekil oyması yapar.
 • Alın ve doğrusal tornalama yapar.
 • Mobilyada kündekari tekniği ile uygulamalar yapar.
 • Ahşap ve ahşap ürünleri ile kakma yapar.
 • Ahşap yüzeylere boyama yapar ve vernik uygulaması yaparak hatalarını giderir.
 • Yüzeyde dekoratif işlemler yapar.
 • Ambalaj ve depolama yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği



URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7523


İlişki Türü

Mobilya süsleme sanatları teknisyeni


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200672

Qualification Title
Area of Furniture and Interior Design Branch of Furniture Ornamentation Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO 08: 7523

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Performs work designs, prepares the specification by calculating the cost. Prints and scales the work drawing. Drafts technical drawings. Performs computer-aided two- and three-dimensional drawing. Takes work safety precautions. Handles basic operations with wooden and wooden products manually and machine. Does basic furniture operations. Prepares the template, the mold and the sample. Makes surface carving, decoupage carving and natural carving. Makes tympan and linear turning. Makes applications with the kundekari technique in the furniture. Performs inlaying with wood and wooden products. Paints on wooden surfaces and fixes faults by applying varnish. Performs decorative processes on the surface. Makes packaging and storage.

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian vocational and Anatolian technical high school
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school
Progression Paths (Relationship Type)

Furniture decorative arts technician

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200672


Qualification Title
Area of Furniture and Interior Design Branch of Furniture Ornamentation Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

Performs work designs, prepares the specification by calculating the cost. Prints and scales the work drawing. Drafts technical drawings. Performs computer-aided two- and three-dimensional drawing. Takes work safety precautions. Handles basic operations with wooden and wooden products manually and machine. Does basic furniture operations. Prepares the template, the mold and the sample. Makes surface carving, decoupage carving and natural carving. Makes tympan and linear turning. Makes applications with the kundekari technique in the furniture. Performs inlaying with wood and wooden products. Paints on wooden surfaces and fixes faults by applying varnish. Performs decorative processes on the surface. Makes packaging and storage.


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308



URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Materials (glass, paper, plastic and wood)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7523


Relationship Type

Furniture decorative arts technician


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian vocational and Anatolian technical high school

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school


Country Code
-