Yeterlilik Kodu

TR00200681

Yeterlilik Adı
Muhasebe ve Finansman Alanı Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Muhasebe ve vergilendirme
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 4110

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Ticari paket programları kullanır.
 • Büro hizmetleri yapar.
 • Bilgisayarla standartlar çerçevesinde yazışmalar yapar.
 • Ofis programlarını kullanır.
 • Kurumsal başvuruları yapar.
 • Ticari belgeleri düzenler.
 • Genel muhasebe işlemleri yapar.
 • Mesleki yabancı dili kullanır.
 • Dış ticaret işlemleri yapar.
 • Dış ticarette teslim ve ödeme yapar.
 • Dış ticaret mevzuatını uygular.
 • Dış ticaret muhasebe kayıtları yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Dış ticaret ofis hizmetleri elemanı, muhasebe yardımcı elemanı, muhasebe büro elemanı, defter tutan büro elemanı, ücret büro elemanı

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200681


Yeterlilik Adı
Muhasebe ve Finansman Alanı Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Ticari paket programları kullanır.
 • Büro hizmetleri yapar.
 • Bilgisayarla standartlar çerçevesinde yazışmalar yapar.
 • Ofis programlarını kullanır.
 • Kurumsal başvuruları yapar.
 • Ticari belgeleri düzenler.
 • Genel muhasebe işlemleri yapar.
 • Mesleki yabancı dili kullanır.
 • Dış ticaret işlemleri yapar.
 • Dış ticarette teslim ve ödeme yapar.
 • Dış ticaret mevzuatını uygular.
 • Dış ticaret muhasebe kayıtları yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Muhasebe ve vergilendirme

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 4110


İlişki Türü

Dış ticaret ofis hizmetleri elemanı, muhasebe yardımcı elemanı, muhasebe büro elemanı, defter tutan büro elemanı, ücret büro elemanı


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200681

Qualification Title
Area of Accounting and Finance Branch of Foreign Trade Office Services Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasAccounting and taxation
National Occupation Classification

ISCO 08: 4110

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Uses commercial package programs. Performs office services. Performs correspondence with the computer on the basis of standards. Uses office programs. Makes institutional applications. Prepares commercial documents. Performs general accounting transactions. Uses a foreign language at a professional level. Performs foreign trade transactions. Performs delivery and payment in foreign trade. Applies foreign trade legislation. Prepares foreign trade accounts records.

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school
Progression Paths (Relationship Type)

Foreign trade office personnel, accounting support staff, accounting office personnel, bookkeeping personnel, remuneration staff

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200681


Qualification Title
Area of Accounting and Finance Branch of Foreign Trade Office Services Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

Uses commercial package programs. Performs office services. Performs correspondence with the computer on the basis of standards. Uses office programs. Makes institutional applications. Prepares commercial documents. Performs general accounting transactions. Uses a foreign language at a professional level. Performs foreign trade transactions. Performs delivery and payment in foreign trade. Applies foreign trade legislation. Prepares foreign trade accounts records.


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Accounting and taxation

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 4110


Relationship Type

Foreign trade office personnel, accounting support staff, accounting office personnel, bookkeeping personnel, remuneration staff


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school


Country Code
-