Yeterlilik Kodu

TR00307390

Yeterlilik Adı
Müzik Sanatta Yeterlilik Diploması
Sorumlu KurumSivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.cumhuriyet.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Müzik ve sahne sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır.
 • Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir
 • Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir.
 • Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir.
 • Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir.
 • Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder.
 • Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir.
 • Bireysel Ses Eğitimi ve Bireysel Çalgı Eğitimi dersleri kapsamında müzik yapabilme yeteneğini geliştirme becerisine sahiptir.
 • Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Performans Uygulaması Yazılı Sınav UygulamasıTez sunumu

En az 21 krediyi tamamlamakTez veya performans gösterisini başarıyla tamamlamak

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1) Lisans veya Yüksek Lisans Diploması2) İlgili alan mezunu haricindekilerden yüksek lisans derecesine sahip olanlardan ALES en az 60, lisans derecesinde ise en az 80 puan olmak3) YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak 4) Lİsans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 olması

Başarma ŞartlarıEn az 21 krediyi tamamlamak Tez veya performans gösterisini başarıyla tamamlamak En az 21 krediyi tamamlamakTez veya performans gösterisini başarıyla tamamlamak
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarları veya müzik eğitimi bölümlerinde çalışma olanağı, Araştırma kurumlarında çalışma olanağı, Özel müzik merkezleri açabilme olanağı, Özel ve Devlet kurumlarında sanat danışmanlığı yapabilme, Radyo ve televizyon kanallarında çalışma olanağına sahiptir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00307390


Yeterlilik Adı
Müzik Sanatta Yeterlilik Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır.
 • Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir
 • Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir.
 • Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir.
 • Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir.
 • Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder.
 • Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir.
 • Bireysel Ses Eğitimi ve Bireysel Çalgı Eğitimi dersleri kapsamında müzik yapabilme yeteneğini geliştirme becerisine sahiptir.
 • Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Performans Uygulaması Yazılı Sınav UygulamasıTez sunumu

En az 21 krediyi tamamlamakTez veya performans gösterisini başarıyla tamamlamak


Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Müzik ve sahne sanatları

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi Paketi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarları veya müzik eğitimi bölümlerinde çalışma olanağı, Araştırma kurumlarında çalışma olanağı, Özel müzik merkezleri açabilme olanağı, Özel ve Devlet kurumlarında sanat danışmanlığı yapabilme, Radyo ve televizyon kanallarında çalışma olanağına sahiptir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

1) Lisans veya Yüksek Lisans Diploması2) İlgili alan mezunu haricindekilerden yüksek lisans derecesine sahip olanlardan ALES en az 60, lisans derecesinde ise en az 80 puan olmak3) YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak 4) Lİsans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 olması


Edinme Yolları

En az 21 krediyi tamamlamak Tez veya performans gösterisini başarıyla tamamlamak En az 21 krediyi tamamlamakTez veya performans gösterisini başarıyla tamamlamak


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00307390

Qualification Title
Awarding BodySivas Cumhuriyet University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.cumhuriyet.edu.tr
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasMusic and performing arts
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • It deals with music in many dimensions such as education, aesthetics and history, examines it, and draws conclusions.
 • It has the ability to use the technological possibilities of carrying traditional music and todays music to the future
 • By analyzing popular culture on the basis of scientific knowledge, it has the ability to handle the art that is popular culture as a critical point of view.
 • Besides the Western music theory and solfege, it equips it with supporting Turkish music theory and solfege, history, literature, instrument knowledge.
 • In addition to comprehending its own national music and transmitting it to the future, it will examine the European and world music and give scientific information at a comparable level.
 • It has the ability to use the technological possibilities of carrying traditional music and todays music to the future.
 • Individual Voice Training and Individual Instrument Education classes to improve the ability to make music.
 • Have the ability to use properly and effectively in accordance with Turkic rules and to have healthy communication with students.
Key Competencies-
Further Info
 • Application of performance Application of written examThesis presentation
 • Complete at least 21 creditsSuccessfully complete a thesis or performance demonstration
Quality Assurance-
Access Requirements

1) Graduate or Postgraduate Diploma2) Those who have a master degree from those who are not postgraduates of the related area are required to have a minimum ALES score of 60 and a minimum score of 80 in the graduate degree 3) Having a minimum score of 55 from foreign language exams accepted by YOK 4) Applicants with a graduate degree must have a minimum of 3 out of 4 averages graduate of graduation

Conditions for SuccessComplete at least 21 creditsSuccessfully complete a thesis or performance demonstrationComplete at least 21 creditsSuccessfully complete a thesis or performance demonstration
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can work in the fine arts faculties, conservatories or music education departments of universities,The opportinity to work in research instituions,The facility to open private music center,Art counsel in private and government intitutions,The opportunity to work on radio and television.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00307390


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
 • It deals with music in many dimensions such as education, aesthetics and history, examines it, and draws conclusions.
 • It has the ability to use the technological possibilities of carrying traditional music and todays music to the future
 • By analyzing popular culture on the basis of scientific knowledge, it has the ability to handle the art that is popular culture as a critical point of view.
 • Besides the Western music theory and solfege, it equips it with supporting Turkish music theory and solfege, history, literature, instrument knowledge.
 • In addition to comprehending its own national music and transmitting it to the future, it will examine the European and world music and give scientific information at a comparable level.
 • It has the ability to use the technological possibilities of carrying traditional music and todays music to the future.
 • Individual Voice Training and Individual Instrument Education classes to improve the ability to make music.
 • Have the ability to use properly and effectively in accordance with Turkic rules and to have healthy communication with students.

Further Info
 • Application of performance Application of written examThesis presentation
 • Complete at least 21 creditsSuccessfully complete a thesis or performance demonstration

Source Of Further Info

 • Sivas Cumhuriyet University Information PackageURL

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Music and performing arts

Information Language
EN

Awarding Body
Sivas Cumhuriyet University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Sivas Cumhuriyet University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduates can work in the fine arts faculties, conservatories or music education departments of universities,The opportinity to work in research instituions,The facility to open private music center,Art counsel in private and government intitutions,The opportunity to work on radio and television.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

1) Graduate or Postgraduate Diploma2) Those who have a master degree from those who are not postgraduates of the related area are required to have a minimum ALES score of 60 and a minimum score of 80 in the graduate degree 3) Having a minimum score of 55 from foreign language exams accepted by YOK 4) Applicants with a graduate degree must have a minimum of 3 out of 4 averages graduate of graduation


Ways To Acquire

Complete at least 21 creditsSuccessfully complete a thesis or performance demonstrationComplete at least 21 creditsSuccessfully complete a thesis or performance demonstration


Country Code
-