Yeterlilik Kodu

TR00343921

Yeterlilik Adı
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.karabuk.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri60
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hastanelerde farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.
 • Hastanelerin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.
 • Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.
 • Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.
 • Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.
 • Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir.
 • Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.
 • Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir.
 • Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır.
 • Sınavlar, değerlendirme ve notlandırmalar Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.
 • Güncel yönetmelik aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf

 • Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmaz.
 • Programa kabul edilecek adayların herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirilir
Başarma Şartları Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektördeki hastanelerde, sağlık ile ilgili sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00343921


Yeterlilik Adı
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hastanelerde farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.
 • Hastanelerin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.
 • Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.
 • Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.
 • Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.
 • Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir.
 • Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.
 • Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir.
 • Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır.
 • Sınavlar, değerlendirme ve notlandırmalar Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.
 • Güncel yönetmelik aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf

 • Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Karabük Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yönetim ve idare

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Karabük Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektördeki hastanelerde, sağlık ile ilgili sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı
 • Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmaz.
 • Programa kabul edilecek adayların herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirilir

Edinme Yolları
 • Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak.
 • Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
 • Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00343921

Qualification Title
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Awarding BodyKarabük University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.karabuk.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Have the ability to apply different leadership styles in different situations in hospitals. Develop and apply the most appropriate motivation techniques in different departments of hospitals by identifying motivation needs for different environments. Determine, analyze and develop solutions to problems in hospitals. Develop and implement the most appropriate decision making processes within the organizational structure. Be able to apply contemporary management concepts and techniques most appropriate to different managerial problems Understand and analyze the possible effects of economic developments on hospitals and can make the most appropriate decisions for these situations. Develop and apply contemporary human resources management concepts and techniques. Evaluate the financial status of hospitals by analyzing financial statements. Follow the developments in international markets related to hospitals and evaluates their effects on hospitals.

Key Competencies-
Further Info

The measurement and evaluation methods applied for each course are defined in the Course Teaching Plan prepared by the relevant instructor / s and included in the information package. Exams, evaluations and grading are done according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. The current regulation is available at the link below. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Candidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program.

Quality Assurance-
Access Requirements

ALES is not required for a non-thesis master’s degree. Candidates to be admitted to the program must have a bachelor’s degree in any field. Candidates applying to the non-thesis master’s program are evaluated according to their graduation grade point average.

Conditions for SuccessCandidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program. The non-thesis master’s program consists of 30 national credits and at least ten courses, not less than 60 ECTS, and a term project course. The time to complete the non-thesis master’s program is at least two semesters, at most three semesters, starting from the semester in which the courses related to the program he/she enrolled in, excluding the time spent in scientific preparation regardless of whether he/she has registered for each semester.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduated students have opportunity to work in public and private health institutions as managers and may find employment in administrative units of health-related NGOs and other similar organizations. The Ministry of Health and its affiliates, Social Security Institution and other public hospitals and organizations are employed as assistant experts and executive candidates. In addition to these organizations, graduated students also have job opportunities in pharmaceutical companies, businesses trading medical devices and materials and private health insurance institutions.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00343921


Qualification Title
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Non-preferred Terms
-

Description

Have the ability to apply different leadership styles in different situations in hospitals. Develop and apply the most appropriate motivation techniques in different departments of hospitals by identifying motivation needs for different environments. Determine, analyze and develop solutions to problems in hospitals. Develop and implement the most appropriate decision making processes within the organizational structure. Be able to apply contemporary management concepts and techniques most appropriate to different managerial problems Understand and analyze the possible effects of economic developments on hospitals and can make the most appropriate decisions for these situations. Develop and apply contemporary human resources management concepts and techniques. Evaluate the financial status of hospitals by analyzing financial statements. Follow the developments in international markets related to hospitals and evaluates their effects on hospitals.


Further Info

The measurement and evaluation methods applied for each course are defined in the Course Teaching Plan prepared by the relevant instructor / s and included in the information package. Exams, evaluations and grading are done according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. The current regulation is available at the link below. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Candidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program.


Source Of Further Info

Karabük University Information PackageURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Management and administration

Information Language
EN

Awarding Body
Karabük University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Karabük University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduated students have opportunity to work in public and private health institutions as managers and may find employment in administrative units of health-related NGOs and other similar organizations. The Ministry of Health and its affiliates, Social Security Institution and other public hospitals and organizations are employed as assistant experts and executive candidates. In addition to these organizations, graduated students also have job opportunities in pharmaceutical companies, businesses trading medical devices and materials and private health insurance institutions.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

ALES is not required for a non-thesis master’s degree. Candidates to be admitted to the program must have a bachelor’s degree in any field. Candidates applying to the non-thesis master’s program are evaluated according to their graduation grade point average.


Ways To Acquire

Candidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program. The non-thesis master’s program consists of 30 national credits and at least ten courses, not less than 60 ECTS, and a term project course. The time to complete the non-thesis master’s program is at least two semesters, at most three semesters, starting from the semester in which the courses related to the program he/she enrolled in, excluding the time spent in scientific preparation regardless of whether he/she has registered for each semester.


Country Code
-