Yeterlilik Kodu

TR00201455

Yeterlilik Adı
Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Toptan ve perakende satışlar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5223.68

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Su ve Deniz Ürünleri Satış elemanlığının gerektirdiği, satış işlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma ve bunlarla ilgili belgeleri düzenleme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Hukuk kurallarına ve anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder, motivasyon arttırıcı faaliyetlerden yararlanır, ekonomik, sosyal ve toplumsal olayları izler ve çalışmalarında toplam kalite yönetimi prensiplerini uygular.
 • İşletmelerde satış sırasında kanunlara uygun fatura veya fatura yerine geçen belgeleri, muhasebede kullanılan belge ve bildirgeler ile kıymetli evrakları düzenler.
 • Tüketici hakları mevzuatını araştırır ve kavrar.
 • Ambalajlama yapar, ürünü satışa hazırlar, ürünü tekniğine uygun satar, vitrin ve mağaza içini düzenler.
 • Taze ve işlenmiş deniz ürünlerinin tanıtımını yapar.
 • Her tür deniz ürününü müşteri isteğine göre hazırlar.
 • Satış işlemlerinde bilgisayar kullanır.
 • Standartlara uyarak stok ve ürün depo takibi ile lojistik işlemlerini yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201455


Yeterlilik Adı
Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Su ve Deniz Ürünleri Satış elemanlığının gerektirdiği, satış işlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma ve bunlarla ilgili belgeleri düzenleme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Hukuk kurallarına ve anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder, motivasyon arttırıcı faaliyetlerden yararlanır, ekonomik, sosyal ve toplumsal olayları izler ve çalışmalarında toplam kalite yönetimi prensiplerini uygular.
 • İşletmelerde satış sırasında kanunlara uygun fatura veya fatura yerine geçen belgeleri, muhasebede kullanılan belge ve bildirgeler ile kıymetli evrakları düzenler.
 • Tüketici hakları mevzuatını araştırır ve kavrar.
 • Ambalajlama yapar, ürünü satışa hazırlar, ürünü tekniğine uygun satar, vitrin ve mağaza içini düzenler.
 • Taze ve işlenmiş deniz ürünlerinin tanıtımını yapar.
 • Her tür deniz ürününü müşteri isteğine göre hazırlar.
 • Satış işlemlerinde bilgisayar kullanır.
 • Standartlara uyarak stok ve ürün depo takibi ile lojistik işlemlerini yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Toptan ve perakende satışlar

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5223.68


İlişki Türü

Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201455

Qualification Title
Certificate of Mastership for Water and Marine Products Salesperson
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasWholesale and retail sales
National Occupation Classification

ISCO 08: 5223.68

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a Water and Marine Products Salesperson, which are carrying out sales transactions, carrying out stock activities and acquiring competencies to organize these documents - To comply with the rules of law and constitutional rights and responsibilities, to follow technological developments, to benefit from motivational activities, to monitor economic and social and societal events and to apply the principles of total quality management - Organizing documents, legal invoices, documents that can be used as invoices, and documents and declarations that can be used in accounting services - Research and comprehension of consumer rights legislation - Wrapping, preparing the product for sale, selling according to the product’s technical qualifications, arranging the shop window and the shop’s interior area - Able to introduce fresh and processed seafood - Preparing all kind of seafood according to the customer's demand - Able to use computers in sales transactions - Following the inventory and product warehouse tracking and performing logistics processes in accordance with the standards

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

One can start up business in Water and Marine Products Selling. Is it an asset for recruitment.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201455


Qualification Title
Certificate of Mastership for Water and Marine Products Salesperson

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a Water and Marine Products Salesperson, which are carrying out sales transactions, carrying out stock activities and acquiring competencies to organize these documents - To comply with the rules of law and constitutional rights and responsibilities, to follow technological developments, to benefit from motivational activities, to monitor economic and social and societal events and to apply the principles of total quality management - Organizing documents, legal invoices, documents that can be used as invoices, and documents and declarations that can be used in accounting services - Research and comprehension of consumer rights legislation - Wrapping, preparing the product for sale, selling according to the product’s technical qualifications, arranging the shop window and the shop’s interior area - Able to introduce fresh and processed seafood - Preparing all kind of seafood according to the customer's demand - Able to use computers in sales transactions - Following the inventory and product warehouse tracking and performing logistics processes in accordance with the standards


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Wholesale and retail sales

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 5223.68


Relationship Type

One can start up business in Water and Marine Products Selling. Is it an asset for recruitment.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-