Yeterlilik Kodu

TR00321260

Yeterlilik Adı
Tıp Tarihi ve Etik Doktora Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Medipol Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttps://www.medipol.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Genel Tıp Tarihinin genel çizgisini karşılaştırmalı olarak bilir.
 • Türk Tıp tarihini tüm zaman dilimlerinde bilir, diğer medeniyetlerle karşılaştırır.
 • Osmanlı Tıbbını, Osmanlı hekiminin kimliğini, darüşşifaları , tıp kitaplarını ve tedavi şeklini bilir.
 • Tıp eğitiminin gelişim sürecini bilir, eğitim şartlarını, programları, tıp okullarını öğrenir.
 • Modern tıbbın temellerini bunu hazırlayan şartları ve katkıda bulunan hekimleri bilir.
 • Tıp Etiğinin temel kurallarını, bunları hazırlayan ilkeleri öğrenir.
 • Klinikte karşılaşılan etik sorunları ayırt edebilir, çözüm önerebilir.
 • Etik vakaları tartışır ve çözümler önerebilir.
 • Hayatın başından itibaren karşılaşılan etik sorunları sistematik bir şekilde tartışabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Doktora yazılı sınavlarından en az 70 ve üzeri puan almak gerekir. Ara sınavın başarıya oranı %50 ve genel sınavın başarıya oranı %50 dir. Sınavlar sözlü veya yazılı olur, seminer hazırlamak ve verilen ödevleri hazırlamak zorunluluğu vardır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Lisans ve / veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Belgesi

Başarma ŞartlarıTüm dersleri başarı ile tamamlayan ve en az 240 AKTS kredilik, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Tıp Fakültelerinde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dallarında eğitim verebilir, asistanlık yapabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00321260


Yeterlilik Adı
Tıp Tarihi ve Etik Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Genel Tıp Tarihinin genel çizgisini karşılaştırmalı olarak bilir.
 • Türk Tıp tarihini tüm zaman dilimlerinde bilir, diğer medeniyetlerle karşılaştırır.
 • Osmanlı Tıbbını, Osmanlı hekiminin kimliğini, darüşşifaları , tıp kitaplarını ve tedavi şeklini bilir.
 • Tıp eğitiminin gelişim sürecini bilir, eğitim şartlarını, programları, tıp okullarını öğrenir.
 • Modern tıbbın temellerini bunu hazırlayan şartları ve katkıda bulunan hekimleri bilir.
 • Tıp Etiğinin temel kurallarını, bunları hazırlayan ilkeleri öğrenir.
 • Klinikte karşılaşılan etik sorunları ayırt edebilir, çözüm önerebilir.
 • Etik vakaları tartışır ve çözümler önerebilir.
 • Hayatın başından itibaren karşılaşılan etik sorunları sistematik bir şekilde tartışabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Doktora yazılı sınavlarından en az 70 ve üzeri puan almak gerekir. Ara sınavın başarıya oranı %50 ve genel sınavın başarıya oranı %50 dir. Sınavlar sözlü veya yazılı olur, seminer hazırlamak ve verilen ödevleri hazırlamak zorunluluğu vardır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tıp

Dil
TR

Sorumlu Kurum
İstanbul Medipol Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

İstanbul Medipol Üniversitesi


Ek Dili
EN


Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Tıp Fakültelerinde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dallarında eğitim verebilir, asistanlık yapabilir.


Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı

Lisans ve / veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Belgesi


Edinme Yolları

Tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve en az 240 AKTS kredilik, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00321260

Qualification Title
History of Medicine and Ethics Doctoral Degree
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url/yeterlilik/tip-tarihi-ve-etik-doktora-diplomasi-TR00321260.html
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

Exams are evaluated over 100 points. A minimum score of 70 or above is required from PhD written exams. The ratio of midterm to success is 50% and the overall exam to success is 50%. Exams are verbal or written, and there is an obligation to prepare a seminar and prepare homework assignments.

Quality Assurance-
Access Requirements

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Conditions for SuccessStudents who have successfully complete all of the courses and take minimum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.
Progression Paths (Relationship Type)

Can provide education and assist in Medical History and History of Medicine and Ethics.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00321260


Qualification Title
History of Medicine and Ethics Doctoral Degree

Non-preferred Terms

TTED


Description
-

Further Info

Exams are evaluated over 100 points. A minimum score of 70 or above is required from PhD written exams. The ratio of midterm to success is 50% and the overall exam to success is 50%. Exams are verbal or written, and there is an obligation to prepare a seminar and prepare homework assignments.


Source Of Further Info

Istanbul Medipol University InformationURL

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Medicine

Information Language
EN

Awarding Body

Awarding Body Contact


Source Of Information

Istanbul Medipol University


Supplement Language
EN


National Occupation Classification
-

Relationship Type

Can provide education and assist in Medical History and History of Medicine and Ethics.


Expiry Date
-

Access Requirements

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency


Ways To Acquire

Students who have successfully complete all of the courses and take minimum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.


Country Code
-