Yeterlilik Kodu

TR00343971

Yeterlilik Adı
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.karabuk.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Seyahat, turizm ve boş zaman
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Turizm ve yakın disiplinleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur.
 • Turizm alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Turizm işletmelerinin iç ve dış çevre faktörleri hakkında stratejik düşünme becerisi kazanır.
 • Turizm işletmesinin türüne göre planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol becerisi kazanır.
 • Turizm işletmelerinde hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
 • Turizm işletmelerine yönelik sorunlarının çözümünde uygun araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
 • Turizm işletmelerine yönelik gelişmeleri ve teknolojileri tanıma ve kurumuna aktarma becerisi kazanır.
 • Turizm işletmelerine yönelik sorunların çözümünde farklı seçeneklere eleştirel yaklaşma ve çözüm önerileri üretme becerisi kazanır.
 • Turizm ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibi olur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Lisansüstü öğrencilerinin mezuniyet için en az 21 kredilik ders yüklerini 100 tam not üzerinden en az 70(4,00 üzerinden 2,50)genel ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 •  Lisans diplomasına sahip olmak
 •  ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak.
 •  Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, yazılı olarak yapılacak bilim sınavı öncesinde anabilim dalı kurul kararı le yabancı dil sınavı yapılabilir. Bu sınav, anabilim dalı veya Üniversite tarafından ortak olarak da yapılabilir. Yabancı dil sınavı yapılırsa adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 almış olması gerekir. Yabancı dil sınavı yapıldığı durumlarda yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz.
 •  Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
 •  Tezli yüksek lisans programlarına, ALES puanının %50’siyle adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler.
Başarma Şartları Lisansüstü öğrencilerinin mezuniyet için en az 21 kredilik ders yüklerini 100 tam not üzerinden en az 70(4,00 üzerinden 2,50)genel ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için; tez sınavında başarılı olması ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması gerekir. Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını enstitüye teslim eder ve tez enstitü tez yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Yüksek lisans mezunları, konaklama işletmelerinin ön büro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, satın alma, pazarlama-satış ve insan kaynakları departmanlarında, seyahat acentalarının rezervasyon, operasyon, biletleme ve muhasebe departmanlarında, havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinde, yiyecek içecek işletmelerinde ve rekreasyon işletmelerinde yönetici olarak çalışabilirler.
 • Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma olanakları da vardır.
 • Akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencilerimiz ise yüksek lisans sonrası doktora programlarına devam edebilmektedirler.
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00343971


Yeterlilik Adı
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Turizm ve yakın disiplinleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur.
 • Turizm alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Turizm işletmelerinin iç ve dış çevre faktörleri hakkında stratejik düşünme becerisi kazanır.
 • Turizm işletmesinin türüne göre planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol becerisi kazanır.
 • Turizm işletmelerinde hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
 • Turizm işletmelerine yönelik sorunlarının çözümünde uygun araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
 • Turizm işletmelerine yönelik gelişmeleri ve teknolojileri tanıma ve kurumuna aktarma becerisi kazanır.
 • Turizm işletmelerine yönelik sorunların çözümünde farklı seçeneklere eleştirel yaklaşma ve çözüm önerileri üretme becerisi kazanır.
 • Turizm ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibi olur.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Lisansüstü öğrencilerinin mezuniyet için en az 21 kredilik ders yüklerini 100 tam not üzerinden en az 70(4,00 üzerinden 2,50)genel ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Karabük Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Seyahat, turizm ve boş zaman

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Karabük Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
 • Yüksek lisans mezunları, konaklama işletmelerinin ön büro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, satın alma, pazarlama-satış ve insan kaynakları departmanlarında, seyahat acentalarının rezervasyon, operasyon, biletleme ve muhasebe departmanlarında, havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinde, yiyecek içecek işletmelerinde ve rekreasyon işletmelerinde yönetici olarak çalışabilirler.
 • Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma olanakları da vardır.
 • Akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencilerimiz ise yüksek lisans sonrası doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı
 •  Lisans diplomasına sahip olmak
 •  ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak.
 •  Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, yazılı olarak yapılacak bilim sınavı öncesinde anabilim dalı kurul kararı le yabancı dil sınavı yapılabilir. Bu sınav, anabilim dalı veya Üniversite tarafından ortak olarak da yapılabilir. Yabancı dil sınavı yapılırsa adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 almış olması gerekir. Yabancı dil sınavı yapıldığı durumlarda yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz.
 •  Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
 •  Tezli yüksek lisans programlarına, ALES puanının %50’siyle adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler.

Edinme Yolları
 • Lisansüstü öğrencilerinin mezuniyet için en az 21 kredilik ders yüklerini 100 tam not üzerinden en az 70(4,00 üzerinden 2,50)genel ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.
 • Tezli yüksek lisans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur.
 • Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur.
 • Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 • Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için; tez sınavında başarılı olması ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması gerekir.
 • Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını enstitüye teslim eder ve tez enstitü tez yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00343971

Qualification Title
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Awarding BodyKarabük University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.karabuk.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasTravel, tourism and leisure
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The student acquires knowledge of tourism discipline and related fields. The student acquires knowledge of legal regulations, professional standards, and practices related to the field of tourism. The student acquires the ability of strategic thinking related to the internal and external factors surrounding tourism enterprises. The student acquires the ability to plan, organize, coordinate, direct, and control according to the type of tourism enterprise. The student analyzes, plans, practices, regulates, and if needed, re-organizes and develops the service processes of tourism enterprises. The student suggests solutions to the problems that the tourism enterprises face by using the appropriate research methods. The student acquires the ability to recognize the developments and technologies, which are related with the tourism enterprises, and can transfer them to his/her enterprises. The student acquires the ability of critical thinking and solution proposing in the course of solving the problems of tourism enterprises. The student adopts the ethical values related with the field of tourism and has social

Key Competencies-
Further Info

The masters program consists of at least seven courses, a seminar course and a thesis study, provided that it is not less than 21 credits in total. Seminar course and thesis work are non-credit and evaluated as successful or unsuccessful. The students who study in the programme are required to fulfil the following graduation requirements in order to get the Master of Arts (M.A.)Degree in Economics: • The students must pass all the credited courses with at least a letter grade CB, together with non-credited courses with at least the letter grade G • They must obtain a total of 120 ECTS Credits. • They must achieve a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 65 out of 100 (at least 2.50 out of 4.00). • They must be successful in their seminars • They must prepare the MA thesis and defend it successfully. For further and detailed information, please see the relevant regulation: http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf

Quality Assurance-
Access Requirements

TURKISH STUDENTS a) To have a bachelors degree b) To have at least 55 standard points in the score type of the program applied for in the ALES exam administered centrally by ÖSYM. c) In the acceptance of graduate students, a foreign language exam can be held with the decision of the department board before the written science exam. This exam can be done jointly by the department or the University. If a foreign language exam is taken, the candidate must have at least 50 out of 100 points. In cases where a foreign language exam is held, those who are not exempt from the foreign language exam but do not take the exam or who fail the exam are not taken to the written exam and interview. d) The written exam is determined by evaluating 100 full marks. Candidates who do not take the written exam or whose written exam grade is below 65 are considered unsuccessful. e) Thesis graduate programs, 50% of the ALES score, 30% of the written exam to be made in the field of science applied by the candidates, 10% of the interview result and 10% of the undergraduate grade point average are evaluated and students are accepted. Those who score at least 60 out of 100 points in the evaluation are ranked according to their success scores and accepted to graduate programs within the quota. FOREIGN STUDENTS The graduate programme also receives foreign students if they meet admission requirements. Foreign students must provide the following documents: • The high school diploma recognized by the Higher Education Council of Turkey (YÖK) • An acceptable ALES or GRE score. If the candidates do not have any of these scores, an entrance exam is given by the institute, and they must get the score of 70 out of 100. • An acceptable score from the Turkish language Learning Centre (TÖMER) with the level of A or B. If they do not have the satisfactory Turkish language score, they must take the Turkish language exam organized by the institute and get 70 out of 100. If they received their secondary education in Turkey, they are not asked to submit the Turkish language score. For their final registration, foreign students must submit the following documents: • The original copy of their high school diploma • The original copy of transcript • The original copy of application form and documents stated in the application • The original copy of the visa obtained from the Turkish foreign representative office or the certified copy • The certified copy of passport • The residency permit • 6 photographs taken in the last 6 months For further and detailed information, please see the following web pages and regulations: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130206-10.htm http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf

Conditions for SuccessThe students who study in the programme are required to fulfil the following graduation requirements in order to get the Master of Arts (M.A.)Degree in Economics: • The students must pass all the credited courses with at least a letter grade CB, together with non-credited courses with at least the letter grade G • They must obtain a total of 120 ECTS Credits. • They must achieve a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 65 out of 100 (at least 2.50 out of 4.00). • They must be successful in their seminars • They must prepare the MA thesis and defend it successfully. For further and detailed information, please see the relevant regulation: http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf Masters program with thesis consists of a minimum of 7 courses with no less than 21 credits, a seminar course, a specialty course and a thesis study. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester. The duration of the masters program with thesis is four semesters for each semester, regardless of whether they are registered or not, starting from the semester in which the courses related to the program they are enrolled in, excluding the time spent in scientific preparation. In order for the student to get a masters degree; He must pass the thesis exam and meet the other conditions required for graduation determined by the Graduate School Administrative Board. The student who is successful in the thesis exam submits at least three bound copies of his thesis to the institute within one month from the date of the exam and if the thesis institute is found appropriate in terms of thesis writing rules, he / she is entitled to receive a masters degree with thesis.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of our department may be employed as managers in the front bureau, housekeeping, service, kitchen, bar, purchasing, marketing, and human resources departments of the accommodations; reservation, operations, ticketing, and accounting departments of travel agents; ground services of the airlines; refreshment facilities, and recreation enterprises. They may also be employed in various public institutions such as the Ministry of Culture and Tourism. If they wish, graduate students can also continue to study Doctor of Philosophy in the field.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00343971


Qualification Title
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Non-preferred Terms
-

Description

The student acquires knowledge of tourism discipline and related fields. The student acquires knowledge of legal regulations, professional standards, and practices related to the field of tourism. The student acquires the ability of strategic thinking related to the internal and external factors surrounding tourism enterprises. The student acquires the ability to plan, organize, coordinate, direct, and control according to the type of tourism enterprise. The student analyzes, plans, practices, regulates, and if needed, re-organizes and develops the service processes of tourism enterprises. The student suggests solutions to the problems that the tourism enterprises face by using the appropriate research methods. The student acquires the ability to recognize the developments and technologies, which are related with the tourism enterprises, and can transfer them to his/her enterprises. The student acquires the ability of critical thinking and solution proposing in the course of solving the problems of tourism enterprises. The student adopts the ethical values related with the field of tourism and has social


Further Info

The masters program consists of at least seven courses, a seminar course and a thesis study, provided that it is not less than 21 credits in total. Seminar course and thesis work are non-credit and evaluated as successful or unsuccessful. The students who study in the programme are required to fulfil the following graduation requirements in order to get the Master of Arts (M.A.)Degree in Economics: • The students must pass all the credited courses with at least a letter grade CB, together with non-credited courses with at least the letter grade G • They must obtain a total of 120 ECTS Credits. • They must achieve a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 65 out of 100 (at least 2.50 out of 4.00). • They must be successful in their seminars • They must prepare the MA thesis and defend it successfully. For further and detailed information, please see the relevant regulation: http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf


Source Of Further Info

Karabük University Information PackageURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Travel, tourism and leisure

Information Language
EN

Awarding Body
Karabük University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Karabük University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

The graduates of our department may be employed as managers in the front bureau, housekeeping, service, kitchen, bar, purchasing, marketing, and human resources departments of the accommodations; reservation, operations, ticketing, and accounting departments of travel agents; ground services of the airlines; refreshment facilities, and recreation enterprises. They may also be employed in various public institutions such as the Ministry of Culture and Tourism. If they wish, graduate students can also continue to study Doctor of Philosophy in the field.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

TURKISH STUDENTS a) To have a bachelors degree b) To have at least 55 standard points in the score type of the program applied for in the ALES exam administered centrally by ÖSYM. c) In the acceptance of graduate students, a foreign language exam can be held with the decision of the department board before the written science exam. This exam can be done jointly by the department or the University. If a foreign language exam is taken, the candidate must have at least 50 out of 100 points. In cases where a foreign language exam is held, those who are not exempt from the foreign language exam but do not take the exam or who fail the exam are not taken to the written exam and interview. d) The written exam is determined by evaluating 100 full marks. Candidates who do not take the written exam or whose written exam grade is below 65 are considered unsuccessful. e) Thesis graduate programs, 50% of the ALES score, 30% of the written exam to be made in the field of science applied by the candidates, 10% of the interview result and 10% of the undergraduate grade point average are evaluated and students are accepted. Those who score at least 60 out of 100 points in the evaluation are ranked according to their success scores and accepted to graduate programs within the quota. FOREIGN STUDENTS The graduate programme also receives foreign students if they meet admission requirements. Foreign students must provide the following documents: • The high school diploma recognized by the Higher Education Council of Turkey (YÖK) • An acceptable ALES or GRE score. If the candidates do not have any of these scores, an entrance exam is given by the institute, and they must get the score of 70 out of 100. • An acceptable score from the Turkish language Learning Centre (TÖMER) with the level of A or B. If they do not have the satisfactory Turkish language score, they must take the Turkish language exam organized by the institute and get 70 out of 100. If they received their secondary education in Turkey, they are not asked to submit the Turkish language score. For their final registration, foreign students must submit the following documents: • The original copy of their high school diploma • The original copy of transcript • The original copy of application form and documents stated in the application • The original copy of the visa obtained from the Turkish foreign representative office or the certified copy • The certified copy of passport • The residency permit • 6 photographs taken in the last 6 months For further and detailed information, please see the following web pages and regulations: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130206-10.htm http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf


Ways To Acquire

The students who study in the programme are required to fulfil the following graduation requirements in order to get the Master of Arts (M.A.)Degree in Economics: • The students must pass all the credited courses with at least a letter grade CB, together with non-credited courses with at least the letter grade G • They must obtain a total of 120 ECTS Credits. • They must achieve a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 65 out of 100 (at least 2.50 out of 4.00). • They must be successful in their seminars • They must prepare the MA thesis and defend it successfully. For further and detailed information, please see the relevant regulation: http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf http://oidb.karabuk.edu.tr/en/yonet/Lisansustu1.pdf Masters program with thesis consists of a minimum of 7 courses with no less than 21 credits, a seminar course, a specialty course and a thesis study. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester. The duration of the masters program with thesis is four semesters for each semester, regardless of whether they are registered or not, starting from the semester in which the courses related to the program they are enrolled in, excluding the time spent in scientific preparation. In order for the student to get a masters degree; He must pass the thesis exam and meet the other conditions required for graduation determined by the Graduate School Administrative Board. The student who is successful in the thesis exam submits at least three bound copies of his thesis to the institute within one month from the date of the exam and if the thesis institute is found appropriate in terms of thesis writing rules, he / she is entitled to receive a masters degree with thesis.


Country Code
-