Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yetkinlikler

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi 2006 yılında, Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yetkinlikler Hakkında Tavsiye Kararı’nı kabul etmiştir. Tavsiye Kararı’nda Üye Ülkelerden “evrensel okuryazarlığı başarma stratejileri dâhil hayat boyu öğrenme stratejilerinin parçası olarak herkes için anahtar yetkinlikler sunumunu geliştirmesi ve ‘Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yetkinlikler - Avrupa Referans Çerçevesi’ni kullanması” istenmiştir. Tavsiye Kararı, kabulünden itibaren yetkinlik temelli eğitim, öğretim ve öğrenmenin geliştirilmesi için ana referans doküman olmuştur.

Günümüzde otomasyona bağlı daha fazla meslek olması, iş ve hayatın tüm alanlarında teknolojinin daha büyük bir rol oynaması, esnekliği ve değişime ayak uydurma becerisini temin etmek, oldukça mobil olan bir toplumun ihtiyaçlarına uyumlu daha esnek öğrenme ortamları geliştirmek, toplum ve ekonomideki değişimlere cevap verilmesi ve çalışma hayatının geleceği hakkındaki tartışmaların yansıtılması amacıyla Tavsiye Kararı’nın gözden geçirilmesine ve güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

2018’de güncellenen Tavsiye Kararı’nda ise istihdam oranlarını yüksek ve sürekli kılmak, yarının toplumu ve iş dünyası ışığında sosyal dayanışmayı teşvik etmek için doğru beceri ve yetkinliklere olan ihtiyaçlara vurgu yapılmış, 8 anahtar yetkinlik güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şu şekilde güncellenmiştir:

1. Okuma yazma yetkinliği
2. Çoklu dil yetkinliği
3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
4. Dijital yetkinlik
5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
6. Vatandaşlık yetkinliği
7. Girişimcilik yetkinliği
8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Güncellenen Tavsiye Kararı’nda yetkinlikler; bilgi, beceri ve tutumların bir birleşimi olarak tanımlanırken:

- bilgi; hâlihazırda mevcut olgu, veri, kavram, fikir ve kuramlardan oluşur ve belirli bir alan ya da konunun anlaşılmasını destekler;

- beceriler; süreçleri yürütme kabiliyeti ve kapasitesi olarak tanımlanır ve sonuçlara ulaşmak için mevcut bilgiyi kullanır;

- tutumlar; fikir, kişi veya durumlara karşı etki ya da tepki gösterme yetenek ve zihniyetlerini tarif eder.

AYÇ UKN olarak, önümüzdeki dönemde de bugüne kadar olduğu gibi, TYÇ’nin uygulanmasından ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesinden sorumlu tüm paydaşların faydalanacağı çalışmalar hazırlamaya devam edeceğiz.

2018 Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yetkinlikler Hakkında Tavsiye Kararı’nın Türkçe tercümesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/Yayinlar/Hayat_Boyu_Ogrenme_icin_Anahtar_Yetkinlikler_Tavsiye_Karari_2018.pdf

Tavsiye Kararı’nın İngilizce aslına ise aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN