Ülkemizde eğitim ve iş dünyasında yaygın olarak kullanılan ancak gerek edinme yolları gerek sahip olduğu öğrenme kazanımları ve eğilimleri açısından önemli farklılıklar taşıyan çok sayıda yeterlilik bulunmaktadır. Farklı yapı ve niteliklere sahip olan yeterlilikleri, bütünleşik bir çerçeve içerisine dâhil etme ve tek bir yapı oluşturma hedefi, TYÇ tasarımının çıkış noktasıdır.

TYÇ, kalite güvencesi sağlanmış yeterlilikleri sahip oldukları öğrenme kazanımlarını esas alarak 8 farklı seviyede ele almakta ve türlerine göre gruplandırmaktadır. Seviyeler, yeterlilik türleri ve yeterlilik kategorileri TYÇ tasarımının çekirdek ögelerini oluşturmaktadır.

TYÇ tasarımında seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanan 8 farklı seviyeden oluşmaktadır. Seviyeler, seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. Yeterlilik kategorileri ise yeterlilik türlerinin sınıflandırılmasını sağlamaktadır.