Yeterlilik  Türleri

Yeterlilik türü; TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya genel, meslekî ve akademik yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik gruplarını temsil etmektedir. Yeterlilik türleri belirli bir öğrenme alanıyla ilişkili değildir. Yeterlilik türlerine; 5. seviyede “Ön Lisans Diploması” ve “5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi”; 4. seviyede ise “Lise Diploması” ve “Ustalık Belgesi” örnek verilebilir.

TYÇ kurgusuna göre, aynı seviyede birden fazla yeterlilik türü yer alabilir. (Örneğin 6. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Lisans Diploması gibi). Yeterlilik türleri, aynı seviyede yer alan ve yönelim, işlev veya kredi değerleri açısından benzerlik gösteren yeterlilikleri gruplandırmak için geliştirilmiştir. Aynı seviyede yer alan iki farklı yeterlilik türü, farklı hak, yetki ve/veya muafiyetler sağlamaktadır.

TYÇ’de tanımlanan yeterlilik türleri, seviyeler ve yeterlilik türlerinden sorumlu kurumlar aşağıdaki tablodan incelenebilir.

TYÇ Seviyesi

Yeterlilik Türü Adı

Sorumlu Kurum

1

Okur Yazarlık Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

2

Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

2. Seviye Kurs Bitirme Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

2. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu

3

3. Seviye Kurs Bitirme Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

Kalfalık Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

3. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu

4

4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

Ustalık Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

Lise Diploması
(Mesleki ve Teknik Eğitim)

Millî Eğitim Bakanlığı

Lise Diploması
(Güzel Sanatlar ve Spor)

Millî Eğitim Bakanlığı

Lise Diploması

Millî Eğitim Bakanlığı

4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu

5

Ön Lisans Diploması (Genel)

Yükseköğretim Kurulu

Ön Lisans Diploması (Mesleki)

Yükseköğretim Kurulu

5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu

6

Lisans Diploması

Yükseköğretim Kurulu

6. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu

7

Yüksek Lisans Diploması (Tezli)

Yükseköğretim Kurulu

Yüksek Lisans Diploması (Tezsiz)

Yükseköğretim Kurulu

8

Doktora Diploması
(Doktora; Sanatta Yeterlik/Doktora ve Tıpta/Diş Hekimliğinde/
Eczacılıkta/Veteriner Hekimlikte Uzmanlık)

Yükseköğretim Kurulu