TYÇ Yönetim Yapıları 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğundadır.

TYÇ’nin yönetimi için kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal paydaşlardan oluşan her biri farklı görev ve sorumluluklara sahip üç katmanlı bir yapı oluşturulmuştur. TYÇ’ye ilişkin teknik çalışmalar TYÇ Kurulu tarafından yürütülürken, nihai kararlar TYÇ Koordinasyon Kurulunca alınmakta, faaliyetlere yönelik genel değerlendirmeler ise TYÇ İstişare Meclisi’nde yapılmaktadır.

TYÇ Koordinasyon Kurulu

TYÇ Yönetmeliği’nin 15. Maddesi gereğince, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere, TYÇ Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. TYÇ ile ilgili üst düzey karar alma mercii olan TYÇ Koordinasyon Kurulu, MEB Müsteşarı, YÖK Başkanı veya görevlendireceği YÖK Başkan Vekili ve MYK Başkanından oluşmaktadır.

Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı, MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Ercan DEMİRCİ, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ile MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın katılımıyla 25/01/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

TYÇ Kurulu

TYÇ yönetim yapılarından biri olan TYÇ Kurulu, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kurulu’na sunmakla görevlidir.

TYÇ Kurulu 13 kurum ve kuruluşu temsil eden toplam 22 üyeden oluşmaktadır:

Temsilci Adı

Kurum / Kuruluş Adı

Unvan

 Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU

 Milli Eğitim Bakanlığı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ

 Milli Eğitim Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanı

Mehmet Nezir GÜL

Milli Eğitim Bakanlığı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü

Muammer YILDIZ

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

Ahmet Emre BİLGİLİ

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü

Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ

Yükseköğretim Kurulu

Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Orhan AYDIN

Yükseköğretim Kurulu

Tarsus Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İlker Murat AR

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Kurul Üyesi

Metin KARAMAN

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kurum Başkan Yardımcısı

Mehmet ORDUKAYA

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı

Osman Seçkin AKBIYIK

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı

Abidin MEMİLİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Temsilci

Atakan ÇELİK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

Eğitim ve Planlama Müdürü V.

Özgür BARUT

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri

Enis BAĞDADİOĞLU

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

Danışman

Rıdvan GÜNAY

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

HAK-İŞ MEYEB İşletme Müdürü

Tevfik GÜNEŞ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Eğitim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Müdürü

Nevzat ÖYLEK

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

Cesur ALTUNTAŞ

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen)

Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Orhan ÖZEL

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Öğretmen

-

Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi

-

TYÇ Kurulu ilk toplantısını 01/03/2016 tarihinde düzenlemiştir.

TYÇ İstişare Meclisi

TYÇ Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla TYÇ Kurulu’nun önerdiği paydaşların temsil edildiği İstişare Meclisi 2018 yılında oluşturulmuştur. TYÇ İstişare Meclisinde 70 kurum ve kuruluştan temsilciler yer almaktadır.

TYÇ İstişare Meclisi üyeleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda TYÇ Kurulunun önerisi üzerine TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir.