Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) 2010-2013 yılları arasında  yürütmüştür.

Projenin en önemli hedeflerinden biri, Türkiye’de sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi kurmaktır.

UYEP’in genel amacı ise iş, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve AYÇ (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) ile uyum sürecini hızlandırmaktır.

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Danışma ve Değerlendirme Platformu da dahil olmak üzere Ulusal Yeterlilik Sisteminin geliştirilmesi, Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin ve uygulanması için uzmanlık kapasitesinin oluşturulması da projenin önemli hedeflerindendir.