Yeterlilik Kodu

TR00316980

Yeterlilik Adı
Açık Deniz Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMaslak, 34467 Sarıyer/İstanbul (0212) 285 30 30
Sorumlu Kurum URLhttp://www.itu.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

 

 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.
 • Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtlar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 • Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi.
 • Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.
 • Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
 • Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim.
 • Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları.
 • Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.
Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir.
Mükemmel AA 4.00, Çok İyi BA 3.50, İyi BB 3.00, İyi – Yeterli CB 2.50, Yeterli CC 2.00, Başarısız FF 0.00

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

İTÜ Akademik Takviminde belirtilen başvuru tarihlerinde İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilen koşulların sağlanması gerekmektedir.

Başarma Şartları- Alınan derslerin %50'sinin Zorunlu dersler %50 sinin Seçmeli dersler olması, - Toplamda başarılan kredinin minimum 30 olması, - Her dersten en az CC notu alınmış olması, - Tüm alınan derslerden %30 İngilizce şartının sağlanmış olması, - Not ortalamasının 3.0/4.0 ve üzerinde olması, - Programı azami tamamlama süresinin 3 yarıyıl olması, - Dönem projesi dersinden “Başarılı” olunması.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Açık Deniz Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları aşağıdaki sektörlerde istihdam olanakları bulabilmektedir.
Bütün devlet veya özel sektöre ait tersane ve tasarım bürolarının aşağıda sıralanan açık deniz veya kıyı bölgesi aktiviteleri ile ilgili olan kuruluşlar.
* Sondaj, üretim, depolama tesisleri olan petrol veya doğal gaz platformlarının tasarımı, inşaası ve kurulumu,
* Kıyı bölgesi veya açık denizde rüzgar çiftlikleri tasarımı, inşaası ve kurulumu,
* Kıyı bölgesi veya açık denizde dalga enerjisi elde eden sistemlerin tasarımı, inşaası ve kurulumu,
* Kıyı bölgesi ve açık denizdeki aktivitelerde çevresel koruma, izleme ve acil durumlarda etkiyi azaltma çalışmaları.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00316980


Yeterlilik Adı
Açık Deniz Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar

-


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

 

 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.
 • Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtlar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 • Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi.
 • Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.
 • Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
 • Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim.
 • Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları.
 • Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.
Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir.
Mükemmel AA 4.00, Çok İyi BA 3.50, İyi BB 3.00, İyi – Yeterli CB 2.50, Yeterli CC 2.00, Başarısız FF 0.00


Detaylı Bilginin Kaynağı

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar

Dil
TR

Sorumlu Kurum
İstanbul Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Maslak, 34467 Sarıyer/İstanbul (0212) 285 30 30

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

İstanbul Teknik Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Açık Deniz Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları aşağıdaki sektörlerde istihdam olanakları bulabilmektedir.
Bütün devlet veya özel sektöre ait tersane ve tasarım bürolarının aşağıda sıralanan açık deniz veya kıyı bölgesi aktiviteleri ile ilgili olan kuruluşlar.
* Sondaj, üretim, depolama tesisleri olan petrol veya doğal gaz platformlarının tasarımı, inşaası ve kurulumu,
* Kıyı bölgesi veya açık denizde rüzgar çiftlikleri tasarımı, inşaası ve kurulumu,
* Kıyı bölgesi veya açık denizde dalga enerjisi elde eden sistemlerin tasarımı, inşaası ve kurulumu,
* Kıyı bölgesi ve açık denizdeki aktivitelerde çevresel koruma, izleme ve acil durumlarda etkiyi azaltma çalışmaları.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

İTÜ Akademik Takviminde belirtilen başvuru tarihlerinde İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilen koşulların sağlanması gerekmektedir.


Edinme Yolları

- Alınan derslerin %50'sinin Zorunlu dersler %50 sinin Seçmeli dersler olması,
- Toplamda başarılan kredinin minimum 30 olması,
- Her dersten en az CC notu alınmış olması,
- Tüm alınan derslerden %30 İngilizce şartının sağlanmış olması,
- Not ortalamasının 3.0/4.0 ve üzerinde olması,
- Programı azami tamamlama süresinin 3 yarıyıl olması,
- Dönem projesi dersinden “Başarılı” olunması.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00316980

Qualification Title
Offshore Engineering Master of Science Without Thesis
Awarding Bodyİstanbul Technical University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.itu.edu.tr/
Orientation-
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasMotor vehicles, ships and aircraft
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

 

 • Ability to put mathematical, physical, and engineering education into application.
 • Ability to plan and conduct experiments and analyze the results.
 • Ability to design a system, a product component or a process according to requirements while satisfying economical, environmental, social, political, ethical, health and safety, producibility, and sustainability constraints.
 • Ability to carry out multi-disciplinary team work.
 • Ability to identify, formulate and solve the engineering problems.
 • Ability to comprehend the work related and ethical problems.
 • Ability for very effective oral and written communication skills.
 • Education with broader aspects to comprehend the global, economical, environmental, and social effects of engineering solutions.
 • Understanding the necessity and gaining the skill of lifelong learning.
 • Knowledge about current/temporary issues.
 • Ability to apply necessary techniques, skills, and engineering background to engineering applications.
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of Offshore Engineering Graduate Program may have the employment opportunities in the following sectors.
All public or private shipyards and design bureaus with works involving any kind of nearshore or offshore activities such as
* Design, construction and deployment of petrol or natural gas platforms with drilling/production/storage facilities,
* Design, construction and deployment of nearshore or offshore wind farm facilities,
* Design, construction and deployment of nearshore or offshore wave energy extraction devices,
* Environmental prevention, monitoring, and emergency hazard mitigation of cases related to nearshore and offshore activities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00316980


Qualification Title
Offshore Engineering Master of Science Without Thesis

Non-preferred Terms
-

Description

 

 • Ability to put mathematical, physical, and engineering education into application.
 • Ability to plan and conduct experiments and analyze the results.
 • Ability to design a system, a product component or a process according to requirements while satisfying economical, environmental, social, political, ethical, health and safety, producibility, and sustainability constraints.
 • Ability to carry out multi-disciplinary team work.
 • Ability to identify, formulate and solve the engineering problems.
 • Ability to comprehend the work related and ethical problems.
 • Ability for very effective oral and written communication skills.
 • Education with broader aspects to comprehend the global, economical, environmental, and social effects of engineering solutions.
 • Understanding the necessity and gaining the skill of lifelong learning.
 • Knowledge about current/temporary issues.
 • Ability to apply necessary techniques, skills, and engineering background to engineering applications.

Further Info
-

Source Of Further Info

Istanbul Technical University Information PackageURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Motor vehicles, ships and aircraft

Information Language
EN

Awarding Body
İstanbul Technical University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Istanbul Technical University


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduates of Offshore Engineering Graduate Program may have the employment opportunities in the following sectors.
All public or private shipyards and design bureaus with works involving any kind of nearshore or offshore activities such as
* Design, construction and deployment of petrol or natural gas platforms with drilling/production/storage facilities,
* Design, construction and deployment of nearshore or offshore wind farm facilities,
* Design, construction and deployment of nearshore or offshore wave energy extraction devices,
* Environmental prevention, monitoring, and emergency hazard mitigation of cases related to nearshore and offshore activities.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-