Yeterlilik Kodu

TR00316036

Yeterlilik Adı
Adalet Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumMaltepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEğitim Kurumu
Sorumlu Kurum URLhttps://www.maltepe.edu.tr
Yönelim-
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Hukuk
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • 4 yarıyıldan oluşan bu programın amacı, gerekli olan hukuk bilgisini teorik dersler ile vermek ve bu bilgileri mecburi olarak yaptırılan mesleki stajda öğrenilen pratik tecrübe ile tamamlayarak, hukuk teorisini ve uygulamasını birlikte öğrenmiş meslek elemanlarının yetişmesidir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Üniversitemize 2009 ve öncesinde kayıt olan öğrencilere ve 2010 ve sonrasında kayıt olan öğrencilere uygulanan iki tür yönetmelik bulunmaktadır (Yönetmelik 1-Y1; Yönetmelik 2-Y2). Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 2009 ve öncesi girişli öğrenciler her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır. 2010 ve sonrası girişli öğrenciler ise 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar. 2010 ve sonrası girişli öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları (Adalet Meslek Lisesi Mezunları) da YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi). Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Maltepe Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

Başarma ŞartlarıKayıt oldukları önlisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Adalet bölümü mezunları, adli ve idari yargı teşkilatında hakim ve savcılara yardımcı elemanlar olarak, yazı işleri müdürlüğü ve yardımcılığı, mübaşirlik gibi görevlerde bulunabilirler. Ceza infaz kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca, serbest avukatlık bürolarında, avukat yardımcısı olarak da istihdam edilebilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00316036


Yeterlilik Adı
Adalet Ön Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • 4 yarıyıldan oluşan bu programın amacı, gerekli olan hukuk bilgisini teorik dersler ile vermek ve bu bilgileri mecburi olarak yaptırılan mesleki stajda öğrenilen pratik tecrübe ile tamamlayarak, hukuk teorisini ve uygulamasını birlikte öğrenmiş meslek elemanlarının yetişmesidir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Üniversitemize 2009 ve öncesinde kayıt olan öğrencilere ve 2010 ve sonrasında kayıt olan öğrencilere uygulanan iki tür yönetmelik bulunmaktadır (Yönetmelik 1-Y1; Yönetmelik 2-Y2). Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 2009 ve öncesi girişli öğrenciler her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır. 2010 ve sonrası girişli öğrenciler ise 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar. 2010 ve sonrası girişli öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Maltepe Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Hukuk

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Maltepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eğitim Kurumu

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Maltepe Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Adalet bölümü mezunları, adli ve idari yargı teşkilatında hakim ve savcılara yardımcı elemanlar olarak, yazı işleri müdürlüğü ve yardımcılığı, mübaşirlik gibi görevlerde bulunabilirler. Ceza infaz kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca, serbest avukatlık bürolarında, avukat yardımcısı olarak da istihdam edilebilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları (Adalet Meslek Lisesi Mezunları) da YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi). Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Maltepe Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.


Edinme Yolları

Kayıt oldukları önlisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00316036

Qualification Title
Justice Associate Degree Diploma
Awarding BodyMaltepe University
Awarding Body ContactEducation as Institution
Awarding Body Urlhttps://www.maltepe.edu.tr/en/contact-information
Orientation-
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasLaw
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
  • The purpose of this 4 semester program is to provide theoretical knowledge supported by practical skills gained during the compulsory internship program and consequently educate students to become qualified legal professionals.
Key Competencies-
Further Info

Two sets of regulations exist, one for students who enrolled in 2009 or before, and one for students who enrolled in 2010 or after (Regulation 1-R1; Regulation 2-R2). To successfully complete the available courses in the programme (a total of 120 ECTS), all students who enrolled in 2009 or before must achieve at least 50 points out of 100. Students who enrolled in 2010 or after are required to achieve 2.00 on a 4.00 weighted grade point average. To graduate from the programme, students who enrolled in 2010 or after should achieve at least DD in all of the courses offered. Students are also required to complete compulsory elements in the specified time.

Quality Assurance-
Access Requirements

The admission of students to the programme is made in accordance with the Student Selection and Placement Centre (OSYM – University entrance exam), within the framework set by the regulations of the Higher Education Council (HEC). After students inform the Student Selection and Placement Centre as to which programmes they wish to study, students are then placed in the relevant programme based on their exam score. Graduates of related vocational high schools can enrol in the department irrespective of their exam score within the framework set by the regulations of the Higher Education Council (HEC). Foreign students can be admitted to the programme via internationally accepted exams such as the SAT or ACT, or they may be admitted with their high school graduation grades (as per the Undergraduate and Graduate Programmes for Foreign Students Admission Guidelines). The admission of students to the programme via the General Academic Exchange Protocol is done within the framework of bilateral agreements (ERASMUS, FARABI, etc) signed by Maltepe University and its partner universities. Guest students may enrol in the programme if the related academic unit approves. Sufficient language knowledge is required in order to follow the programme.

Conditions for SuccessStudents who enrolled in the courses in the course plans of their associate degree programmes and succeeded in those courses, and those who successfully completed the internships and graduation projects included in Maltepe University Associate Degree and Bachelor Degree Teaching, Training and Testing Regulation with a General Point Average of minimum 2.00 are considered as graduates.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of our department are candidates for the following posts within the Judicial Organisation: -Chief Clerk and Assistant Chief Clerk -Bailiff -Court Clerk -Usher Additionally, they may work in Criminal Execution Institutions as Criminal Execution Officers. Graduates of our department may also work in private sector, in particular, in legal firms as lawyer assistants or paralegals.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00316036


Qualification Title
Justice Associate Degree Diploma

Non-preferred Terms
-

Description
  • The purpose of this 4 semester program is to provide theoretical knowledge supported by practical skills gained during the compulsory internship program and consequently educate students to become qualified legal professionals.

Further Info

Two sets of regulations exist, one for students who enrolled in 2009 or before, and one for students who enrolled in 2010 or after (Regulation 1-R1; Regulation 2-R2). To successfully complete the available courses in the programme (a total of 120 ECTS), all students who enrolled in 2009 or before must achieve at least 50 points out of 100. Students who enrolled in 2010 or after are required to achieve 2.00 on a 4.00 weighted grade point average. To graduate from the programme, students who enrolled in 2010 or after should achieve at least DD in all of the courses offered. Students are also required to complete compulsory elements in the specified time.


Source Of Further Info

Maltepe University Information PackageURL

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Law

Information Language
EN

Awarding Body
Maltepe University

Awarding Body Contact
Education as Institution


Source Of Information

Maltepe University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduates of our department are candidates for the following posts within the Judicial Organisation: -Chief Clerk and Assistant Chief Clerk -Bailiff -Court Clerk -Usher Additionally, they may work in Criminal Execution Institutions as Criminal Execution Officers. Graduates of our department may also work in private sector, in particular, in legal firms as lawyer assistants or paralegals.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

The admission of students to the programme is made in accordance with the Student Selection and Placement Centre (OSYM – University entrance exam), within the framework set by the regulations of the Higher Education Council (HEC). After students inform the Student Selection and Placement Centre as to which programmes they wish to study, students are then placed in the relevant programme based on their exam score. Graduates of related vocational high schools can enrol in the department irrespective of their exam score within the framework set by the regulations of the Higher Education Council (HEC). Foreign students can be admitted to the programme via internationally accepted exams such as the SAT or ACT, or they may be admitted with their high school graduation grades (as per the Undergraduate and Graduate Programmes for Foreign Students Admission Guidelines). The admission of students to the programme via the General Academic Exchange Protocol is done within the framework of bilateral agreements (ERASMUS, FARABI, etc) signed by Maltepe University and its partner universities. Guest students may enrol in the programme if the related academic unit approves. Sufficient language knowledge is required in order to follow the programme.


Ways To Acquire

Students who enrolled in the courses in the course plans of their associate degree programmes and succeeded in those courses, and those who successfully completed the internships and graduation projects included in Maltepe University Associate Degree and Bachelor Degree Teaching, Training and Testing Regulation with a General Point Average of minimum 2.00 are considered as graduates.


Country Code
-