Yeterlilik Kodu

TR00316198

Yeterlilik Adı
Adalet Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumBaşkent Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km TR 06790 Etimesgut Ankara
Sorumlu Kurum URLhttps://www.baskent.edu.tr
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Hukuk
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)

Bu program ikinci öğretim olarak sunulmaktadır. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Adalet Programının amacı; temel hukuk bilgisine sahip, güncel hukuki ve kültürel gelişmeleri, literatürü, akademik ve mesleki etkinlikleri takip eden, taşıyacağı unvanı ve çalışacağı kurumu en iyi şekilde temsil edebilecek, etik değerlere sahip Adalet Meslek Elemanları yetiştirmektir.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
 • Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
 • Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
 • Karar, Temel hukuk metinlerini asgari düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
 • Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
 • Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
 • Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıProgramın içerdiği tüm dersleri başarmış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan, en az 120 AKTS kredisini tamamlamış, F1 ve F2 notu bulunmayan ve 30 iş gününü kapsayan zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Adalet önlisans programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00316198


Yeterlilik Adı
Adalet Ön Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar

-


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
 • Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
 • Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
 • Karar, Temel hukuk metinlerini asgari düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
 • Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
 • Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
 • Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Hukuk

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Başkent Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km TR 06790 Etimesgut Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Başkent Üniversitesi


Ek Dili
EN

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


İlişki Türü

Adalet önlisans programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı
-

Edinme Yolları

Programın içerdiği tüm dersleri başarmış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan, en az 120 AKTS kredisini tamamlamış, F1 ve F2 notu bulunmayan ve 30 iş gününü kapsayan zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00316198

Qualification Title
Associate Degree in Justice (Evening Education) Associate Degree (Short Cycle)
Awarding BodyBaşkent University
Awarding Body ContactBaşkent University, a non-profit foundation university was founded in 1993 by the Founding President Prof. Dr. Mehmet Haberal in collaboration with ?The Turkish Organ Transplantation and Burns Treatment Foundation? and ?The Haberal Education Foundation? in response to Turkey?s need for high quality higher education institutions. Today, Başkent University has 11 Faculties, a State Conservatory, 7 Institutes, 6 Vocational Schools, a Foreign Language School, 22 Research Centres, 1085 academic staff members, and around 14,804 students. Başkent University, contributing to Turkey?s educational and cultural advancement since its foundation, has been carrying on its services mainly focusing on teaching and research that meet international standards and requirements of competition. Nationally and internationally, Başkent University is in the forefront in terms of research and quality teaching, carried on by its highly-qualified academic staff, and also in the dissemination of research results. Since its foundation, Başkent University has been one of the leading universities in Turkey regarding to the number of international scientific publications per instructor. Research, scientific production, and contribution to society, has always been the main priorities.
Awarding Body Urlhttps://www.baskent.edu.tr/english
OrientationGenel
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasLaw
National Occupation Classification

ISCO:08

CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

Assesment is done through theoretical courses, lab applications and practical works. There are at least one midterm and one final exam in each semester. Lecturer can also give quizes, homeworks, projects and field studies for the evaluation. Evaluation methods are declared at the beginning of the term.

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for SuccessStudents are required to successfully complete the designated program of courses and have a minimum GPA of 2.00/4.00, 120 ECTS credits and no F1 and F2 grades. Program also requires 30 work days of practical training.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates who are entitled to work will be employed for different organizations within the Ministry of Justice such as Court Houses, Public Prosecutor?s Offices, Execution Offices as "chief clerk", "assistant chief clerk" and "recording clerk" and in jails as "guardians". Graduates are also entitled to work for the private sector such as notary publics, trade registries, banks and insurance companies as well as for law firms as qualified staff.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00316198


Qualification Title
Associate Degree in Justice (Evening Education) Associate Degree (Short Cycle)

Non-preferred Terms

-


Description
-

Further Info

Assesment is done through theoretical courses, lab applications and practical works. There are at least one midterm and one final exam in each semester. Lecturer can also give quizes, homeworks, projects and field studies for the evaluation. Evaluation methods are declared at the beginning of the term.


Source Of Further Info

Başkent Üniversitesi Bilgi PaketiURL

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Law

Information Language
EN

Awarding Body
Başkent University

Awarding Body Contact
Başkent University, a non-profit foundation university was founded in 1993 by the Founding President Prof. Dr. Mehmet Haberal in collaboration with ?The Turkish Organ Transplantation and Burns Treatment Foundation? and ?The Haberal Education Foundation? in response to Turkey?s need for high quality higher education institutions. Today, Başkent University has 11 Faculties, a State Conservatory, 7 Institutes, 6 Vocational Schools, a Foreign Language School, 22 Research Centres, 1085 academic staff members, and around 14,804 students. Başkent University, contributing to Turkey?s educational and cultural advancement since its foundation, has been carrying on its services mainly focusing on teaching and research that meet international standards and requirements of competition. Nationally and internationally, Başkent University is in the forefront in terms of research and quality teaching, carried on by its highly-qualified academic staff, and also in the dissemination of research results. Since its foundation, Başkent University has been one of the leading universities in Turkey regarding to the number of international scientific publications per instructor. Research, scientific production, and contribution to society, has always been the main priorities.


Source Of Information

Başkent Üniversitesi


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO:08


Relationship Type

Graduates who are entitled to work will be employed for different organizations within the Ministry of Justice such as Court Houses, Public Prosecutor?s Offices, Execution Offices as "chief clerk", "assistant chief clerk" and "recording clerk" and in jails as "guardians". Graduates are also entitled to work for the private sector such as notary publics, trade registries, banks and insurance companies as well as for law firms as qualified staff.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements
-

Ways To Acquire

Students are required to successfully complete the designated program of courses and have a minimum GPA of 2.00/4.00, 120 ECTS credits and no F1 and F2 grades. Program also requires 30 work days of practical training.


Country Code
-