Yeterlilik Kodu

TR00318493

Yeterlilik Adı
Adalet Ön Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiOğuzlar, 1251/2. Sk. No:8, 35320 Konak/İzmir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.kavram.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Hukuk
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Hukuk kurallarının yapısı ve uygulanma alanlarına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptirHukukun temel kavramlarını açıklar. Hukuk kurallarının ulusal ve uluslararası kaynakları ve türlerine ilişkin temel terimleri kavrar. Adli yazışmaları hazırlayacak, dosyalayacak ve arşivleyecek bilgiye sahiptir.Hukuksal konulardaki iletişim uygulamalarını gerçekleştirir.Hukuksal uygulamalara ilişkin teknolojik gelişmeleri izler ve uygular. Hukuk mantığı ve kurallarını kullanarak, alanındaki temel sorunları anlamak ve çözmek için hukuki argüman yaratabilme becerisine sahiptir Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlar içinde etkin olarak çalışır. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olurİşletme fonksiyonları, performans, kalite yönetimi ve standartlar gibi konularda bilgi sahibidir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. En az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde İngilizce kullanır.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70ine, uygulamaların en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %30, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %70 şeklindedir. Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar Kavram Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler Kavram Meslek Yüksekokulu Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi ile belirlenmiştir.Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olarak yeterlilik kazanabilmesi için ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 120 AKTS kredilik dersi başarmış olmaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekir.Daha detaylı bilgi için:Kavram Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Lise ve dengi okul diploması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavından yeterli puan alınması gerekmektedir.

Başarma ŞartlarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olarak yeterlilik kazanabilmesi için ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 120 AKTS kredilik dersi başarmış olmaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekir.Daha detaylı bilgi için:Kavram Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim - Öğretim ve Sınav YönetmeliğiBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerimizin derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi ders almaları gerekmektedir. Ayrıca en az 30 iş günü staj yapmaları da gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Adalet Programı mezunları, Adalet Bakanlığı bünyesinde personel olarak tüm mahkemelerin, savcılıkların ve icra dairelerinin yazı işlerinde, Ceza ve Tevkifevleri’nde çeşitli unvanlarla görev alabilirler. Kamu hizmeti dışında özel sektörde noterler, ticaret sicil müdürlükleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi çeşitli kurumların hukuk alanındaki birimlerinde ve hukuk bürolarında görev alabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00318493


Yeterlilik Adı
Adalet Ön Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Hukuk kurallarının yapısı ve uygulanma alanlarına ilişkin temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptirHukukun temel kavramlarını açıklar. Hukuk kurallarının ulusal ve uluslararası kaynakları ve türlerine ilişkin temel terimleri kavrar. Adli yazışmaları hazırlayacak, dosyalayacak ve arşivleyecek bilgiye sahiptir.Hukuksal konulardaki iletişim uygulamalarını gerçekleştirir.Hukuksal uygulamalara ilişkin teknolojik gelişmeleri izler ve uygular. Hukuk mantığı ve kurallarını kullanarak, alanındaki temel sorunları anlamak ve çözmek için hukuki argüman yaratabilme becerisine sahiptir Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlar içinde etkin olarak çalışır. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olurİşletme fonksiyonları, performans, kalite yönetimi ve standartlar gibi konularda bilgi sahibidir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. En az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde İngilizce kullanır.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70ine, uygulamaların en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %30, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %70 şeklindedir. Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar Kavram Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler Kavram Meslek Yüksekokulu Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi ile belirlenmiştir.Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olarak yeterlilik kazanabilmesi için ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 120 AKTS kredilik dersi başarmış olmaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekir.Daha detaylı bilgi için:Kavram Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


Detaylı Bilginin Kaynağı

KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Hukuk

Dil
TR

Sorumlu Kurum
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Oğuzlar, 1251/2. Sk. No:8, 35320 Konak/İzmir

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Adalet Programı mezunları, Adalet Bakanlığı bünyesinde personel olarak tüm mahkemelerin, savcılıkların ve icra dairelerinin yazı işlerinde, Ceza ve Tevkifevleri’nde çeşitli unvanlarla görev alabilirler. Kamu hizmeti dışında özel sektörde noterler, ticaret sicil müdürlükleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi çeşitli kurumların hukuk alanındaki birimlerinde ve hukuk bürolarında görev alabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Lise ve dengi okul diploması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavından yeterli puan alınması gerekmektedir.


Edinme Yolları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olarak yeterlilik kazanabilmesi için ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 120 AKTS kredilik dersi başarmış olmaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekir.Daha detaylı bilgi için:Kavram Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim - Öğretim ve Sınav YönetmeliğiBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerimizin derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi ders almaları gerekmektedir. Ayrıca en az 30 iş günü staj yapmaları da gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00318493

Qualification Title
Adalet Associate
Awarding BodyKAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasLaw
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The student has basic theoretical and practical knowledge about the structure and application of the rules of law.explains the basic concepts of law.grasps the basic terms of national and international resources and types of legal rules.has the knowledge to prepare, file and archive judicial correspondence.conducts communication applications in legal matters.follows and applies technological developments related to legal applications.has the ability to use legal logic and rules to create legal arguments to understand and solve fundamental problems in his field. works effectively both individually and in multi-disciplinary teams.has enough knowledge about universality of social rights, social justice, quality and cultural values ??and environment protection, occupational health and safety.has knowledge on issues such as business functions, performance, quality management and standards. becomes able to monitor developments in science and technology and constantly renew themselves with the awareness how necessary life-long learning is.communicates his / her thoughts at the level of basic knowledge and skills that he / she possesses about the field through written and oral communication. use English at least at European Language Portfolio A2 level.uses the computer software and information and communication technologies at least at the European Computer Use License Basic Level required by his / her field.

Key Competencies-
Further Info

It is necessary that each student enrolls to courses at the begining of each term and maintains a minimum attendance of 70% (80% for practice courses) in order to be able to take the final exam.Students are required to take at least one midterm exam and a final exam for each course. The midterm exam constitutes 30% and the final exam constitutes 70% of the achievement grade.( homeworks, practice exams, quiz, etc. can also be assessed as the midterm grade) The general rules regarding examination regulations, assessment and evaluation are regulated by Kavram College of Higher Education Associate’s Degree Education and Examination Regulations . Specific processes related to exams, assessment and evaluation are regulated Kavram College of Higher Education Assessing Activities and Examination Implementation Instructions .In order to be qualified as a graduate, students who have studied in this program must have completed 120 ECTS credits from the course plan and structure and must have a grade point average of at least 2.00 over 4.00.For further information: Kavram College of Higher Education Associate Degree Education and Examinations Regulation.

Quality Assurance-
Access Requirements

Candidates must hold a high school (or equivalent) degree and must have achieved the required score from the University Entrance Exam (LYS) and Transition to Higher Education Exam (YGS) held on central basis by OSYM (Student Selection and Placement Centre).

Conditions for SuccessIn order to be qualified as a graduate, students who have studied in this program must have completed 120 ECTS credits from the course plan and structure and must have a grade point average of at least 2.00 over 4.00.For further information: Kavram College of Higher Education Associate Degree Education and Examinations Regulation.To gain the qualification of this programme students are required to:(1) complete all the courses in the curriculum (a total of 120 ECTS credits) (2) have a cumulative grade point average (CGPA) at least 2.00 out of 4.00. (3) complete a minimum 30-day training .
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of the Justice Program can work as staff in the Ministry of Justice in the writing of all courts, prosecutors offices and enforcement offices, with various titles in Penal Offices and Detention Houses.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00318493


Qualification Title
Adalet Associate

Non-preferred Terms
-

Description

The student has basic theoretical and practical knowledge about the structure and application of the rules of law.explains the basic concepts of law.grasps the basic terms of national and international resources and types of legal rules.has the knowledge to prepare, file and archive judicial correspondence.conducts communication applications in legal matters.follows and applies technological developments related to legal applications.has the ability to use legal logic and rules to create legal arguments to understand and solve fundamental problems in his field. works effectively both individually and in multi-disciplinary teams.has enough knowledge about universality of social rights, social justice, quality and cultural values ??and environment protection, occupational health and safety.has knowledge on issues such as business functions, performance, quality management and standards. becomes able to monitor developments in science and technology and constantly renew themselves with the awareness how necessary life-long learning is.communicates his / her thoughts at the level of basic knowledge and skills that he / she possesses about the field through written and oral communication. use English at least at European Language Portfolio A2 level.uses the computer software and information and communication technologies at least at the European Computer Use License Basic Level required by his / her field.


Further Info

It is necessary that each student enrolls to courses at the begining of each term and maintains a minimum attendance of 70% (80% for practice courses) in order to be able to take the final exam.Students are required to take at least one midterm exam and a final exam for each course. The midterm exam constitutes 30% and the final exam constitutes 70% of the achievement grade.( homeworks, practice exams, quiz, etc. can also be assessed as the midterm grade) The general rules regarding examination regulations, assessment and evaluation are regulated by Kavram College of Higher Education Associate’s Degree Education and Examination Regulations . Specific processes related to exams, assessment and evaluation are regulated Kavram College of Higher Education Assessing Activities and Examination Implementation Instructions .In order to be qualified as a graduate, students who have studied in this program must have completed 120 ECTS credits from the course plan and structure and must have a grade point average of at least 2.00 over 4.00.For further information: Kavram College of Higher Education Associate Degree Education and Examinations Regulation.


Source Of Further Info

KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Information PackageURL

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Law

Information Language
EN

Awarding Body
KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduates of the Justice Program can work as staff in the Ministry of Justice in the writing of all courts, prosecutors offices and enforcement offices, with various titles in Penal Offices and Detention Houses.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Candidates must hold a high school (or equivalent) degree and must have achieved the required score from the University Entrance Exam (LYS) and Transition to Higher Education Exam (YGS) held on central basis by OSYM (Student Selection and Placement Centre).


Ways To Acquire

In order to be qualified as a graduate, students who have studied in this program must have completed 120 ECTS credits from the course plan and structure and must have a grade point average of at least 2.00 over 4.00.For further information: Kavram College of Higher Education Associate Degree Education and Examinations Regulation.To gain the qualification of this programme students are required to:(1) complete all the courses in the curriculum (a total of 120 ECTS credits) (2) have a cumulative grade point average (CGPA) at least 2.00 out of 4.00. (3) complete a minimum 30-day training .


Country Code
-