Yeterlilik Kodu

TR0030005234

Yeterlilik Adı
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Doktora Diploması
Sorumlu KurumMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla
Sorumlu Kurum URLhttp://www.mu.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ağaçişleri endüstrisinde, gelişmekte olan teknolojik uygulamaların farkında olup gerektiğinde bunları kullanır.
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
 • Ağaç malzemenin hizmet ömrünün uzatılarak etkin ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli teblirleri bilir ve uygular.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.
 • Ağaçişleri endüstri mühendisi olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bilimsel sorumluluk alır.
 • Kaynakların etkin yönetilebilmesini sağlar.
 • Ağaçişleri endüstrisinde çalışanların ve çalışma ortamının güvenliğini sağlar.
 • Malzeme tasarımı, geliştirilmesi, analizi ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Ahşap yapıların, servis yüklerini güvenle taşıyacak bir şekilde mühendislik tasarımını teorik ve/veya bilgisayar destekli olarak yapar.
 • Mobilya ve iç mekan tasarımında insan faktörleri mühendisliğini uygular.
 • Ahşap esaslı malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde gerekli olan test yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Çeşitli yaşam alanlarına yönelik yeni ürün tasarlar ve geliştirir.
 • Kalite, güvence ve standartlarını uygulamak ve geliştirmek.
 • Ağaçişleri endüstrisinde markalaşmanın temel prensiplerini uygular ve geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini aktif olarak kullanır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu program kapsamında alınan derslerin başarı ölçümü, ilgili dersin değerlendirme yöntemine bağlı olarak, ara sınav (vize), final sınavı, ders kapsamında yapılan uygulamalar, ödevler, projeler, sunumlar ve tez çalışması değerlendirilerek yapılmaktadır.Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. a.Başvuracak adayların lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesiyle doktoraya başvuracakların en az dört yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekir. Farklı alanda lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.b.Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son üç yıl içinde ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl içinde ALES’ ten en az 70 puan alanlar başvurabilir.c.Lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4.00 ‘dir. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır. d.Doktora programına müracaat edecek adayların ÜDS veya KPDS’den 55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. e.Doktora programlarına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dilden aldıkları puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. b.Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan tam notun %20’si alınarak bunların toplamı ile hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden 60 puan olması gerekir. Ayrıca mülakat baraj notu 100 üzerinden en az 50 olup, daha aşağı not alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat notu yüksek olan aday tercih edilir. f.Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir.

Başarma ŞartlarıYüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır.Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Doktora Programını başarı ile tamamlayan mezunlarımız, alanı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan sektörlerde ve akademik olarak kariyerlerine devam etme imkanına sahiptirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030005234


Yeterlilik Adı
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ağaçişleri endüstrisinde, gelişmekte olan teknolojik uygulamaların farkında olup gerektiğinde bunları kullanır.
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
 • Ağaç malzemenin hizmet ömrünün uzatılarak etkin ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli teblirleri bilir ve uygular.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.
 • Ağaçişleri endüstri mühendisi olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bilimsel sorumluluk alır.
 • Kaynakların etkin yönetilebilmesini sağlar.
 • Ağaçişleri endüstrisinde çalışanların ve çalışma ortamının güvenliğini sağlar.
 • Malzeme tasarımı, geliştirilmesi, analizi ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olur.
 • Ahşap yapıların, servis yüklerini güvenle taşıyacak bir şekilde mühendislik tasarımını teorik ve/veya bilgisayar destekli olarak yapar.
 • Mobilya ve iç mekan tasarımında insan faktörleri mühendisliğini uygular.
 • Ahşap esaslı malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde gerekli olan test yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Çeşitli yaşam alanlarına yönelik yeni ürün tasarlar ve geliştirir.
 • Kalite, güvence ve standartlarını uygulamak ve geliştirmek.
 • Ağaçişleri endüstrisinde markalaşmanın temel prensiplerini uygular ve geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini aktif olarak kullanır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu program kapsamında alınan derslerin başarı ölçümü, ilgili dersin değerlendirme yöntemine bağlı olarak, ara sınav (vize), final sınavı, ders kapsamında yapılan uygulamalar, ödevler, projeler, sunumlar ve tez çalışması değerlendirilerek yapılmaktadır.Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. a.Başvuracak adayların lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesiyle doktoraya başvuracakların en az dört yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekir. Farklı alanda lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.b.Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son üç yıl içinde ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl içinde ALES’ ten en az 70 puan alanlar başvurabilir.c.Lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4.00 ‘dir. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır. d.Doktora programına müracaat edecek adayların ÜDS veya KPDS’den 55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. e.Doktora programlarına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dilden aldıkları puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. b.Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan tam notun %20’si alınarak bunların toplamı ile hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden 60 puan olması gerekir. Ayrıca mülakat baraj notu 100 üzerinden en az 50 olup, daha aşağı not alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat notu yüksek olan aday tercih edilir. f.Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir.


Başarma Şartları
Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır.Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Doktora Programını başarı ile tamamlayan mezunlarımız, alanı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan sektörlerde ve akademik olarak kariyerlerine devam etme imkanına sahiptirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030005234

Qualification Title
Woodworking Industrial Engineering Doktoral Degree
Awarding BodyMugla Sıtkı Koçman University
Awarding Body ContactMuğla Sıtkı Koçman University 48000 Kötekli/Muğla
Awarding Body Urlhttp://www.mu.edu.tr/
Orientation-
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Follows and uses technological developments in wood industry.
 • Gains the ability to make an original and independent research.
 • Takes precautions in order to using and applying of wood with extended service life.
 • Will have ethical values of Profession and Society.
 • Joins to group works as an engineer and takes responsibilities in necessary cases.
 • Provides effective managements of resourches.
 • Provides work safety of employers and work places.
 • Does material design, develop and analyz.
 • Calculates engineering calculations of wooden constructions with theorical and computer aided.
 • Applys engineering of human factors on design of furniture and interior.
 • Applys testing techniques which are determine proporties of wood based materials.
 • Design and develop new products for various living area.
 • Implements and develops quality, safety and standards.Implements principals of branding in wood industry.
 • Uses techniques for access information that necessary for Life-long Learning.
Key Competencies-
Further Info

The measurement of the success of the courses taken within the scope of this program is based on the evaluation method of the related course, mid-term exam (mid-term), final exam, applications within the scope of the course, assignments, projects, presentations and thesis work.At least seven courses (42 ECTS) for the students admitted with a Masters degree, a specialization course, a seminar course, a proficiency exam, a thesis proposal and a thesis. The minimum graduation credit of the program is 180 ECTS for the students who are accepted as masters degree. In addition, students should be successful in seminar presentations, doctorate proficiency exam and thesis defense. The program consists of fourteen courses, a special field course, a seminar course, a proficiency exam, a dissertation proposal and a dissertation study. The minimum graduation credit of the program is 240 ECTS for the students admitted with a bachelors degree. In addition, students should be successful in seminar presentations, doctorate proficiency exam and thesis defense.

Quality Assurance-
Access Requirements

The applications are evaluated by the Institute Administrative Board in accordance with the Mugla Sıtkı Koçman University Graduate Education and Examination Regulations and the successful candidates are accepted in accordance to considering the quotas announced.

Conditions for SuccessAt least seven courses (42 ECTS) for the students admitted with a Masters degree, a specialization course, a seminar course, a proficiency exam, a thesis proposal and a thesis. The minimum graduation credit of the program is 180 ECTS for the students who are accepted as masters degree. In addition, students should be successful in seminar presentations, doctorate proficiency exam and thesis defense. The program consists of fourteen courses, a special field course, a seminar course, a proficiency exam, a dissertation proposal and a dissertation study. The minimum graduation credit of the program is 240 ECTS for the students admitted with a bachelors degree. In addition, students should be successful in seminar presentations, doctorate proficiency exam and thesis defense.At least seven courses (42 ECTS) for the students admitted with a Masters degree, a specialization course, a seminar course, a proficiency exam, a thesis proposal and a thesis. The minimum graduation credit of the program is 180 ECTS for the students who are accepted as masters degree. The program consists of fourteen courses, a special field course, a seminar course, a proficiency exam, a dissertation proposal and a dissertation study. The minimum graduation credit of the program is 240 ECTS for the students admitted with a bachelors degree.
Progression Paths (Relationship Type)

Our graduates who have successfully completed the Ph.D. in Woodworking Industrial Engineering have the opportunity to continue their careers in the sectors that are directly or indirectly related to their field and academically.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030005234


Qualification Title
Woodworking Industrial Engineering Doktoral Degree

Awarding Body
Mugla Sıtkı Koçman University

Awarding Body Contact
Muğla Sıtkı Koçman University 48000 Kötekli/Muğla

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Follows and uses technological developments in wood industry.
 • Gains the ability to make an original and independent research.
 • Takes precautions in order to using and applying of wood with extended service life.
 • Will have ethical values of Profession and Society.
 • Joins to group works as an engineer and takes responsibilities in necessary cases.
 • Provides effective managements of resourches.
 • Provides work safety of employers and work places.
 • Does material design, develop and analyz.
 • Calculates engineering calculations of wooden constructions with theorical and computer aided.
 • Applys engineering of human factors on design of furniture and interior.
 • Applys testing techniques which are determine proporties of wood based materials.
 • Design and develop new products for various living area.
 • Implements and develops quality, safety and standards.Implements principals of branding in wood industry.
 • Uses techniques for access information that necessary for Life-long Learning.

Key Competencies
-

Further Info

The measurement of the success of the courses taken within the scope of this program is based on the evaluation method of the related course, mid-term exam (mid-term), final exam, applications within the scope of the course, assignments, projects, presentations and thesis work.At least seven courses (42 ECTS) for the students admitted with a Masters degree, a specialization course, a seminar course, a proficiency exam, a thesis proposal and a thesis. The minimum graduation credit of the program is 180 ECTS for the students who are accepted as masters degree. In addition, students should be successful in seminar presentations, doctorate proficiency exam and thesis defense. The program consists of fourteen courses, a special field course, a seminar course, a proficiency exam, a dissertation proposal and a dissertation study. The minimum graduation credit of the program is 240 ECTS for the students admitted with a bachelors degree. In addition, students should be successful in seminar presentations, doctorate proficiency exam and thesis defense.


Quality Assurance
-

Access Requirements

The applications are evaluated by the Institute Administrative Board in accordance with the Mugla Sıtkı Koçman University Graduate Education and Examination Regulations and the successful candidates are accepted in accordance to considering the quotas announced.


Conditions for Success
At least seven courses (42 ECTS) for the students admitted with a Masters degree, a specialization course, a seminar course, a proficiency exam, a thesis proposal and a thesis. The minimum graduation credit of the program is 180 ECTS for the students who are accepted as masters degree. In addition, students should be successful in seminar presentations, doctorate proficiency exam and thesis defense. The program consists of fourteen courses, a special field course, a seminar course, a proficiency exam, a dissertation proposal and a dissertation study. The minimum graduation credit of the program is 240 ECTS for the students admitted with a bachelors degree. In addition, students should be successful in seminar presentations, doctorate proficiency exam and thesis defense.At least seven courses (42 ECTS) for the students admitted with a Masters degree, a specialization course, a seminar course, a proficiency exam, a thesis proposal and a thesis. The minimum graduation credit of the program is 180 ECTS for the students who are accepted as masters degree. The program consists of fourteen courses, a special field course, a seminar course, a proficiency exam, a dissertation proposal and a dissertation study. The minimum graduation credit of the program is 240 ECTS for the students admitted with a bachelors degree.

Progression Paths (Relationship Type)

Our graduates who have successfully completed the Ph.D. in Woodworking Industrial Engineering have the opportunity to continue their careers in the sectors that are directly or indirectly related to their field and academically.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address