Yeterlilik Kodu

TR0030026770

Yeterlilik Adı
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktora Diploması
Sorumlu KurumErciyes Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiYenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri
Sorumlu Kurum URLhttps://www.erciyes.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Diş muayenesi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ağız, diş, çene ve bunlarla ilişkili çevre dokuların anatomisi, hastalıkları, deformitelerini öğrenir ve tedavi yöntemlerini uygular.
 • Lisans düzeyinden farklı olarak özgün ve spesifik konular hakkında bilgi sahibi olur.
 • Ağız, diş, çene ve bunlarla ilişkili çevre dokuların hastalıkları ve deformitelerinin teşhis ve tedavisi ile ilgili gerekli araç ve ekipman ile materyal bilgisine sahiptir.
 • Alanında bilim ve teknolojiye yenilik getirme koşuluyla araştırma yetisi kazanır.
 • Bilim alanında yeni bir tedavi yöntemi geliştirebilir, özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilir.
 • Ulusal ve uluslar arası alanlarda, alanı ile ilgili makale yayınlayabilir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
 • Alanı ile ilgili materyal ve teknikleri kullanabilir ve proje geliştirebilir.
 • Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
 • Meslek grubunu temsil edebilir.
 • Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri hastasına aktarabilir ve hasta tedavisini en üst seviyede tamamlar.
 • Genel etik kurallarına uygun davranır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030026770


Yeterlilik Adı
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ağız, diş, çene ve bunlarla ilişkili çevre dokuların anatomisi, hastalıkları, deformitelerini öğrenir ve tedavi yöntemlerini uygular.
 • Lisans düzeyinden farklı olarak özgün ve spesifik konular hakkında bilgi sahibi olur.
 • Ağız, diş, çene ve bunlarla ilişkili çevre dokuların hastalıkları ve deformitelerinin teşhis ve tedavisi ile ilgili gerekli araç ve ekipman ile materyal bilgisine sahiptir.
 • Alanında bilim ve teknolojiye yenilik getirme koşuluyla araştırma yetisi kazanır.
 • Bilim alanında yeni bir tedavi yöntemi geliştirebilir, özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilir.
 • Ulusal ve uluslar arası alanlarda, alanı ile ilgili makale yayınlayabilir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
 • Alanı ile ilgili materyal ve teknikleri kullanabilir ve proje geliştirebilir.
 • Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
 • Meslek grubunu temsil edebilir.
 • Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri hastasına aktarabilir ve hasta tedavisini en üst seviyede tamamlar.
 • Genel etik kurallarına uygun davranır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Diş muayenesi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Erciyes Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
-

Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0030026770

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasDental studies
National Occupation Classification -
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0030026770


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Dental studies

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-