Yeterlilik Kodu

TR0030026770

Yeterlilik Adı
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktora Diploması
Sorumlu KurumErciyes Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiYenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri
Sorumlu Kurum URLhttps://www.erciyes.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Diş muayenesi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ağız, diş, çene ve bunlarla ilişkili çevre dokuların anatomisi, hastalıkları, deformitelerini öğrenir ve tedavi yöntemlerini uygular.
 • Lisans düzeyinden farklı olarak özgün ve spesifik konular hakkında bilgi sahibi olur.
 • Ağız, diş, çene ve bunlarla ilişkili çevre dokuların hastalıkları ve deformitelerinin teşhis ve tedavisi ile ilgili gerekli araç ve ekipman ile materyal bilgisine sahiptir.
 • Alanında bilim ve teknolojiye yenilik getirme koşuluyla araştırma yetisi kazanır.
 • Bilim alanında yeni bir tedavi yöntemi geliştirebilir, özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilir.
 • Ulusal ve uluslar arası alanlarda, alanı ile ilgili makale yayınlayabilir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
 • Alanı ile ilgili materyal ve teknikleri kullanabilir ve proje geliştirebilir.
 • Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
 • Meslek grubunu temsil edebilir.
 • Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri hastasına aktarabilir ve hasta tedavisini en üst seviyede tamamlar.
 • Genel etik kurallarına uygun davranır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030026770


Yeterlilik Adı
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Erciyes Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ağız, diş, çene ve bunlarla ilişkili çevre dokuların anatomisi, hastalıkları, deformitelerini öğrenir ve tedavi yöntemlerini uygular.
 • Lisans düzeyinden farklı olarak özgün ve spesifik konular hakkında bilgi sahibi olur.
 • Ağız, diş, çene ve bunlarla ilişkili çevre dokuların hastalıkları ve deformitelerinin teşhis ve tedavisi ile ilgili gerekli araç ve ekipman ile materyal bilgisine sahiptir.
 • Alanında bilim ve teknolojiye yenilik getirme koşuluyla araştırma yetisi kazanır.
 • Bilim alanında yeni bir tedavi yöntemi geliştirebilir, özgün bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilir.
 • Ulusal ve uluslar arası alanlarda, alanı ile ilgili makale yayınlayabilir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
 • Alanı ile ilgili materyal ve teknikleri kullanabilir ve proje geliştirebilir.
 • Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
 • Meslek grubunu temsil edebilir.
 • Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri hastasına aktarabilir ve hasta tedavisini en üst seviyede tamamlar.
 • Genel etik kurallarına uygun davranır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
-

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030026770

Qualification Title
Awarding BodyErciyes University
Awarding Body ContactYenidoğan Neighborhood, Turhan Baytop Street No:1, 38280 Talas/Kayseri
Awarding Body Urlhttps://www.erciyes.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasDental studies
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030026770


Qualification Title

Awarding Body
Erciyes University

Awarding Body Contact
Yenidoğan Neighborhood, Turhan Baytop Street No:1, 38280 Talas/Kayseri

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address