Yeterlilik Kodu

TR00315227

Yeterlilik Adı
Agronomi Doktora Diploması
Sorumlu KurumEge Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEge Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://ege.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme.
 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi.
 • Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme.
 • Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
 • Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
 • Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00315227


Yeterlilik Adı
Agronomi Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme.
 • Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi.
 • Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme.
 • Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
 • Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
 • Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Bitki ve hayvancılık ürünleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ege Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ege Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Ege Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Belge sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
-

Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00315227

Qualification Title
Agronomy Doctoral Degree
Awarding BodyEGE UNIVERSITY
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://ege.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • To be able to apply the knowledge of mathematics, science and engineering to the problems of agriculture engineering.
 • The skill of defining ,modelling and solving the problems which belong to the work field of Field Crops.
 • To be able to design a process in the direction of an identified aim, to build a trial and solve, evaluate the results.
 • To evaluate the contribution of the solutions in the frame of global and social engineering especially to the agricultural and environmental problems.
 • The skill to contribute to science by producing knowledge at the national and international scale to provide quality, yielding and sustainability at the different fields of agriculture especially at field crops.
 • To be able to make a team work intra and inter,disciplines.
 • To earn the skills of acting independently,to have power to decide and to create.
 • To be able to improve himself by appreciating the importance of learning lifelong, watching the developments in the field of science-technology and modern iss.
 • To have the ability of individual study,to make independent decision and communicate clearly and briefly as expressing opinions written or oral ways.
 • To have the professionaly and ethically consciousness of responsibility.
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements

The applicants who hold a Master's Degree and willing to enroll in the Doctorate programme may apply to the Directorate of Graduate School with the documents. 1-Sufficient score (at least 55 out of 100) from the Academic Staff and Graduate Study Education Exam (ALES) conducted by Student Selection and Placement Center (OSYM) or GRE Graduate Record Examination (GRE) score or Graduate Management Admission Test (GMAT) score equivalent to ALES score of 55. 2-English proficiency (at least 70 out of 100 from the Profiency Exam conducted by Ege University Foreign Language Department, or at least 55 out of 100 from ÜDS (University Language Examination conducted by OSYM) or TOEFL or IELTS score equivalent to UDS score of 55. The candidates holding Bachelor's or Master's Degree taught totally in English are exempted from English proficiency requirement. The candidates fulfilling the criteria outlined above are invited to interwiev. The assessment for admission to masters programs is based on : 50% of ALES, 15% of academic success in the undergraduate programme (cumulative grade point average (CGPA) ) 10 % of academic success in the master's programme and 25% of interview grade. The required minimum interview grade is 60 out of 100. The candidates having an assessed score of 65 at least are accepted into the Doctorate programme. The results of the evaluation are announced by the Directorate of Graduate School.

Conditions for SuccessThe doctorate programme consists of a minimum of seven courses, with a minimum of 21 national credits, a qualifying examination, a dissertation proposal, and a dissertation. The period allotted for the completion of the Doctorate programmes is normally eight semesters (four years). However, while it is possible to graduate in a shorter time, it is also possible to have an extension subject to the approval of the graduate school. The seminar course and thesis are non-credit and graded on a pass/fail basis. The total ECTS credits of the programme is 240 ECTS. A student may take undergraduate courses on the condition that the courses have not been taken during the undergraduate program. However, at most two of these courses may be counted to the Doctorate course load and credits. The PhD students are required to take the Doctoral Qualifying Examination, after having successfully completed taught courses. The examination consists of written and oral parts. The Doctoral Qualifying Committee determines by absolute majority whether a candidate has passed or failed the examination. Students who fail the Qualifying Examination may retake the examination the following semester. Students failing the Examination a second time are dismissed from the program. Students must register for thesis work and the Specialization Field course offered by his supervisor every semester following the semester, in which the supervisor is appointed. A dissertation supervisor who must hold the minimum rank of assistant professor is appointed for each PhD student. When the nature of the dissertation topic requires more than one supervisor, a joint-supervisor may be appointed. A joint-supervisor must hold a doctoral degree. Periodic monitoring of research work by a thesis monitoring committee is required to be awarded the Doctoral degree. A student who has completed work on the thesis within the time period, must write a thesis, using the data collected, according to the specifications of the Graduate School Thesis Writing Guide. The thesis must be defended in front of a jury. The thesis jury is appointed on the recommendations of the relevant Department Chairperson and with the approval of the Administrative Committee of the Graduate School. The jury is composed of the thesis supervisor and 5 faculty members. Of the appointed jury members, up to two may be selected from another Department or another University. The co-supervisor cannot be the jury member. Thesis defense by the candidate is open to all audience and a jury decides to grant/deny the Doctoral degree. A majority vote by the jury members determines the outcome of the thesis or examination. The vote can be for "acceptance", "rejection" or "correction". A student may be given, by a decision of the Administrative Committee of the Graduate School, up to six months to complete the corrections. The student must then retake the thesis examination.
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Belge sürekli geçerlidir.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00315227


Qualification Title
Agronomy Doctoral Degree

Non-preferred Terms
-

Description
 • To be able to apply the knowledge of mathematics, science and engineering to the problems of agriculture engineering.
 • The skill of defining ,modelling and solving the problems which belong to the work field of Field Crops.
 • To be able to design a process in the direction of an identified aim, to build a trial and solve, evaluate the results.
 • To evaluate the contribution of the solutions in the frame of global and social engineering especially to the agricultural and environmental problems.
 • The skill to contribute to science by producing knowledge at the national and international scale to provide quality, yielding and sustainability at the different fields of agriculture especially at field crops.
 • To be able to make a team work intra and inter,disciplines.
 • To earn the skills of acting independently,to have power to decide and to create.
 • To be able to improve himself by appreciating the importance of learning lifelong, watching the developments in the field of science-technology and modern iss.
 • To have the ability of individual study,to make independent decision and communicate clearly and briefly as expressing opinions written or oral ways.
 • To have the professionaly and ethically consciousness of responsibility.

Further Info
-

Source Of Further Info

EGE UNIVERSITY Information PackageURL

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Crop and livestock production

Information Language
TR

Awarding Body
EGE UNIVERSITY

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

EGE UNIVERSITY


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date

Belge sürekli geçerlidir.


Access Requirements

The applicants who hold a Master's Degree and willing to enroll in the Doctorate programme may apply to the Directorate of Graduate School with the documents. 1-Sufficient score (at least 55 out of 100) from the Academic Staff and Graduate Study Education Exam (ALES) conducted by Student Selection and Placement Center (OSYM) or GRE Graduate Record Examination (GRE) score or Graduate Management Admission Test (GMAT) score equivalent to ALES score of 55. 2-English proficiency (at least 70 out of 100 from the Profiency Exam conducted by Ege University Foreign Language Department, or at least 55 out of 100 from ÜDS (University Language Examination conducted by OSYM) or TOEFL or IELTS score equivalent to UDS score of 55. The candidates holding Bachelor's or Master's Degree taught totally in English are exempted from English proficiency requirement. The candidates fulfilling the criteria outlined above are invited to interwiev. The assessment for admission to masters programs is based on : 50% of ALES, 15% of academic success in the undergraduate programme (cumulative grade point average (CGPA) ) 10 % of academic success in the master's programme and 25% of interview grade. The required minimum interview grade is 60 out of 100. The candidates having an assessed score of 65 at least are accepted into the Doctorate programme. The results of the evaluation are announced by the Directorate of Graduate School.


Ways To Acquire

The doctorate programme consists of a minimum of seven courses, with a minimum of 21 national credits, a qualifying examination, a dissertation proposal, and a dissertation. The period allotted for the completion of the Doctorate programmes is normally eight semesters (four years). However, while it is possible to graduate in a shorter time, it is also possible to have an extension subject to the approval of the graduate school. The seminar course and thesis are non-credit and graded on a pass/fail basis. The total ECTS credits of the programme is 240 ECTS. A student may take undergraduate courses on the condition that the courses have not been taken during the undergraduate program. However, at most two of these courses may be counted to the Doctorate course load and credits. The PhD students are required to take the Doctoral Qualifying Examination, after having successfully completed taught courses. The examination consists of written and oral parts. The Doctoral Qualifying Committee determines by absolute majority whether a candidate has passed or failed the examination. Students who fail the Qualifying Examination may retake the examination the following semester. Students failing the Examination a second time are dismissed from the program. Students must register for thesis work and the Specialization Field course offered by his supervisor every semester following the semester, in which the supervisor is appointed. A dissertation supervisor who must hold the minimum rank of assistant professor is appointed for each PhD student. When the nature of the dissertation topic requires more than one supervisor, a joint-supervisor may be appointed. A joint-supervisor must hold a doctoral degree. Periodic monitoring of research work by a thesis monitoring committee is required to be awarded the Doctoral degree. A student who has completed work on the thesis within the time period, must write a thesis, using the data collected, according to the specifications of the Graduate School Thesis Writing Guide. The thesis must be defended in front of a jury. The thesis jury is appointed on the recommendations of the relevant Department Chairperson and with the approval of the Administrative Committee of the Graduate School. The jury is composed of the thesis supervisor and 5 faculty members. Of the appointed jury members, up to two may be selected from another Department or another University. The co-supervisor cannot be the jury member. Thesis defense by the candidate is open to all audience and a jury decides to grant/deny the Doctoral degree. A majority vote by the jury members determines the outcome of the thesis or examination. The vote can be for "acceptance", "rejection" or "correction". A student may be given, by a decision of the Administrative Committee of the Graduate School, up to six months to complete the corrections. The student must then retake the thesis examination.


Country Code
-