Yeterlilik Kodu

TR00100205

Yeterlilik Adı
Ahşap Kalıpçı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7114

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik; başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi (sınıflamalar, ilkeler, kuramlar, modeller bilgisi) ve orta düzeyde olgusal bilgi (terimler, olaylar ve öğeler bilgisi) kullanılarak öngörülebilir çalışma ortamlarında, alışılmış görevlerin yerine getirilmesinde sorumluluk alınan, görevlerin gerçekleştirilmesinde belirli/tanımlanmış talimatların uygulandığı iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.
 • Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhaları ile ekipmanları tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.
 • İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.
 • Kalıp kurulumu öncesi gerekli hazırlıkları yapar. 
 • Kendisine verilen kalıp planını/projesini inceler.
 • Projede verilen aksları açıklar.
 • Dikmeleri (kalıp iskelesi) hazırlar.
 • Ahşap kalıp uygulaması yapar.
 • Kolon/Perde duvar/Kiriş/Döşeme/Merdiven kalıbı yapar.
 • Kalıpların kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar.
 • Beton dökümü öncesinde kalıp sisteminde yapılacak kontrolleri açıklar.
 • Beton dökümü süresince kalıp sisteminde görülebilecek olumsuzlukları listeler.
 • Kalıp sökümü yapar.
 • Kalıp sökme işlemleri öncesi alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.
 • Döşeme/Kiriş/Kolon/Perde/Merdiven kalıp elemanlarını söker.
 • Kalıbı bir sonraki işe hazırlar.
 • Kalıp elemanlarını temizler.
 • Kalıp elemanlarının bakımını yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu meslek için zorunlu yeterliliktir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100205


Yeterlilik Adı
Ahşap Kalıpçı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.
 • Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhaları ile ekipmanları tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.
 • İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.
 • Kalıp kurulumu öncesi gerekli hazırlıkları yapar. 
 • Kendisine verilen kalıp planını/projesini inceler.
 • Projede verilen aksları açıklar.
 • Dikmeleri (kalıp iskelesi) hazırlar.
 • Ahşap kalıp uygulaması yapar.
 • Kolon/Perde duvar/Kiriş/Döşeme/Merdiven kalıbı yapar.
 • Kalıpların kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar.
 • Beton dökümü öncesinde kalıp sisteminde yapılacak kontrolleri açıklar.
 • Beton dökümü süresince kalıp sisteminde görülebilecek olumsuzlukları listeler.
 • Kalıp sökümü yapar.
 • Kalıp sökme işlemleri öncesi alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.
 • Döşeme/Kiriş/Kolon/Perde/Merdiven kalıp elemanlarını söker.
 • Kalıbı bir sonraki işe hazırlar.
 • Kalıp elemanlarını temizler.
 • Kalıp elemanlarının bakımını yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0011–3AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3REVİZYON NO: 03URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7114


İlişki Türü

Bu meslek için zorunlu yeterliliktir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Edinme Yolları

Ulusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100205

Qualification Title
Wooden Molder Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 7114

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Makes work organization.
 • Takes precautions related to occupational health and safety.
 • Follows activities related to professional development.
 • Performs necessary preparations before mold installation.
 • Applies the wooden mold.
 • Checks the mold.
 • Dismantles the mold.
 • Makes the mold ready for the next job.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100205


Qualification Title
Wooden Molder Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Makes work organization.
 • Takes precautions related to occupational health and safety.
 • Follows activities related to professional development.
 • Performs necessary preparations before mold installation.
 • Applies the wooden mold.
 • Checks the mold.
 • Dismantles the mold.
 • Makes the mold ready for the next job.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 11UY0011–3WOODEN MOLDER LEVEL 3REVISION NO: 03URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7114


Relationship Type

It is the required qualification for this vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.


Country Code
-