Yeterlilik Kodu

TR00309343

Yeterlilik Adı
Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması
Sorumlu KurumFırat Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiFırat Üniversitesi, Üniversite Mahallesi, Fırat Ünv., 23119 Elâzığ Merkez/Elazığ
Sorumlu Kurum URLhttp://www.firat.edu.tr
Yönelim-
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Edebiyat ve dilbilim
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Genel kültür bilgilerini arttırarak, dünya görüşlerini zenginleştirirler.
 • Kazandıkları dil ve genel kültür bilgileriyle, duygu ve düşüncelerini aktarabilir, tartışabilir, kendilerini her bakımdan savunabilir ve özgürce yorum yapabilirler.
 • Programı bitiren öğrenciler, yabancı dilde okuduğunu anlama, tartışma, yorumlama, diller arası çeviri yapabilme yeteneği kazanırlar.
 • Program müfredatının kendilerine kazandırdığı bilgi ve beceri sayesinde, dünya kültür, edebiyat ve sanatını tanıma; insanlar, kültürler, disiplinler arası iletişim kurabilme yeteneği kazanırlar.
 • Bitirdikleri program aracılığı ile kendi dil, edebiyat ve kültürümüz ile bu alanlardaki bilimsel çalışma ve araştırmaları dünyaya tanıtma konumuna gelirler.
 • Karşılaştığı konuları işitsel- görsel, iletişimsel yöntemlerle, tarihi, kültürel ve sosyal bağlamda tartışarak eleştirip yorumlama becerisi kazanırlar.
 • Ünlü düşünür, filozof, dilbilimci, edebiyatçı ve eleştirmenlerin fikir ve görüşlerinden yararlanmayı öğrenirler.
 • Temel dil dersleri yanında, Anlambilim, Göstergebilim, Kültürlerarası Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat, Karşılaştırmalı Dilbilim gibi dersler ve yöntemleriyle yeterli bilgi ve donanıma sahip olurlar.
 • Edindiği bilgi ve birikim neticesinde diller, edebiyatlar ve kültürler arası karşılaştırmalı bilimsel araştırmalar yapabilirler.
 • Bitirdikleri program sayesinde, Turizm ve Rehberlik, İletişim ve Medya, Çeviri, Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri gibi alanlarda aktif görevler üstlenebilirler.
 • Endüstri araştırması, iletişim teknolojisi, kitle iletişim araçları, yayınevleri, kütüphaneler, arşiv ve belgesel araştırmalarında çalışabilirler.
 • Uluslararası firmalarda çalışma bilgi ve becerisine sahip olur ve sorumluluk alabilirler.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar Üniversite Senatosunun hazırladığı yönetmeliğe uygun olarak yapılır. Bir dönem içinde bir vize ve bir final olmak üzere iki sınav yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır; ancak dersi veren öğretim üyesi gerekli görürse sınavı sözlü olarak ya da uygulamalı ödevlerle gerçekleştirebilir. Final sınavının ders notuna etkisi %60tan az olamaz. HarfNot AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.08. döneminde Bitirme Ödevi hazırlamak zorunda olan öğrenci, mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi almış ve 4.00 üzerinden 2.00 diploma notuna ulaşmış olmalıdır

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Başarma Şartları8. döneminde Bitirme Ödevi hazırlamak zorunda olan öğrenci, mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi almış ve 4.00 üzerinden 2.00 diploma notuna ulaşmış olmalıdırLisans diploması 8 yarı yılın sonunda aldığı bütün derslerden geçerek 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde eden öğrencilere verilir. Harf Not AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0 FF 0.0
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Öğrencilerimiz öğretmenlik formasyon derslerini de alarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmaktadırlar. Öğretmenliğin yanı sıra çevirmenlik yapabilmekte, turizm sektörünün çeşitli alanlarında, kültür branşlarında, Almanya bağlantılı şirketlerde, Dişişleri ile çeşitli bakanlıklarda, bankalarda ve Almanca bilgisi gerektiren çeşitli işlerde görev alabilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00309343


Yeterlilik Adı
Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Genel kültür bilgilerini arttırarak, dünya görüşlerini zenginleştirirler.
 • Kazandıkları dil ve genel kültür bilgileriyle, duygu ve düşüncelerini aktarabilir, tartışabilir, kendilerini her bakımdan savunabilir ve özgürce yorum yapabilirler.
 • Programı bitiren öğrenciler, yabancı dilde okuduğunu anlama, tartışma, yorumlama, diller arası çeviri yapabilme yeteneği kazanırlar.
 • Program müfredatının kendilerine kazandırdığı bilgi ve beceri sayesinde, dünya kültür, edebiyat ve sanatını tanıma; insanlar, kültürler, disiplinler arası iletişim kurabilme yeteneği kazanırlar.
 • Bitirdikleri program aracılığı ile kendi dil, edebiyat ve kültürümüz ile bu alanlardaki bilimsel çalışma ve araştırmaları dünyaya tanıtma konumuna gelirler.
 • Karşılaştığı konuları işitsel- görsel, iletişimsel yöntemlerle, tarihi, kültürel ve sosyal bağlamda tartışarak eleştirip yorumlama becerisi kazanırlar.
 • Ünlü düşünür, filozof, dilbilimci, edebiyatçı ve eleştirmenlerin fikir ve görüşlerinden yararlanmayı öğrenirler.
 • Temel dil dersleri yanında, Anlambilim, Göstergebilim, Kültürlerarası Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat, Karşılaştırmalı Dilbilim gibi dersler ve yöntemleriyle yeterli bilgi ve donanıma sahip olurlar.
 • Edindiği bilgi ve birikim neticesinde diller, edebiyatlar ve kültürler arası karşılaştırmalı bilimsel araştırmalar yapabilirler.
 • Bitirdikleri program sayesinde, Turizm ve Rehberlik, İletişim ve Medya, Çeviri, Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri gibi alanlarda aktif görevler üstlenebilirler.
 • Endüstri araştırması, iletişim teknolojisi, kitle iletişim araçları, yayınevleri, kütüphaneler, arşiv ve belgesel araştırmalarında çalışabilirler.
 • Uluslararası firmalarda çalışma bilgi ve becerisine sahip olur ve sorumluluk alabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar Üniversite Senatosunun hazırladığı yönetmeliğe uygun olarak yapılır. Bir dönem içinde bir vize ve bir final olmak üzere iki sınav yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır; ancak dersi veren öğretim üyesi gerekli görürse sınavı sözlü olarak ya da uygulamalı ödevlerle gerçekleştirebilir. Final sınavının ders notuna etkisi %60tan az olamaz. HarfNot AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.08. döneminde Bitirme Ödevi hazırlamak zorunda olan öğrenci, mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi almış ve 4.00 üzerinden 2.00 diploma notuna ulaşmış olmalıdır


Detaylı Bilginin Kaynağı

Fırat Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Edebiyat ve dilbilim

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Fırat Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Fırat Üniversitesi, Üniversite Mahallesi, Fırat Ünv., 23119 Elâzığ Merkez/Elazığ

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Fırat Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Öğrencilerimiz öğretmenlik formasyon derslerini de alarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmaktadırlar. Öğretmenliğin yanı sıra çevirmenlik yapabilmekte, turizm sektörünün çeşitli alanlarında, kültür branşlarında, Almanya bağlantılı şirketlerde, Dişişleri ile çeşitli bakanlıklarda, bankalarda ve Almanca bilgisi gerektiren çeşitli işlerde görev alabilmektedir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.


Edinme Yolları

8. döneminde Bitirme Ödevi hazırlamak zorunda olan öğrenci, mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi almış ve 4.00 üzerinden 2.00 diploma notuna ulaşmış olmalıdırLisans diploması 8 yarı yılın sonunda aldığı bütün derslerden geçerek 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde eden öğrencilere verilir. Harf Not AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0 FF 0.0


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00309343

Qualification Title
German Language and Literature License
Awarding BodyFirat University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasLiterature and linguistics
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

Examinations, assessment and grading are held according to the regulations arranged by the University Senate. There are one midterm and one final examination for each course. Examinations are written examinations however if necessary they can also be performed orally or by practice work. The evaluation of the weights of the courses is determined by the lecturer at the beginning of the semester. The weight of the final examination can not be less than 60%. The final evaluation is performed by the lecturer. GRADE FACTOR AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0A student is required to successfully prepare a final project and complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF grades.

Quality Assurance-
Access Requirements

The student who want to enroll in this department, have to complete processes which determined by universitys academic and judicial statute and have to achieve exams. The student who started his/her education in domestic or abroad, can make application for lateral transfer.

Conditions for SuccessA student is required to successfully prepare a final project and complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF grades.The Bachelor’s Degree is awarded to students who have successsfully completed all courses in the curriculum including four years or 8 semester per year and have obtained a cumulative grade point average of at least 2.00 on a 4.00 scale Grade Factor AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0 FF 0.0
Progression Paths (Relationship Type)

Our students have a right to be teacher as taking teaching formation lessons.Besides being a teacher,they can be translator and they can take charge in various area of tourism sector,culture branches,companies associated with Germany,Foreign affairs with various Ministiries,in the Banks and various jobs which requires German knowledge.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00309343


Qualification Title
German Language and Literature License

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info

Examinations, assessment and grading are held according to the regulations arranged by the University Senate. There are one midterm and one final examination for each course. Examinations are written examinations however if necessary they can also be performed orally or by practice work. The evaluation of the weights of the courses is determined by the lecturer at the beginning of the semester. The weight of the final examination can not be less than 60%. The final evaluation is performed by the lecturer. GRADE FACTOR AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0A student is required to successfully prepare a final project and complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF grades.


Source Of Further Info

Firat University Information PackageURL

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Literature and linguistics

Information Language
EN

Awarding Body
Firat University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Firat University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Our students have a right to be teacher as taking teaching formation lessons.Besides being a teacher,they can be translator and they can take charge in various area of tourism sector,culture branches,companies associated with Germany,Foreign affairs with various Ministiries,in the Banks and various jobs which requires German knowledge.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

The student who want to enroll in this department, have to complete processes which determined by universitys academic and judicial statute and have to achieve exams. The student who started his/her education in domestic or abroad, can make application for lateral transfer.


Ways To Acquire

A student is required to successfully prepare a final project and complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF grades.The Bachelor’s Degree is awarded to students who have successsfully completed all courses in the curriculum including four years or 8 semester per year and have obtained a cumulative grade point average of at least 2.00 on a 4.00 scale Grade Factor AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0 FF 0.0


Country Code
-