Yeterlilik Kodu

TR0030027443

Yeterlilik Adı
Analitik Kimya Doktora Diploması
Sorumlu KurumMersin Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiÇiftlikköy, Mersin Ünv., 33110 Yenişehir/Mersin
Sorumlu Kurum URLhttp://www.mersin.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Kimya
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)-
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Analitik Kimya Anabilim Dalı, bilimsel etik değerlere sahip, eczacılık, ilaç endüstrisi ve araştırma faaliyetlerinde etkin rol oynayan, analitik kimyada klasik ve modern analiz yöntem ve tekniklerini uygulayan ve geliştiren uzman mezunlar yetiştirir.
  • Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
  • Mezunlar, üniversitelerde ilgili bütün bölümlerde akademik çalışmalarına devam edebilirler. Ayrıca başta ilaç sanayi olmak üzere, hemen hemen bütün sanayi kuruluşlarında ve araştırma-geliştirme merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.
  • Anabilim dalımız araştırma laboratuvarında; erime noktası tayin cihazı, pH-iyonmetre, rotari evaparatör, devar kabı, etüv, sıvı azot tüpü ve ekipmanları, UV lambası, buzdolabı, çeker ocak, çeşitli mantolu ısıtıcılar ve magnetik karıştırıcılar, çeşitli teraziler ve santrifüj gibi ekipmanlar mevcuttur. Ayrıca enstrümantal analiz laboratuvarında, FT-IR spektrofotometresi bulunmaktadır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, 4- Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olması gerekir. Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 85.00 veya eşdeğeri olması, 2- ALES’in ilgili alanından en az 90 puan almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden “Üniversitelerarası Kurul” tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, 4-Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olması gerekir.

Başarma ŞartlarıDoktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için; 1- Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (120 AKTS) ders ve en az 1 seminer dersini alıp, başarılı (100 üzerinden en az 80 puan) olmak, 2- Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak, 3- Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak. Doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için; 1-Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 42 kredilik (150 AKTS) ders ve en az 1 seminer dersini alıp, başarılı (100 üzerinden en az 80 puan) olmak, 2- Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak, 3- Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (150 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030027443


Yeterlilik Adı
Analitik Kimya Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Mersin Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Çiftlikköy, Mersin Ünv., 33110 Yenişehir/Mersin

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
-

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Analitik Kimya Anabilim Dalı, bilimsel etik değerlere sahip, eczacılık, ilaç endüstrisi ve araştırma faaliyetlerinde etkin rol oynayan, analitik kimyada klasik ve modern analiz yöntem ve tekniklerini uygulayan ve geliştiren uzman mezunlar yetiştirir.
  • Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
  • Mezunlar, üniversitelerde ilgili bütün bölümlerde akademik çalışmalarına devam edebilirler. Ayrıca başta ilaç sanayi olmak üzere, hemen hemen bütün sanayi kuruluşlarında ve araştırma-geliştirme merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.
  • Anabilim dalımız araştırma laboratuvarında; erime noktası tayin cihazı, pH-iyonmetre, rotari evaparatör, devar kabı, etüv, sıvı azot tüpü ve ekipmanları, UV lambası, buzdolabı, çeker ocak, çeşitli mantolu ısıtıcılar ve magnetik karıştırıcılar, çeşitli teraziler ve santrifüj gibi ekipmanlar mevcuttur. Ayrıca enstrümantal analiz laboratuvarında, FT-IR spektrofotometresi bulunmaktadır.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, 4- Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olması gerekir. Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 85.00 veya eşdeğeri olması, 2- ALES’in ilgili alanından en az 90 puan almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden “Üniversitelerarası Kurul” tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, 4-Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olması gerekir.


Başarma Şartları
Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için; 1- Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (120 AKTS) ders ve en az 1 seminer dersini alıp, başarılı (100 üzerinden en az 80 puan) olmak, 2- Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak, 3- Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak. Doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için; 1-Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 42 kredilik (150 AKTS) ders ve en az 1 seminer dersini alıp, başarılı (100 üzerinden en az 80 puan) olmak, 2- Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak, 3- Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (150 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030027443

Qualification Title
Awarding BodyMersin University
Awarding Body ContactÇiftlikköy, Mersin Ünv., 33110 Yenişehir/Mersin
Awarding Body Urlhttps://www.mersin.edu.tr/
Orientation-
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasChemistry
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030027443


Qualification Title

Awarding Body
Mersin University

Awarding Body Contact
Çiftlikköy, Mersin Ünv., 33110 Yenişehir/Mersin

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address