Yeterlilik Kodu

TR0030014730

Yeterlilik Adı
Anatomi Doktora Diploması
Sorumlu KurumOndokuzMayıs Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKörfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun
Sorumlu Kurum URLhttps://www.omu.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmak.
 • Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olmak.
 • Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olmak.
 • Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret göstermek.
 • Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olmak.
 • Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olmak.
 • Girişimcilik ruhuna sahip olmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Dönem ara sınavı (%40) ve birde Dönem sonu final sınavı (%60) yapılır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Her Eğitim-Öğretim Yılı, Güz ve Bahar Yarıyıllarında olmak üzere kabul koşulları ilan edilir.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030014730


Yeterlilik Adı
Anatomi Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
OndokuzMayıs Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Körfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmak.
 • Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olmak.
 • Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olmak.
 • Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret göstermek.
 • Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olmak.
 • Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olmak.
 • Girişimcilik ruhuna sahip olmak.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Dönem ara sınavı (%40) ve birde Dönem sonu final sınavı (%60) yapılır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Her Eğitim-Öğretim Yılı, Güz ve Bahar Yarıyıllarında olmak üzere kabul koşulları ilan edilir.


Başarma Şartları
-

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030014730

Qualification Title
Anatomi Doktora Diploması
Awarding BodySamsun OndokuzMayıs Üniversitesi
Awarding Body ContactOndokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun
Awarding Body Urlhttps://www.omu.edu.tr
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Department of Anatomy at the global level of theoretical and practical knowledge to be acquired.
 • Analyzing and describing the fınctions of the anatomical structures and systems of the the body.
 • Be independent learners, by searching and explaining the anatomic literature and other scientific resourcesin order the teach themselvesnew concepts.
 • Describing the anatomical structures and regions of body.
 • Display effective cooperation with other on projects in various learning and work environments.
 • Demonstrate professional integrity, safety, and environmental stewardship.
Key Competencies-
Further Info

In general, an intermediate-term exam (40%) and final exam at one end of the period (60%) is made.

Quality Assurance-
Access Requirements

Each academic year, fall and spring semesters shall be declared to accept the conditions

Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030014730


Qualification Title
Anatomi Doktora Diploması

Awarding Body
Samsun OndokuzMayıs Üniversitesi

Awarding Body Contact
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Department of Anatomy at the global level of theoretical and practical knowledge to be acquired.
 • Analyzing and describing the fınctions of the anatomical structures and systems of the the body.
 • Be independent learners, by searching and explaining the anatomic literature and other scientific resourcesin order the teach themselvesnew concepts.
 • Describing the anatomical structures and regions of body.
 • Display effective cooperation with other on projects in various learning and work environments.
 • Demonstrate professional integrity, safety, and environmental stewardship.

Key Competencies
-

Further Info

In general, an intermediate-term exam (40%) and final exam at one end of the period (60%) is made.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Each academic year, fall and spring semesters shall be declared to accept the conditions


Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.


Url
Open Address