Yeterlilik Kodu

TR0030007263

Yeterlilik Adı
Anatomi Doktora Diploması
Sorumlu KurumSivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.cumhuriyet.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İnsan vücudu hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir.
 • Terminoloji konularında yeterli bilgi alt yapısını edinebilme ve kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Anatomi bilim dalının ilişkili olduğu diğer bilim dalları ile disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme ve sentez edebilme
 • Araştırma laboratuarı alet ve malzemelerini kullanmayı öğrenme becerisine sahiptir.
 • Sistematik ve topografik olarak anatomik yapılar, fonksiyonları ve birbirleri ile olan ilişkileri üzerine olan bilgileri edinebilme becerisine sahiptir.
 • Diseksiyon tekniklerini öğrenme becerisine sahiptir.
 • Kadavra tahnit ve muhafaza etme tekniklerini öğrenme ve uygulayabilme  becerisine sahiptir.
 • Literatür taraması yapabilme, bilimsel makale okuma, değerlendirme ve güncel bilgileri takip edebilme  becerisine sahiptir.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme  becerisine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Genel olarak ara sınav %40 ve yılsonu sınavı %60 değerlendirilir

Program süresince en az 21 kredilik ders almak zorundadır.

Yeterlilik sınavını başarıyla vermelidir.

Dotora tezini başarıyla tamamlamalıdır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Anatomi alanında yüksek lisans yapmış olmak, Orta derecede yabancı dil bilmek ve Akademik personel ve lisansüstü giriş sınavından (ALES) başarılı olmak

Başarma ŞartlarıProgram süresince en az 21 kredilik ders almak zorundadır.Yeterlilik sınavını başarıyla vermelidir.Dotora tezini başarıyla tamamlamalıdır. Program süresince dersleri,yeterlilik sınavını ve doktora tezini başarıyla tamamlayanlar mezun olabilirler
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programdan mezun olanlar üniversitede öğretim üyesi olabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030007263


Yeterlilik Adı
Anatomi Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İnsan vücudu hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir.
 • Terminoloji konularında yeterli bilgi alt yapısını edinebilme ve kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Anatomi bilim dalının ilişkili olduğu diğer bilim dalları ile disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme ve sentez edebilme
 • Araştırma laboratuarı alet ve malzemelerini kullanmayı öğrenme becerisine sahiptir.
 • Sistematik ve topografik olarak anatomik yapılar, fonksiyonları ve birbirleri ile olan ilişkileri üzerine olan bilgileri edinebilme becerisine sahiptir.
 • Diseksiyon tekniklerini öğrenme becerisine sahiptir.
 • Kadavra tahnit ve muhafaza etme tekniklerini öğrenme ve uygulayabilme  becerisine sahiptir.
 • Literatür taraması yapabilme, bilimsel makale okuma, değerlendirme ve güncel bilgileri takip edebilme  becerisine sahiptir.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme  becerisine sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Genel olarak ara sınav %40 ve yılsonu sınavı %60 değerlendirilir

Program süresince en az 21 kredilik ders almak zorundadır.

Yeterlilik sınavını başarıyla vermelidir.

Dotora tezini başarıyla tamamlamalıdır.


Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tıp

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi Paketi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Programdan mezun olanlar üniversitede öğretim üyesi olabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Anatomi alanında yüksek lisans yapmış olmak, Orta derecede yabancı dil bilmek ve Akademik personel ve lisansüstü giriş sınavından (ALES) başarılı olmak


Edinme Yolları

Program süresince en az 21 kredilik ders almak zorundadır.Yeterlilik sınavını başarıyla vermelidir.Dotora tezini başarıyla tamamlamalıdır. Program süresince dersleri,yeterlilik sınavını ve doktora tezini başarıyla tamamlayanlar mezun olabilirler


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0030007263

Qualification Title
Awarding BodySivas Cumhuriyet University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.cumhuriyet.edu.tr
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification -
CategoryAna
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Having knowledge in human anatomy
 • Acquiring adequate terminology background and using this learning
 • Having the capability of comprehension of the interdisciplinerary interaction between anatomy and other science departments
 • Being able to use the research laboratory equipments
 • Acquiring knowledge on systematical and topographical anatomical structures, their functions and relationships among each other
 • Having knowledge in dissection techniquesLearn and practice cadaver embalming and retention techniquesHaving the competence of literature browsing, scientific manuscript reading and following current information
 • Acquiring the awaraness of professional ethics and responsibilities, understanding the moral principles of academic life
Key Competencies-
Further Info
 • In general, the vize exam is 40% and the final exam is 60%
 • At least 21 credits must be taken during the program.
 • Successful qualification examination.
 • Dotora must successfully complete the thesis.
Quality Assurance-
Access Requirements

Having a masters degree in anatomy, Knowing a foreign language at intermediate level and succeeding in academic staff and graduate entrance examination (ALES

Conditions for SuccessAt least 21 credits must be taken during the program. Successful qualification examination. Dotora must successfully complete the thesis.Those who have successfully completed courses, qualification examination and doctoral thesis during the program can graduate
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of the program may be university faculty members

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0030007263


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
 • Having knowledge in human anatomy
 • Acquiring adequate terminology background and using this learning
 • Having the capability of comprehension of the interdisciplinerary interaction between anatomy and other science departments
 • Being able to use the research laboratory equipments
 • Acquiring knowledge on systematical and topographical anatomical structures, their functions and relationships among each other
 • Having knowledge in dissection techniquesLearn and practice cadaver embalming and retention techniquesHaving the competence of literature browsing, scientific manuscript reading and following current information
 • Acquiring the awaraness of professional ethics and responsibilities, understanding the moral principles of academic life

Further Info
 • In general, the vize exam is 40% and the final exam is 60%
 • At least 21 credits must be taken during the program.
 • Successful qualification examination.
 • Dotora must successfully complete the thesis.

Source Of Further Info

 • Sivas Cumhuriyet University Information PackageURL

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Medicine

Information Language
EN

Awarding Body
Sivas Cumhuriyet University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Sivas Cumhuriyet University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduates of the program may be university faculty members


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Having a masters degree in anatomy, Knowing a foreign language at intermediate level and succeeding in academic staff and graduate entrance examination (ALES


Ways To Acquire

At least 21 credits must be taken during the program. Successful qualification examination. Dotora must successfully complete the thesis.Those who have successfully completed courses, qualification examination and doctoral thesis during the program can graduate


Country Code
-