Yeterlilik Kodu

TR00304605

Yeterlilik Adı
Antrenörlük Eğitimi Lisans Diploması
Sorumlu KurumHaliç Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiHaliç Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.halic.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Spor
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik problemler üzerinde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir.Antrenörlük mesleği ile ilişkili belirli çalışma alanlarında uzmanlaşır.
 • Sporun altyapısının gelişimine ve uluslararası düzeyde sporcu gelişimine katkı sağlar.
 • Sportif yetenegi seçer ve değerlendirerek uygun branşa yönlendirirAntrenörlük mesleği ile ilişkili yasal düzenlemeleri bilir, yasalara uygun davranır.
 • Antrenmanları bilimsel yaklaşımlardan yararlanarak yönlendirir.
 • Gelişim dönemlerinin özelliklerini ve biyomotor yetileri bilir.
 • Spor branşının ve hedef kitlenin özelliklerine uygun antrenman programlarını planlayabilir, uygulayabilir ve değerlendirirFarklı branşlara ve gruplara yönelik sportif faaliyetleri planlar, uygular ve geliştirir.
 • Liderlik özelliklerini etkili bir şekilde kullanır.
 • Alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, kişisel ve mesleki olarak kendini geliştirir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Teorik ve uygulamalı derslerin vize ve final sınavları teorik ve uygulamalı olarak 100 tam puan üzerinden yapılır.
 • Ders başarı puanına, vize ve final sınavlarından alınan notların katılım oranı öğretim elemanı tarafından belirlenir.
 • Öğrenciler her ders için verilen görev, seminer ve ödevleri yapmakla sorumludur.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

- Lise mezunu olmak- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) tarafından yapılan yüksek öğretim yerleştirme sınavında belirlenen bir baraj puanını almış olmalıdır. Gerekli koşulları sağlayan adaylar Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanırlar.Başvuru dönemi güz dönemidir. Adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) tarafından yapılan yüksek öğretim yerleştirme sınavında belirlenen bir baraj puanını almış olmalıdır. Gerekli koşulları sağlayan adaylar özel yetenek sınavına alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır. İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Başarma ŞartlarıÖğrencinin sekiz dönem süresince müfredat programındaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Aynı zamanda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. Eğitimin Süresi: Dört yıldır. Eğitim Yeri: Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Yerleşkesi dir
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar ilgili spor branşlarının federasyonlarında, kulüplerde, yerel yönetimlerde, özel sektörde, orta öğretim ve üniversitelerde antrenör, spor uzmanı ve kondisyoner olarak çalışmaktadırlar

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00304605


Yeterlilik Adı
Antrenörlük Eğitimi Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik problemler üzerinde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir.Antrenörlük mesleği ile ilişkili belirli çalışma alanlarında uzmanlaşır.
 • Sporun altyapısının gelişimine ve uluslararası düzeyde sporcu gelişimine katkı sağlar.
 • Sportif yetenegi seçer ve değerlendirerek uygun branşa yönlendirirAntrenörlük mesleği ile ilişkili yasal düzenlemeleri bilir, yasalara uygun davranır.
 • Antrenmanları bilimsel yaklaşımlardan yararlanarak yönlendirir.
 • Gelişim dönemlerinin özelliklerini ve biyomotor yetileri bilir.
 • Spor branşının ve hedef kitlenin özelliklerine uygun antrenman programlarını planlayabilir, uygulayabilir ve değerlendirirFarklı branşlara ve gruplara yönelik sportif faaliyetleri planlar, uygular ve geliştirir.
 • Liderlik özelliklerini etkili bir şekilde kullanır.
 • Alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, kişisel ve mesleki olarak kendini geliştirir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Teorik ve uygulamalı derslerin vize ve final sınavları teorik ve uygulamalı olarak 100 tam puan üzerinden yapılır.
 • Ders başarı puanına, vize ve final sınavlarından alınan notların katılım oranı öğretim elemanı tarafından belirlenir.
 • Öğrenciler her ders için verilen görev, seminer ve ödevleri yapmakla sorumludur.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Haliç Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Spor

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Haliç Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Haliç Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Haliç Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Mezunlar ilgili spor branşlarının federasyonlarında, kulüplerde, yerel yönetimlerde, özel sektörde, orta öğretim ve üniversitelerde antrenör, spor uzmanı ve kondisyoner olarak çalışmaktadırlar


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

- Lise mezunu olmak- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) tarafından yapılan yüksek öğretim yerleştirme sınavında belirlenen bir baraj puanını almış olmalıdır. Gerekli koşulları sağlayan adaylar Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanırlar.Başvuru dönemi güz dönemidir. Adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) tarafından yapılan yüksek öğretim yerleştirme sınavında belirlenen bir baraj puanını almış olmalıdır. Gerekli koşulları sağlayan adaylar özel yetenek sınavına alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır. İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.


Edinme Yolları

Öğrencinin sekiz dönem süresince müfredat programındaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Aynı zamanda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. Eğitimin Süresi: Dört yıldır. Eğitim Yeri: Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Yerleşkesi dir


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00304605

Qualification Title
Bachelor’s Diploma in Coaching Education
Awarding BodyHalic University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.halic.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasSports
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments

The student must pass all the courses in the curriculum for eight semesters and must not have an FF, DZ or YZ grade. Students must complete successfully all the courses (total of 240 ECTS) and hold minimum 2.00 cumulative grade point out of 4.00. Medium of Instruction: Turkish Period of Study: 4 years Place of Study: Haliç University, Physical Education and Sports School, Sports Writers Association of Turkey Campus

Description

Recognizes the principles that can be used on practical problems in the field of coaching and develops solutions. Specializes in certain areas of work related to the coaching profession. Contributes to the development of sports infrastructure and athlete development at the international level. Selects and evaluates the sportive ability and directs them to the appropriate branch. Recognizes the legal regulations related to the coaching profession, acts in accordance with the law. Directs training by using scientific approaches. Recognizes the characteristics of the developmental stages and biomotor abilities. Plans, applies and evaluates training programs suitable for the sports branch and the target audience. Plans, implements and develops sports activities for different branches and groups. Uses leadership qualities effectively. Follows national and international developments in the field and improves itself personally and professionally.

Key Competencies-
Further Info

Midterm and final exams of theoretical and practical courses are carried out theoretically and practically over 100 points. The participation rate of the grades taken from midterm and final exams to the course success score is determined by the instructor. Students are responsible for doing tasks, seminars and homework given for each course.

Quality Assurance-
Access Requirements

- To be a high school graduate - Must have obtained a threshold score determined in the higher education placement examination conducted by the Student Selection and Placement Center (OSYM). Candidates who meet the necessary conditions are entitled to take the Special Skill Exam. The application period is the fall semester. Candidates must have obtained a threshold score determined in the higher education placement examination conducted by the Student Selection and Placement Center (OSYM). Candidates who meet the necessary conditions are taken to the special skill exam and the registration of our students who have gained the right to register after the general assessment is completed by the end of the first week following these periods. The exact dates are specified in the announcements section of our website.

Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can work as trainers, sports experts and conditioning coaches in federations of relevant sports branches, clubs, local administrations, private sector, secondary education and universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00304605


Qualification Title
Bachelor’s Diploma in Coaching Education

Non-preferred Terms
-

Description

Recognizes the principles that can be used on practical problems in the field of coaching and develops solutions. Specializes in certain areas of work related to the coaching profession. Contributes to the development of sports infrastructure and athlete development at the international level. Selects and evaluates the sportive ability and directs them to the appropriate branch. Recognizes the legal regulations related to the coaching profession, acts in accordance with the law. Directs training by using scientific approaches. Recognizes the characteristics of the developmental stages and biomotor abilities. Plans, applies and evaluates training programs suitable for the sports branch and the target audience. Plans, implements and develops sports activities for different branches and groups. Uses leadership qualities effectively. Follows national and international developments in the field and improves itself personally and professionally.


Further Info

Midterm and final exams of theoretical and practical courses are carried out theoretically and practically over 100 points. The participation rate of the grades taken from midterm and final exams to the course success score is determined by the instructor. Students are responsible for doing tasks, seminars and homework given for each course.


Source Of Further Info

Halic University Information PackageURL

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Sports

Information Language
EN

Awarding Body
Halic University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Halic University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduates can work as trainers, sports experts and conditioning coaches in federations of relevant sports branches, clubs, local administrations, private sector, secondary education and universities.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

- To be a high school graduate - Must have obtained a threshold score determined in the higher education placement examination conducted by the Student Selection and Placement Center (OSYM). Candidates who meet the necessary conditions are entitled to take the Special Skill Exam. The application period is the fall semester. Candidates must have obtained a threshold score determined in the higher education placement examination conducted by the Student Selection and Placement Center (OSYM). Candidates who meet the necessary conditions are taken to the special skill exam and the registration of our students who have gained the right to register after the general assessment is completed by the end of the first week following these periods. The exact dates are specified in the announcements section of our website.


Ways To Acquire
-

Country Code
-