Yeterlilik Kodu

TR00140414

Yeterlilik Adı
Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Temel programlar ve yeterlilikler
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

8189

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İş süreçlerinde İSG ve çevre koruma risklerini ve önlemlerini açıklar.

1.1: Çalışma sürecindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.

1.2: Acil durumlarda uygun davranış ve önlemlerini açıklar.

1.3: Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar.

2: İş süreçlerinde kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar.

2.1: İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

2.2: İş süreçlerine iş organizasyonu prosedürlerini açıklar.

1: İSG ve çevre gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.

2: Klor tanklarının işletimini gerçekleştirir.

2.1: Yeni gelen klor tanklarının kabulünü yapar.

2.2: Boş klor tankını devre dışı bırakır.

2.3: Dolu klor tankını devreye alır.

3: Klor dozlar.

3.1: Dozlanacak klor miktarını belirler.

3.2: Evaporatörlü çalışmayı ve gaz klor hattı ekipmanlarını açıklar.

3.3: Servis (booster) pompalarını çalıştırır.

3.4: Klorinatörü çalıştırarak klor dozlar.

3.5: Bakiye klor miktarını takip eder.

1: İSG ve çevre gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.

2: Sıvı dezenfektanları dozlar.

2.1: Yeni gelen dezenfektanların kabulünü açıklar.

2.2: Sıvı dezenfektan hazırlar.

2.3: Dozlanacak sıvı dezenfektan miktarını belirler.

2.4: Dozaj pompasını çalıştırarak dezenfektan dozlar.

1: İSG ve çevre gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.

2: Tuz tanklarını doldurur.

2.1: Yeni gelen tuzun kabulünü yapar.

2.2: Gelen tuzun tuz tanklarına dolumunu gerçekleştirir.

2.3: Şamandıra sisteminin çalışırlık kontrolünü yapar.

2.4: Klor üretim cihazı çalışma sisteminin alarm vermesi durumunda yapılacak müdahale yöntemlerini açıklar.

2.5: Tuz tankı doluluk oranını kontrol eder.

2.6: Dozlanacak dezenfektan miktarını belirler.

2.7:Dozaj pompasını çalıştırarak dezenfektan dozlar.

3: Elektroliz işlemine ilişkin kontrolleri yapar.

3.1: Elektroliz öncesi yapılan filtreleme ve yumuşatma işlemlerini açıklar.

3.2: Su solüsyonunun elektrolize gönderimini kontrol eder.

3.3: Elektrolizörlerdeki kirlilik durumunun kontrolünü yapar.

3.4: Tuz tankındaki filtreleme mekanizmasını açıklar.

4: Sıvı klor dozlama işlemine ilişkin kontrolleri yapar.

4.1: Üretilen sodyum hipokloritin tesis ünitesine dozlanmasını açıklar.

4.2: Dozaj pompalarının ve pompa elemanlarının kontrolünü ve temizliğini yapar.

4.3: Sıvı klor üretiminde takip edilmesi gereken işletme parametrelerini açıklar.

 

 

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00140414


Yeterlilik Adı
Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İş süreçlerinde İSG ve çevre koruma risklerini ve önlemlerini açıklar.

1.1: Çalışma sürecindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.

1.2: Acil durumlarda uygun davranış ve önlemlerini açıklar.

1.3: Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar.

2: İş süreçlerinde kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar.

2.1: İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

2.2: İş süreçlerine iş organizasyonu prosedürlerini açıklar.

1: İSG ve çevre gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.

2: Klor tanklarının işletimini gerçekleştirir.

2.1: Yeni gelen klor tanklarının kabulünü yapar.

2.2: Boş klor tankını devre dışı bırakır.

2.3: Dolu klor tankını devreye alır.

3: Klor dozlar.

3.1: Dozlanacak klor miktarını belirler.

3.2: Evaporatörlü çalışmayı ve gaz klor hattı ekipmanlarını açıklar.

3.3: Servis (booster) pompalarını çalıştırır.

3.4: Klorinatörü çalıştırarak klor dozlar.

3.5: Bakiye klor miktarını takip eder.

1: İSG ve çevre gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.

2: Sıvı dezenfektanları dozlar.

2.1: Yeni gelen dezenfektanların kabulünü açıklar.

2.2: Sıvı dezenfektan hazırlar.

2.3: Dozlanacak sıvı dezenfektan miktarını belirler.

2.4: Dozaj pompasını çalıştırarak dezenfektan dozlar.

1: İSG ve çevre gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.

2: Tuz tanklarını doldurur.

2.1: Yeni gelen tuzun kabulünü yapar.

2.2: Gelen tuzun tuz tanklarına dolumunu gerçekleştirir.

2.3: Şamandıra sisteminin çalışırlık kontrolünü yapar.

2.4: Klor üretim cihazı çalışma sisteminin alarm vermesi durumunda yapılacak müdahale yöntemlerini açıklar.

2.5: Tuz tankı doluluk oranını kontrol eder.

2.6: Dozlanacak dezenfektan miktarını belirler.

2.7:Dozaj pompasını çalıştırarak dezenfektan dozlar.

3: Elektroliz işlemine ilişkin kontrolleri yapar.

3.1: Elektroliz öncesi yapılan filtreleme ve yumuşatma işlemlerini açıklar.

3.2: Su solüsyonunun elektrolize gönderimini kontrol eder.

3.3: Elektrolizörlerdeki kirlilik durumunun kontrolünü yapar.

3.4: Tuz tankındaki filtreleme mekanizmasını açıklar.

4: Sıvı klor dozlama işlemine ilişkin kontrolleri yapar.

4.1: Üretilen sodyum hipokloritin tesis ünitesine dozlanmasını açıklar.

4.2: Dozaj pompalarının ve pompa elemanlarının kontrolünü ve temizliğini yapar.

4.3: Sıvı klor üretiminde takip edilmesi gereken işletme parametrelerini açıklar.

 

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

ARITMA TESİSİ DEZENFEKSİYON GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 REFERANS KODU 22UY0473-3URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Temel programlar ve yeterlilikler

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

8189


İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00140414

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasBasic programmes and qualifications
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00140414


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Basic programmes and qualifications

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-