Yeterlilik Kodu

TR00100318

Yeterlilik Adı
Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7318

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik; başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi (sınıflamalar, ilkeler, kuramlar, modeller bilgisi) ve orta düzeyde olgusal bilgi (terimler, olaylar ve öğeler bilgisi) kullanılarak öngörülebilir çalışma ortamlarında, alışılmış görevlerin yerine getirilmesinde sorumluluk alınan, görevlerin gerçekleştirilmesinde belirli/tanımlanmış talimatların uygulandığı iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma sahası ve görev sürecindeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Çalışma sahası ve görev sürecindeki çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş Organizasyonu süreçlerini açıklar.
 • Kalite gerekliliklerine uygun çalışma yöntemlerini açıklar.
 • Armürlü dokuma teknolojisini açıklar.
 • Armürlü dokuma kumaşın ön analizini yapar.
 • Armürlü dokuma kumaşın iplik analizini yapar
 • Armürlü dokuma kumaşın örgü analizini yapar.

 

 

 

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yatay ilerleme: Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3 yeterliliğinden belge almaya hak kazanmış aday, Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinin “(A1) Kalite Güvencesi, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “(A2) İş Planlama be Mesleki Gelişim” yeterlilik birimlerinden muaf tutulup “(A3) Jakarlı Dokuma Kumaş Analizi” ve “(A4) Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama” Yeterlilik Birimlerinin sınavlarında başarı sağlayarak Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (Seviye 3) yeterlilik belgesi almaya hak kazanır.

Dikey ilerleme: Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3 yeterliliğinden belge almaya hak kazanmış aday, -Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4 veya Seviye 5 Ulusal Yeterliliklerinin tüm birimlerinin (A1, A2, A3 ve A 4) sınavlarında başarı sağlayarak, Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 4) veya Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 5) yeterlilik belgesi almaya hak kazanır. -Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4 veya Seviye 5 yeterliliklerinin (A1, A2, A3 ve A4) tüm birimlerinin sınavlarında başarı sağlayarak, Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4 veya Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 5 yeterlilik belgesi almaya hak kazanır.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100318


Yeterlilik Adı
Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma sahası ve görev sürecindeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Çalışma sahası ve görev sürecindeki çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş Organizasyonu süreçlerini açıklar.
 • Kalite gerekliliklerine uygun çalışma yöntemlerini açıklar.
 • Armürlü dokuma teknolojisini açıklar.
 • Armürlü dokuma kumaşın ön analizini yapar.
 • Armürlü dokuma kumaşın iplik analizini yapar
 • Armürlü dokuma kumaşın örgü analizini yapar.

 

 

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0071-3ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3REVİZYON NO:01URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7318


İlişki Türü

Yatay ilerleme: Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3 yeterliliğinden belge almaya hak kazanmış aday, Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinin “(A1) Kalite Güvencesi, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “(A2) İş Planlama be Mesleki Gelişim” yeterlilik birimlerinden muaf tutulup “(A3) Jakarlı Dokuma Kumaş Analizi” ve “(A4) Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama” Yeterlilik Birimlerinin sınavlarında başarı sağlayarak Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (Seviye 3) yeterlilik belgesi almaya hak kazanır.

Dikey ilerleme: Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3 yeterliliğinden belge almaya hak kazanmış aday, -Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4 veya Seviye 5 Ulusal Yeterliliklerinin tüm birimlerinin (A1, A2, A3 ve A 4) sınavlarında başarı sağlayarak, Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 4) veya Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 5) yeterlilik belgesi almaya hak kazanır. -Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4 veya Seviye 5 yeterliliklerinin (A1, A2, A3 ve A4) tüm birimlerinin sınavlarında başarı sağlayarak, Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4 veya Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 5 yeterlilik belgesi almaya hak kazanır.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Edinme Yolları

Ulusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100318

Qualification Title
Dobby Woven Fabric Pattern Preparation Personnel Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasTextiles (clothes, footwear and leather)
National Occupation Classification

ISCO 08: 7318

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Knows the health and safety instructions.
 • Knows environmental protection and safety measures.
 • Knows the requirements of the quality assurance system.
 • Makes work planning and reports.
 • Performs occupational development activities.
 • Works in compliance with the occupational legislation.
 • Knows the art of weaving technology.
 • Makes preliminary analysis of dobby woven fabric.
 • Detects dobby woven fabrics.
 • Prepares production plans of the dobby fabric pattern for production.
 • Prepares to produce the production sample.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

Horizontal career advancement: The individual who is qualified for Dobby Woven Fabric Pattern Preparation Personnel Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate can obtain Jacquard Woven Fabric Pattern Preparation (Level 3) qualification certificate after succeeding at “(A3: Jacquard Woven Fabric Analysis” and “(A4: Jacquard Woven Fabric Pattern Preparation” qualification unit exams and is exempt from “(A1: Quality Assurance, Environmental Protection, Occupational Health and Safety” and “(A2: Work planning and professional development” units.

Vertical career advancement: Dobby Woven Fabric Pattern Preparation Personnel Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate holder may, -be qualified for Dobby Woven Fabric Designer (Level 4) or Dobby Woven Fabric Designer (Level 5) should he/she succeed at all unit exams (A1, A2, A3 and A 4) of Dobby Woven Fabric Designer Level 4 and Level 5 National Qualifications. -be qualified for Jacquard Woven Fabric Designer (Level 4) or Jacquard Woven Fabric Designer (Level 5) should he/she succeed at all unit exams (A1, A2, A3 and A 4) of Jacquard Woven Fabric Designer Level 4 and Level 5 National Qualifications.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100318


Qualification Title
Dobby Woven Fabric Pattern Preparation Personnel Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Knows the health and safety instructions.
 • Knows environmental protection and safety measures.
 • Knows the requirements of the quality assurance system.
 • Makes work planning and reports.
 • Performs occupational development activities.
 • Works in compliance with the occupational legislation.
 • Knows the art of weaving technology.
 • Makes preliminary analysis of dobby woven fabric.
 • Detects dobby woven fabrics.
 • Prepares production plans of the dobby fabric pattern for production.
 • Prepares to produce the production sample.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 12UY0071-3 DOBBY WOVEN FABRIC PATTERN PREPARATION PERSONNEL LEVEL 3                       REVISION NO: 00URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Textiles (clothes, footwear and leather)

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7318


Relationship Type

Horizontal career advancement: The individual who is qualified for Dobby Woven Fabric Pattern Preparation Personnel Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate can obtain Jacquard Woven Fabric Pattern Preparation (Level 3) qualification certificate after succeeding at “(A3: Jacquard Woven Fabric Analysis” and “(A4: Jacquard Woven Fabric Pattern Preparation” qualification unit exams and is exempt from “(A1: Quality Assurance, Environmental Protection, Occupational Health and Safety” and “(A2: Work planning and professional development” units.

Vertical career advancement: Dobby Woven Fabric Pattern Preparation Personnel Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate holder may, -be qualified for Dobby Woven Fabric Designer (Level 4) or Dobby Woven Fabric Designer (Level 5) should he/she succeed at all unit exams (A1, A2, A3 and A 4) of Dobby Woven Fabric Designer Level 4 and Level 5 National Qualifications. -be qualified for Jacquard Woven Fabric Designer (Level 4) or Jacquard Woven Fabric Designer (Level 5) should he/she succeed at all unit exams (A1, A2, A3 and A 4) of Jacquard Woven Fabric Designer Level 4 and Level 5 National Qualifications.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.


Country Code
-