Yeterlilik Kodu

TR001217869

Yeterlilik Adı
Aşçı (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Otel, restoranlar ve catering
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

5120

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Aşçı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: Çalışma ortamındaki iş sağlığı ve güvenliği, acil durum ve çevre koruma önlemlerini açıklar.

1.1: Çalışma ortamındaki olası tehlike ve riskler ile alınması gereken önlemleri açıklar.

1.2: Çalışma ortamındaki acil durumları ve alınması gereken önlemleri açıklar.

1.3: Çalışma ortamında çevre korumaya yönelik alınması gereken önlemleri açıklar.

2: Mutfakta hijyen ve gıda güvenilirliği önlemlerini açıklar.

2.1: Mutfak içerisinde uyulması gereken kişisel hijyen ve sağlık kurallarını açıklar.

2.2: Mutfağın hijyen ve sanitasyonunu sağlamaya yönelik yöntemleri açıklar.

2.3: Ürünlerin saklanma ve kullanması esnasında uyulması gereken gıda güvenilirliği kurallarını açıklar.

3: İş organizasyonu ve kayıt tutma gerekliliklerini açıklar.

3.1: İş süreçlerini ve iş ortamını düzenleme yöntem ve kuralları açıklar.

3.2: İş süreçlerinde tutulması gereken kayıtları ve tutulma amaçlarını açıklar.

1: Menüye uygun olarak bakliyat, sebze ve meyvelerin hazırlığını yapar.

1.1: Menüye uygun kullanılacak ekipman ve malzemeleri çalışma alanına getirir.

1.2: Kuru bakliyatların hazırlık işlemlerini yapar.

1.3: Sebzelerin ve meyvelerin yıkama ve doğrama işlemlerini talimatına uygun şekilde yapar.

1.4: Sebze suyu hazırlama yöntem ve tekniklerini açıklar.

1.5: Sebzelere ön pişirme işlemleri uygular.

2: Menüye uygun olarak et ürünlerinin hazırlığını yapar.

2.1: Sınıflandırılmış eti kullanım alanına göre işler.

2.2: Et suyu hazırlama yöntem ve kurallarını açıklar.

2.3: Su ürünlerini türüne uygun ekipman kullanarak hazırlar.

3: Menüye uygun temel sos, basit salata/meze ve hamur işi hazırlar.

3.1: Temel sosları hazırlar.

3.2: Basit salata/meze hazırlar.

3.3: Hamur işleri için hazırlık yapar

4: Temel pişirme yöntemlerini uygulayarak sunum hazırlığı yapar.

4.1: Pişirme süreci talimatlarını uygular.

4.2: Pişen yemekten numune alma sürecini açıklar.

4.3: Sunum düzenine uygun şekilde açık büfe hazırlar.

4.4: Örnek tabağa uygun sunum tabağı hazırlar.

5: Çalışma ortamında İSG, çevre, hijyen ve gıda güvenilirliği kurallarına uyar.

5.1: Mutfak malzemelerini hazırlandığı ortamda; İSG ve çevre koruma uygulamalarını gerçekleştirir.

5.2: Yiyeceklerin hazırlandığı ortamda; İSG, hijyen ve gıda güvenilirliği uygulamalarını gerçekleştirir.

 

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR001217869


Yeterlilik Adı
Aşçı (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: Çalışma ortamındaki iş sağlığı ve güvenliği, acil durum ve çevre koruma önlemlerini açıklar.

1.1: Çalışma ortamındaki olası tehlike ve riskler ile alınması gereken önlemleri açıklar.

1.2: Çalışma ortamındaki acil durumları ve alınması gereken önlemleri açıklar.

1.3: Çalışma ortamında çevre korumaya yönelik alınması gereken önlemleri açıklar.

2: Mutfakta hijyen ve gıda güvenilirliği önlemlerini açıklar.

2.1: Mutfak içerisinde uyulması gereken kişisel hijyen ve sağlık kurallarını açıklar.

2.2: Mutfağın hijyen ve sanitasyonunu sağlamaya yönelik yöntemleri açıklar.

2.3: Ürünlerin saklanma ve kullanması esnasında uyulması gereken gıda güvenilirliği kurallarını açıklar.

3: İş organizasyonu ve kayıt tutma gerekliliklerini açıklar.

3.1: İş süreçlerini ve iş ortamını düzenleme yöntem ve kuralları açıklar.

3.2: İş süreçlerinde tutulması gereken kayıtları ve tutulma amaçlarını açıklar.

1: Menüye uygun olarak bakliyat, sebze ve meyvelerin hazırlığını yapar.

1.1: Menüye uygun kullanılacak ekipman ve malzemeleri çalışma alanına getirir.

1.2: Kuru bakliyatların hazırlık işlemlerini yapar.

1.3: Sebzelerin ve meyvelerin yıkama ve doğrama işlemlerini talimatına uygun şekilde yapar.

1.4: Sebze suyu hazırlama yöntem ve tekniklerini açıklar.

1.5: Sebzelere ön pişirme işlemleri uygular.

2: Menüye uygun olarak et ürünlerinin hazırlığını yapar.

2.1: Sınıflandırılmış eti kullanım alanına göre işler.

2.2: Et suyu hazırlama yöntem ve kurallarını açıklar.

2.3: Su ürünlerini türüne uygun ekipman kullanarak hazırlar.

3: Menüye uygun temel sos, basit salata/meze ve hamur işi hazırlar.

3.1: Temel sosları hazırlar.

3.2: Basit salata/meze hazırlar.

3.3: Hamur işleri için hazırlık yapar

4: Temel pişirme yöntemlerini uygulayarak sunum hazırlığı yapar.

4.1: Pişirme süreci talimatlarını uygular.

4.2: Pişen yemekten numune alma sürecini açıklar.

4.3: Sunum düzenine uygun şekilde açık büfe hazırlar.

4.4: Örnek tabağa uygun sunum tabağı hazırlar.

5: Çalışma ortamında İSG, çevre, hijyen ve gıda güvenilirliği kurallarına uyar.

5.1: Mutfak malzemelerini hazırlandığı ortamda; İSG ve çevre koruma uygulamalarını gerçekleştirir.

5.2: Yiyeceklerin hazırlandığı ortamda; İSG, hijyen ve gıda güvenilirliği uygulamalarını gerçekleştirir.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

AŞÇI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 REFERANS KODU 22UY0499-3



URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Otel, restoranlar ve catering

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

5120


İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR001217869

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasHotel, restaurants and catering
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR001217869


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Hotel, restaurants and catering

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-