Yeterlilik Kodu

TR00102951

Yeterlilik Adı
Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Çevre koruma teknolojisi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8131

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu tür kapsamındaki yeterlilikler; başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi (sınıflamalar, ilkeler, kuramlar, modeller bilgisi) ve orta düzeyde olgusal bilgi (terimler, olaylar ve öğeler bilgisi) kullanılarak öngörülebilir çalışma ortamlarında, alışılmış görevlerin yerine getirilmesinde sorumluluk alınan, görevlerin gerçekleştirilmesinde belirli/tanımlanmış talimatların uygulandığı iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 •  Çalışma alanları ve süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.
 •  Çevre koruma ile ilgili gereklilikleri açıklar.
 •  Uygulama sürecinde ve çalışma ortamındaki kalite gerekliliklerini açıklar.
 •  İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 •  İş organizasyonu ve hazırlık çalışmalarını yapar.
 •  İşletme talimatları uyarınca kırma ve ayırma yapar.
 •  İşletme talimatları uyarınca kurşun ergitmesi yapar.
 •  İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 •  İş organizasyonu ve hazırlık çalışmalarını yapar.
 •  İşletme talimatları uyarınca kurşun rafinasyonu yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu tür kapsamındaki yeterlilikler, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır

Başarma ŞartlarıUlusal Yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00102951


Yeterlilik Adı
Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar

-


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 •  Çalışma alanları ve süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.
 •  Çevre koruma ile ilgili gereklilikleri açıklar.
 •  Uygulama sürecinde ve çalışma ortamındaki kalite gerekliliklerini açıklar.
 •  İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 •  İş organizasyonu ve hazırlık çalışmalarını yapar.
 •  İşletme talimatları uyarınca kırma ve ayırma yapar.
 •  İşletme talimatları uyarınca kurşun ergitmesi yapar.
 •  İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 •  İş organizasyonu ve hazırlık çalışmalarını yapar.
 •  İşletme talimatları uyarınca kurşun rafinasyonu yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 18UY0368-3ATIK AKÜMÜLATÖR GERİ KAZANIM İŞÇİSİ SEVİYE 3REVİZYON NO:00URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Çevre koruma teknolojisi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8131


İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır


Edinme Yolları

Ulusal Yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00102951

Qualification Title
Waste Accumulator Recovery Worker Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasEnvironmental protection technology
National Occupation Classification

ISCO 08: 8131

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.

Description

Person with this qualification;  Explains the precautions related to occupational health and safety in working areas and processes.  Explains the requirements related to environmental protection.  Explains the quality requirements in the application process and working environment.  Applies occupational health and safety, environmental and quality requirements.  Performs work organization and preparatory works.  Performs crushing and sorting in accordance with the operating instructions.  Melts lead in accordance with the operating instructions.  Applies occupational health and safety, environmental and quality requirements.  Performs work organization and preparatory works.  Melts lead in accordance with the operating instructions.

Key Competencies-
Further Info

Assessment is carried out by certification bodies authorized by VQA in line with the VQA Regulation on Testing, Assessment and Certification, in accordance with the conditions and methods defined in the relevant National Qualification. Different methods such as written-oral exams, performance exams, observation, interview, simulation, role-play, portfolio and on-the-job surveillance are used in assessment.

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00102951


Qualification Title
Waste Accumulator Recovery Worker Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

Person with this qualification;  Explains the precautions related to occupational health and safety in working areas and processes.  Explains the requirements related to environmental protection.  Explains the quality requirements in the application process and working environment.  Applies occupational health and safety, environmental and quality requirements.  Performs work organization and preparatory works.  Performs crushing and sorting in accordance with the operating instructions.  Melts lead in accordance with the operating instructions.  Applies occupational health and safety, environmental and quality requirements.  Performs work organization and preparatory works.  Melts lead in accordance with the operating instructions.


Further Info

Assessment is carried out by certification bodies authorized by VQA in line with the VQA Regulation on Testing, Assessment and Certification, in accordance with the conditions and methods defined in the relevant National Qualification. Different methods such as written-oral exams, performance exams, observation, interview, simulation, role-play, portfolio and on-the-job surveillance are used in assessment.


Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Environmental protection technology

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 8131


Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire
-

Country Code
-