Yeterlilik Kodu

TR0030036180

Yeterlilik Adı
Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAksaray Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBahçe Saray Mahallesi, Aksaray-Adana Yolu, 68100 Sağlık Belediyesi/Aksaray Merkez/Aksaray
Sorumlu Kurum URLhttp://www.aksaray.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Spor
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)

Bu program ikinci öğretim olarak sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisansta kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; Eğitim bilimleri ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında Ulusal ve uluslar arası kültürleri tanır.
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yönler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Kabul edilebilir alandan lisans diploması
Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma
Yeterli dil becerisine sahip olma
İlana özel şartlara uyma

Başarma ŞartlarıÖğrencilerin mezuniyet için ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini sunmuş olmaları gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar akademisyen olarak ya da kamu ve özel sektörde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030036180


Yeterlilik Adı
Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Aksaray Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Bahçe Saray Mahallesi, Aksaray-Adana Yolu, 68100 Sağlık Belediyesi/Aksaray Merkez/Aksaray

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
90

Programın Normal Süresi
1

Program Profili (Amaç)

Bu program ikinci öğretim olarak sunulmaktadır.


Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisansta kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; Eğitim bilimleri ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında Ulusal ve uluslar arası kültürleri tanır.
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yönler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Kabul edilebilir alandan lisans diploması
Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma
Yeterli dil becerisine sahip olma
İlana özel şartlara uyma


Başarma Şartları
Öğrencilerin mezuniyet için ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini sunmuş olmaları gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar akademisyen olarak ya da kamu ve özel sektörde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030036180

Qualification Title
Awarding BodyAksaray University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.aksaray.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasSports
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value90
Program Duration1
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030036180


Qualification Title

Awarding Body
Aksaray University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
90

Program Duration
1

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address