Yeterlilik Kodu

TR00100127

Yeterlilik Adı
Betonarme Demircisi Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7221

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Betonarme Demircisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 •  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 • Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
  1.  Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.
  2.  Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
  3.  Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.
  4.  İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.
  5.  İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.
 2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır.
  1. Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.
  2. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.
 3. Donatı imalatı için hazırlık yapar.
  1. 3.1. Kendisine verilen betonarme planını/projesini inceler.
  2. Donatı ekipman ve malzemelerini kullanıma hazırlar.
 4. Donatı montajı yapar.
  1. 3.1. Radye temel/Perde/Kolon/Kiriş/Döşeme elemanlarını hazırlar.
  2. 3.2. Radye temel/Kolon/Kiriş donatı ön üretimi yapar.
  3. 3.3. Radye temel/Perde/Kolon/Kiriş/Döşeme donatı montajı
 5. Donatı son kontrollerini yapar.
  1. 5.1. Donatı montajı sonrası yapılması gereken kontrolleri açıklar.
  2. 5.2. Çalışma alanının ve ekipmanların temizliğini yapar.

                  3.5.3. Beton dökümü sırasında dikkat edilecek hususları açıklar.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, A1 birimi için en az beş (5) soruluk; A2 birimi için en az on iki (12) soruluk sözlü sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo örneği yeterlilik ekinde sunulmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi betonarme demirciliği alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100127


Yeterlilik Adı
Betonarme Demircisi Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
  1.  Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.
  2.  Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
  3.  Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.
  4.  İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.
  5.  İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.
 2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır.
  1. Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.
  2. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır.
 3. Donatı imalatı için hazırlık yapar.
  1. 3.1. Kendisine verilen betonarme planını/projesini inceler.
  2. Donatı ekipman ve malzemelerini kullanıma hazırlar.
 4. Donatı montajı yapar.
  1. 3.1. Radye temel/Perde/Kolon/Kiriş/Döşeme elemanlarını hazırlar.
  2. 3.2. Radye temel/Kolon/Kiriş donatı ön üretimi yapar.
  3. 3.3. Radye temel/Perde/Kolon/Kiriş/Döşeme donatı montajı
 5. Donatı son kontrollerini yapar.
  1. 5.1. Donatı montajı sonrası yapılması gereken kontrolleri açıklar.
  2. 5.2. Çalışma alanının ve ekipmanların temizliğini yapar.

                  3.5.3. Beton dökümü sırasında dikkat edilecek hususları açıklar.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, A1 birimi için en az beş (5) soruluk; A2 birimi için en az on iki (12) soruluk sözlü sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo örneği yeterlilik ekinde sunulmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0012–3 BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 03 TADİL NO: 01URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7221


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi betonarme demirciliği alanında istihdama da katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.

Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100127

Qualification Title
Reinforced Concrete Iron Worker Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 7114.04

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Takes occupational health and safety and environmental measures.
 • Organizes work, prepares the reinforcement of the concrete elements.
 • Performs preliminary production and assembling the reinforcement. 
 • Controls the prepared equipment, supervises the concrete casting.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

It is one of the required qualifications for working in reinforced forging vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100127


Qualification Title
Reinforced Concrete Iron Worker Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Takes occupational health and safety and environmental measures.
 • Organizes work, prepares the reinforcement of the concrete elements.
 • Performs preliminary production and assembling the reinforcement. 
 • Controls the prepared equipment, supervises the concrete casting.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 11UY0012–3REINFORCED CONCRETE IRON WORKER LEVEL 3REVISION NO: 03URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7114.04


Relationship Type

It is one of the required qualifications for working in reinforced forging vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.


Country Code
-