Yeterlilik Kodu

TR00331041

Yeterlilik Adı
Bina Bilgisi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mimarlık ve şehir planlama
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Mimari eleştiriye ait üretime yön verecek bilgi ve beceri kazanmak.
2 Mimari Tasarım alanında uzmanlık düzeyinde sorumluluk almak.
3 Mimari Tasarım alanında ilgili disiplinlerle etkileşim bilinci kurmak.
4 Meslek eğitiminde bütüncül olarak süreklilik sağlama becerisi kazanmak.
5 Mimari Tasarım alanında bilimsel yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir tasarım yöntemini farklı bir alana uygulayabilme sürdürebilme becerisi kazanmak.
6 Mimari Tasarım alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini sentezini ve değerlendirmesini yapma becerisi: ileri tasarım
7 Tasarım yapma becerisi kazanmak.
8 Konuşma becerileri kazanmak.
9 Yazma becerileri kazanmak.
10 Araştırma becerisi kazanmak.
11 Eleştirel düşünme yetenekleri kazanmak.
12 Disiplinler arası çalışma becerisi kazanmak.
13 Fiziksel çevre ve insan etkileşimi kurmak.
14 Örneklerden yararlanma ve karşılaştırma çalışması yapmak.
15 Etik ve Mesleki sağduyu kazanmak.
16 Program hazırlama becerisi kazanmak.
17 Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi kazanmak.
18 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak.
19 Sürdürülebilir tasarım oluşturmak.
20 İklimsel ve topoğrafik veriler elde etmek.
21 Taşıyıcı sistemler kurmak.
22 Bina kabuğu sistemleri kurmak.
23 Bina servis sistemleri kurmak.
24 Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi kazanmak.
25 Yapı malzemeleri ve uygulamaları becerisi kazanmak.
26 Yapı malzemeleri ve yapı sistemleri ile ilgili sorunlara çözüm üretmek.
27 Profesyonel anlamda gelişmek.
28 Mesleki özgüven kazanmak.
29 Koruma disiplini çerçevesinde etik duyarlılık bilinci kazanmak.
30 Koruma yasası ile ilişkili sorumluluk bilinci kazanmak.
31 Kültürel miras çerçevesinde proje tasarlama ve yönetme becerisi kazanmak.
32 Yapılanmış tarihi çevrede veya mevcut yapı üzerinde analitik değerlendirme becerisi kazanmak.
33 Koruma sürecinde risk yönetimi becerisi kazanmak.
34 Koruma uygulama süreci için teknoloji alt yapısı oluşturmak.
35 plumsal ve çevre duyarlılığı kazanmak.
36 Tarih bilgisi ve bilinci kazanmak.
37 Tarihi binalarda yapı malzemeleri, yapım teknikleri kullanmak.
38 Liderlik rolü kazanmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Mezunlar üniversitelerde ve genel şirketlerde iş bulabilmektedirler.
 • Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00331041


Yeterlilik Adı
Bina Bilgisi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Mimari eleştiriye ait üretime yön verecek bilgi ve beceri kazanmak.
2 Mimari Tasarım alanında uzmanlık düzeyinde sorumluluk almak.
3 Mimari Tasarım alanında ilgili disiplinlerle etkileşim bilinci kurmak.
4 Meslek eğitiminde bütüncül olarak süreklilik sağlama becerisi kazanmak.
5 Mimari Tasarım alanında bilimsel yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir tasarım yöntemini farklı bir alana uygulayabilme sürdürebilme becerisi kazanmak.
6 Mimari Tasarım alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini sentezini ve değerlendirmesini yapma becerisi: ileri tasarım
7 Tasarım yapma becerisi kazanmak.
8 Konuşma becerileri kazanmak.
9 Yazma becerileri kazanmak.
10 Araştırma becerisi kazanmak.
11 Eleştirel düşünme yetenekleri kazanmak.
12 Disiplinler arası çalışma becerisi kazanmak.
13 Fiziksel çevre ve insan etkileşimi kurmak.
14 Örneklerden yararlanma ve karşılaştırma çalışması yapmak.
15 Etik ve Mesleki sağduyu kazanmak.
16 Program hazırlama becerisi kazanmak.
17 Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi kazanmak.
18 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak.
19 Sürdürülebilir tasarım oluşturmak.
20 İklimsel ve topoğrafik veriler elde etmek.
21 Taşıyıcı sistemler kurmak.
22 Bina kabuğu sistemleri kurmak.
23 Bina servis sistemleri kurmak.
24 Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi kazanmak.
25 Yapı malzemeleri ve uygulamaları becerisi kazanmak.
26 Yapı malzemeleri ve yapı sistemleri ile ilgili sorunlara çözüm üretmek.
27 Profesyonel anlamda gelişmek.
28 Mesleki özgüven kazanmak.
29 Koruma disiplini çerçevesinde etik duyarlılık bilinci kazanmak.
30 Koruma yasası ile ilişkili sorumluluk bilinci kazanmak.
31 Kültürel miras çerçevesinde proje tasarlama ve yönetme becerisi kazanmak.
32 Yapılanmış tarihi çevrede veya mevcut yapı üzerinde analitik değerlendirme becerisi kazanmak.
33 Koruma sürecinde risk yönetimi becerisi kazanmak.
34 Koruma uygulama süreci için teknoloji alt yapısı oluşturmak.
35 plumsal ve çevre duyarlılığı kazanmak.
36 Tarih bilgisi ve bilinci kazanmak.
37 Tarihi binalarda yapı malzemeleri, yapım teknikleri kullanmak.
38 Liderlik rolü kazanmak.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Mezunlar üniversitelerde ve genel şirketlerde iş bulabilmektedirler.
 • Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mimarlık ve şehir planlama

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Edinme Yolları
 • Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
 • Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

  Başarı Notu KATSAYI
  AA 4,0
  AB 3,7
  BA 3,3
  BB 3,0
  BC 2,7
  CB 2,3
  CC 2,0
  CD 1,7
  DC 1,3
  DD 1,0
  FF 0,0
 • Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00331041

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasArchitecture and town planning
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00331041


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Architecture and town planning

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-