Yeterlilik Kodu

TR0010218373

Yeterlilik Adı
Bireysel Isıtma Tesisatçısı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)İş becerileri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7127

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bireysel Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4), konutlardaki ısıtma sistemleri cihazlarını monte eden, radyatör montajını yapan, yakıt, sıcak-soğuk su ve ısıtma devresi tesisatlarını döşeyen, cihazların baca montajını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin arttırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 •  İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
 • İş organizasyonu sürecini açıklar.
 • Isıtma cihazı, radyatör montaj işlemlerini yapar.
 • Yakıt hattı, sıcak- soğuk su ve ısıtma devresi tesisatını yapar.
 • Genleşme tankı montajını yapar.
 • Boyler montajını yapar.
 • Hermetik bireysel kombi ve şofbenlerin baca montajını yapar.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.
 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavda adaylara, A1 birimi için en az yirmi beş (25) soruluk; A2 birimi için en az yirmi (20) 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk dakika zaman verilir
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma Şartları Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1, A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

CNC Programcısı (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler CNC Programcısı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak için, ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanan bütün yeterlilik birimlerinin sınavlarına katılabilirler.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0010218373


Yeterlilik Adı
Bireysel Isıtma Tesisatçısı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 •  İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
 • İş organizasyonu sürecini açıklar.
 • Isıtma cihazı, radyatör montaj işlemlerini yapar.
 • Yakıt hattı, sıcak- soğuk su ve ısıtma devresi tesisatını yapar.
 • Genleşme tankı montajını yapar.
 • Boyler montajını yapar.
 • Hermetik bireysel kombi ve şofbenlerin baca montajını yapar.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.
 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavda adaylara, A1 birimi için en az yirmi beş (25) soruluk; A2 birimi için en az yirmi (20) 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk dakika zaman verilir
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 22UY0480-4BİREYSEL ISITMA TESİSATÇISI SEVİYE 4REVİZYON NO: 00URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İş becerileri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7127


İlişki Türü

CNC Programcısı (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler CNC Programcısı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak için, ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanan bütün yeterlilik birimlerinin sınavlarına katılabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları
 • Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1, A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.
 • Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir.
 • Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0010218373

Qualification Title
Individual Heating Installer Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasWork skills
National Occupation Classification

ISCO 08: 7127

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

Individual Heating Installer (Level 4), in order to be carried out by qualified persons who install heating system devices in houses, install radiators, lay fuel, hot-cold water and heating circuit installations, perform chimney installation of devices and carry out professional development activities, and to increase the quality of work;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • To create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description
 • Explain occupational health and safety and environmental protection measures.
 • Explains the quality requirements for business processes and working environment.
 • Explain the work organization process.
 • The heating device performs the radiator assembly operations.
 • It installs the fuel line, hot-cold water and heating circuit.
 • Makes the installation of the expansion tank.
 • Boiler installs.
 • It performs the chimney assembly of hermetic individual combi boilers and water heaters.
 • OHS implements environmental and quality requirements.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info
 • Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.
 • Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
 • In the theoretical exam, candidates must have at least twenty-five (25) questions for the A1 unit; For the A2 unit, at least twenty (20) 4-option multiple-choice exams, each of which are worth equal points, are applied. In the exam, candidates are given an average of one and a half minutes for each question.
 • All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.
Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

There is no entry requirement.

Conditions for Success Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1, A2) in order to receive the professional qualification certificate. In order to be considered successful in the theoretical exam, the candidate must answer at least 60% of the questions correctly in the exam. In order to be considered successful in the performance exam, the candidate must show at least 80% success in the overall exam, provided that he successfully performs all of the critical steps.
Progression Paths (Relationship Type)

Persons who have the CNC Programmer (Level 4) professional qualification certificate can attend the exams of all qualification units defined in the relevant national qualifications in order to have the CNC Programmer (Level 5) professional qualification certificate.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

The validity period of the qualification certificate is 5 years from the date of issue of the certificate.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0010218373


Qualification Title
Individual Heating Installer Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description
 • Explain occupational health and safety and environmental protection measures.
 • Explains the quality requirements for business processes and working environment.
 • Explain the work organization process.
 • The heating device performs the radiator assembly operations.
 • It installs the fuel line, hot-cold water and heating circuit.
 • Makes the installation of the expansion tank.
 • Boiler installs.
 • It performs the chimney assembly of hermetic individual combi boilers and water heaters.
 • OHS implements environmental and quality requirements.

Further Info
 • Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.
 • Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
 • In the theoretical exam, candidates must have at least twenty-five (25) questions for the A1 unit; For the A2 unit, at least twenty (20) 4-option multiple-choice exams, each of which are worth equal points, are applied. In the exam, candidates are given an average of one and a half minutes for each question.
 • All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.

Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 22UY0480-4INDIVIDUAL HEATING INSTALLATION LEVEL 4REVISION NO: 00URL

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Work skills

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7127


Relationship Type

Persons who have the CNC Programmer (Level 4) professional qualification certificate can attend the exams of all qualification units defined in the relevant national qualifications in order to have the CNC Programmer (Level 5) professional qualification certificate.


Expiry Date

The validity period of the qualification certificate is 5 years from the date of issue of the certificate.


Access Requirements

There is no entry requirement.


Ways To Acquire
 • Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1, A2) in order to receive the professional qualification certificate.
 • In order to be considered successful in the theoretical exam, the candidate must answer at least 60% of the questions correctly in the exam.
 • In order to be considered successful in the performance exam, the candidate must show at least 80% success in the overall exam, provided that he successfully performs all of the critical steps.

Country Code
-