Yeterlilik Kodu

TR0030019095

Yeterlilik Adı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doktora Diploması
Sorumlu Kurumİnönü Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü (Elazığ Yolu 15.km) Pk:44280 Battalgazi/Malatya
Sorumlu Kurum URLhttp://inonu.edu.tr/tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)İstatistikler
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • Araştırmalarda Biyoistatistik yöntem ve prensiplerinin doğru kullanan eleman yetiştirmektir.
  • Farklı bilim dalları ve disiplinlerde çalışan araştırıcılar ile ortak çalışmalar yapan eleman yetiştirmektir.
  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi konularında öncelikle üniversite, fakülte ve araştırma hastaneleri olmak üzere; bütün kurum ve kuruluşlara kaliteli danışmanlık hizmeti sunan, eleman yetiştirmektir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Alınan her ders için en az 1 vize sınavı ve 1 final sınavı yapılır. Vize notunun %40’ı, final notunun %60’ı alınarak 70 puanın üstünde alan öğrenciler başarılı sayılır.Sağlık bilimleri enstitüsü yönetmeliğinde belirtilen koşullar dikkate alınmaktadır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Fen Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi Istatistik, Istatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunu olup, yüksek lisansini Biyoistatistik alaninda yapmis olanlar ile Tip Fakültesi mezunlari kabul edilir.

Başarma ŞartlarıDoktora müfredatında alınması zorunlu olan tüm derslerden başarı ile geçmek, gerekli sayıda krediyi tamamlamış olmak ve tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavını başarı ile geçmek.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Doktorasını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin ilgili Anabilim öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030019095


Yeterlilik Adı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
İnönü Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü (Elazığ Yolu 15.km) Pk:44280 Battalgazi/Malatya

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • Araştırmalarda Biyoistatistik yöntem ve prensiplerinin doğru kullanan eleman yetiştirmektir.
  • Farklı bilim dalları ve disiplinlerde çalışan araştırıcılar ile ortak çalışmalar yapan eleman yetiştirmektir.
  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi konularında öncelikle üniversite, fakülte ve araştırma hastaneleri olmak üzere; bütün kurum ve kuruluşlara kaliteli danışmanlık hizmeti sunan, eleman yetiştirmektir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Alınan her ders için en az 1 vize sınavı ve 1 final sınavı yapılır. Vize notunun %40’ı, final notunun %60’ı alınarak 70 puanın üstünde alan öğrenciler başarılı sayılır.Sağlık bilimleri enstitüsü yönetmeliğinde belirtilen koşullar dikkate alınmaktadır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Fen Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi Istatistik, Istatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunu olup, yüksek lisansini Biyoistatistik alaninda yapmis olanlar ile Tip Fakültesi mezunlari kabul edilir.


Başarma Şartları
Doktora müfredatında alınması zorunlu olan tüm derslerden başarı ile geçmek, gerekli sayıda krediyi tamamlamış olmak ve tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavını başarı ile geçmek.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Doktorasını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin ilgili Anabilim öğretim elemanı olarak çalışabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030019095

Qualification Title
Doctorate Degree in Biostatistics and Medical Informatics Doctoral Program
Awarding BodyInonu University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://inonu.edu.tr/tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasStatistics
National Occupation Classification

ISCO:08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

For each course taken at least 1 midterm exam and 1 final exam. 40% of the visa grade, 60% of the final grade of the students taking over 70 points are considered successful.The conditions determined in the regulation of the Institute of Health Sciences are taken into account

Quality Assurance-
Access Requirements

Graduates of the Faculty of Science or the Faculty of Arts and Sciences, Department of Statistics, Computer Science, and those who have a masters degree in the field of Biostatistics are accepted.

Conditions for SuccessThe conditions determined in the regulation of the Institute of Health Sciences are taken into accountTo pass all the required courses in the PhD curriculum successfully, to have completed the required number of credits and to complete the thesis defense and pass the thesis defense exam successfully.
Progression Paths (Relationship Type)

Upon successful completion of their doctorate, our students can work as lecturers of all state and foundation universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030019095


Qualification Title
Doctorate Degree in Biostatistics and Medical Informatics Doctoral Program

Awarding Body
Inonu University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO:08


EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO:08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info

For each course taken at least 1 midterm exam and 1 final exam. 40% of the visa grade, 60% of the final grade of the students taking over 70 points are considered successful.The conditions determined in the regulation of the Institute of Health Sciences are taken into account


Quality Assurance
-

Access Requirements

Graduates of the Faculty of Science or the Faculty of Arts and Sciences, Department of Statistics, Computer Science, and those who have a masters degree in the field of Biostatistics are accepted.


Conditions for Success
The conditions determined in the regulation of the Institute of Health Sciences are taken into accountTo pass all the required courses in the PhD curriculum successfully, to have completed the required number of credits and to complete the thesis defense and pass the thesis defense exam successfully.

Progression Paths (Relationship Type)

Upon successful completion of their doctorate, our students can work as lecturers of all state and foundation universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address