Yeterlilik Kodu

TR0030030131

Yeterlilik Adı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doktora Diploması
Sorumlu KurumKaradeniz Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiTelefon: + 90 462 377 33 37, + 90 462 377 33 38 Fax: + 90 462 325 32 32 Email: bilgili@ktu.edu.tr Posta Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dış İlişkiler/Erasmus+ Ofisi, Rektörlük, 61080, Trabzon
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ktu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)İstatistikler
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi; multi disipliner bir alana olarak bu alanda gerekecek bilgi, beceri, kavram ve metodları oluşturmak, sağlık alanında çok gerekli olan elektronik haberleşme standartları, medikal verilerin kodlanması, birlikte çalışılabilirlik problemleri ve karar vermede destek olacak uygulamaları geliştirmek gibi kısaca özetlenebilecek bir profil içinde çalışmaktadır.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)-
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,

Derecenin seviyesi doktoradır.

Çalışma şekli tam zamanlıdır.

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ alanında Doktora dereceli diploma verilir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1-ALESten en az 70 puan 2-İngilizce Yeterlilik 55 Puan (ÜDS/KPDS/TOEFL veya eşdeğerleri)

Başarma ŞartlarıBölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere BİYOİSTATİSTİKL ve TIP BİLİŞİMİ alanında doktora diploması verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Sağlık kuruluşlarında uygulamacı yönetici vb olarak çalışabilecekleri gibi sağlık sektöründe uygulama geliştiren yazılım firmalarında da çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030030131


Yeterlilik Adı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Telefon: + 90 462 377 33 37, + 90 462 377 33 38 Fax: + 90 462 325 32 32 Email: bilgili@ktu.edu.tr Posta Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dış İlişkiler/Erasmus+ Ofisi, Rektörlük, 61080, Trabzon

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi; multi disipliner bir alana olarak bu alanda gerekecek bilgi, beceri, kavram ve metodları oluşturmak, sağlık alanında çok gerekli olan elektronik haberleşme standartları, medikal verilerin kodlanması, birlikte çalışılabilirlik problemleri ve karar vermede destek olacak uygulamaları geliştirmek gibi kısaca özetlenebilecek bir profil içinde çalışmaktadır.


Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
-

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,

Derecenin seviyesi doktoradır.

Çalışma şekli tam zamanlıdır.

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ alanında Doktora dereceli diploma verilir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1-ALESten en az 70 puan 2-İngilizce Yeterlilik 55 Puan (ÜDS/KPDS/TOEFL veya eşdeğerleri)


Başarma Şartları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere BİYOİSTATİSTİKL ve TIP BİLİŞİMİ alanında doktora diploması verilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Sağlık kuruluşlarında uygulamacı yönetici vb olarak çalışabilecekleri gibi sağlık sektöründe uygulama geliştiren yazılım firmalarında da çalışabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030030131

Qualification Title
Awarding BodyKaradeniz Technical University
Awarding Body ContactPhone: + 90 462 377 33 37, + 90 462 377 33 38 Fax: + 90 462 325 32 32 Email: bilgili@ktu.edu.tr Mail Address: Karadeniz Technical University, Foreign Relations/Erasmus+ Office, Rectorate, 61080, Trabzon
Awarding Body Urlhttps://www.ktu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasStatistics
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030030131


Qualification Title

Awarding Body
Karadeniz Technical University

Awarding Body Contact
Phone: + 90 462 377 33 37, + 90 462 377 33 38 Fax: + 90 462 325 32 32 Email: bilgili@ktu.edu.tr Mail Address: Karadeniz Technical University, Foreign Relations/Erasmus+ Office, Rectorate, 61080, Trabzon

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address