Yeterlilik Kodu

TR00314743

Yeterlilik Adı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doktora Diploması
Sorumlu KurumOndokuzMayıs Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKörfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun
Sorumlu Kurum URLhttps://www.omu.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)İstatistikler
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar.
 • Analiz ve sentez yapar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrencilerin Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı ve sözlü sınavlar. Bilgisayar başında uygulamalı sınavlar. Seminer sunumları.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

LES:50, GRE:650, GMAT:475, Yabancı Dil: B1 düzeyi. (ortak hazırlık programında OMÜ veya HÜ den hangisinin koşulları yüksek ise o koşul geçerlidir)

Başarma ŞartlarıDerslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavı bilim alanının özelliğine göre; öğrencinin bilim alanında temel konular ve/veya tez çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. ( 4 yıl ( 8 yarıyıl) ) + 2 yıl (4 yarıyıl) sonunda değerlendirme yapılır. Lisans Mezuniyete göre farklılık arz etmektedir. Doktora yeterlik jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin en çok üç ders daha almasını isteyebilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Canlı Bilimleri ile uğraşan tüm araştırma kurumlarında istatistik çözümleyici, araştırma planlayıcısı, proje koordinatörü olarak görev yapabileceği gibi Üniversitelerde kariyerlerine devam edebilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00314743


Yeterlilik Adı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar.
 • Analiz ve sentez yapar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrencilerin Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı ve sözlü sınavlar. Bilgisayar başında uygulamalı sınavlar. Seminer sunumları.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İstatistikler

Dil
TR

Sorumlu Kurum
OndokuzMayıs Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Körfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Canlı Bilimleri ile uğraşan tüm araştırma kurumlarında istatistik çözümleyici, araştırma planlayıcısı, proje koordinatörü olarak görev yapabileceği gibi Üniversitelerde kariyerlerine devam edebilirler.


Geçerlilik Tarihi

Belge sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

LES:50, GRE:650, GMAT:475, Yabancı Dil: B1 düzeyi. (ortak hazırlık programında OMÜ veya HÜ den hangisinin koşulları yüksek ise o koşul geçerlidir)


Edinme Yolları

Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavı bilim alanının özelliğine göre; öğrencinin bilim alanında temel konular ve/veya tez çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. ( 4 yıl ( 8 yarıyıl) ) + 2 yıl (4 yarıyıl) sonunda değerlendirme yapılır. Lisans Mezuniyete göre farklılık arz etmektedir. Doktora yeterlik jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin en çok üç ders daha almasını isteyebilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00314743

Qualification Title
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doktora Diploması
Awarding BodySamsun OndokuzMayıs Üniversitesi
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasStatistics
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements

LES:50 GRE:650, GMAT:475, Foreign language: B1

Conditions for SuccessStudents who have successfully passed the courses with at least 3.00 academic average are eligible to enter the PhD qualification examination. Depending on the specifications of the scientific field, the PhD qualification examination aims to test whether the student has comprehensive knowledge and skill, ability to synthesize, and also creative power in the major subjects of the scientific field and/or in the subjects related to the study of his/her thesis. Academic evaluation is performed at the end of 4 years (8 semesters) + 2 years (4 semesters). It varies according to the graduate degree. PhD qualification committee can ask a student to take maximum 3 extra courses in cases of failure.
Progression Paths (Relationship Type)

They can work as a statistical analyst, research planner or project coordinator for all research institutions studying on Life Sciences or they can pursue their careers in universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00314743


Qualification Title
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doktora Diploması

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info

Samsun Ondokuz Mayıs University Information PackageURL

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Statistics

Information Language
EN

Awarding Body
Samsun OndokuzMayıs Üniversitesi

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Samsun Ondokuz Mayıs University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

They can work as a statistical analyst, research planner or project coordinator for all research institutions studying on Life Sciences or they can pursue their careers in universities.


Expiry Date

The document is valid continuously.


Access Requirements

LES:50 GRE:650, GMAT:475, Foreign language: B1


Ways To Acquire

Students who have successfully passed the courses with at least 3.00 academic average are eligible to enter the PhD qualification examination. Depending on the specifications of the scientific field, the PhD qualification examination aims to test whether the student has comprehensive knowledge and skill, ability to synthesize, and also creative power in the major subjects of the scientific field and/or in the subjects related to the study of his/her thesis. Academic evaluation is performed at the end of 4 years (8 semesters) + 2 years (4 semesters). It varies according to the graduate degree. PhD qualification committee can ask a student to take maximum 3 extra courses in cases of failure.


Country Code
-