Yeterlilik Kodu

TR0030033393

Yeterlilik Adı
Coğrafya Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİzmir Bakırçay Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiGazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İzmir
Sorumlu Kurum URLhttp://bakircay.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yer bilimleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Gezegenimizin beşeri ve fiziksel özelliklerini ve süreçlerini, makro ölçekten mikro ölçeğe değişen boyutlarda tanımlar ve açıklar.
 • Sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin insan, çevre ve ekonomik sistemlere uygulanışı hakkında sistematik ve metodolojik bilgi birikimine sahiptir.
 • Coğrafi bilgi teknolojilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki kullanım alanlarına ve uygulamalarına hakimdir.
 • Girişimcilerin fizibilite ve yatırım kararlarını şekillendiren coğrafi analizlere hakimdir.
 • Lisans öğretiminde elde ettiği bilgi ve becerilerini laboratuvar ve arazi çalışmalarıyla bütünleştirir ve analiz edebilir.
 • Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, mekansal istatistik, GPS gibi konumsal teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilir.
 • İnsan, toplum ve çevre sağlığı konularında etki oluşturan coğrafi risk unsurlarını belirler ve bu konuda güncel bilimsel analiz metotlarını kullanabilir.
 • Beşeri ve fiziki coğrafyada mekansal problemlerin çözümünde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanabilir.
 • Beşeri ve fiziki coğrafyadaki mekansal süreçleri, mekansal dağılımı ve mekanlar arası etkileşim süreçlerini niteliksel ve niceliksel yöntemleri yaratıcı şekillerde kullanarak analiz eder, projeksiyon ve alternatif senaryolar üretebilir.
 • Küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde çevre sorunlarını tanımlar, eleştirel politikalar ve uygulamalar üretebilir.
 • İnsan faaliyetlerinin doğal çevreler üzerindeki etkilerini değerlendirir ve analiz edebilir.
 • Farklı disiplinlerden meslektaşlarla dayanışma içerisinde, takım çalışması yürüterek bilimsel araştırmalar yapabilir ve mekansal planlama ve inovasyon fikirleri geliştirir.
 • Ulusal ve uluslararası güncel ve küresel bilimsel araştırmaları takip edebilir.
 • Araştırma sonuçlarını Türkçe ve İngilizce olarak yazılı, sözlü, grafiksel, niceliksel ve niteliksel çıktılarla savunabilir ve iletişim kurabilir.
 • Yerel çıkar grupları ve sivil toplum kuruluşları ile beraber veri üretir ve bu verinin politika planlaması ve uygulamalarına eklenmesini sağlayabilir.
 • Bilimsel araştırma ve verilere dayanan, mekansal adalet ve sürdürülebilirlik prensiplerini önceleyen mekansal politikalar üretir ve bu politikaların etkilerinin izlenmesini sağlayacak kamu politikası altyapılarına hakimdir.
 • Çevre sorunlarına karşı farkındalığı yüksek ve kamu yararı gözeten bir mesleki ve akademik etiğe sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıLisans eğitim programındaki tüm dersleri ve 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan, genel/kümülatif not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler Coğrafyada Lisans derecesi almaya hak kazanır. Mezuniyet koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Coğrafya Bölümü mezunları KPSS puanları ile Kamu Kurumlarında, Özel sektörde ve akademik alanda çalışmalarını sürdürebilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030033393


Yeterlilik Adı
Coğrafya Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
İzmir Bakırçay Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İzmir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Gezegenimizin beşeri ve fiziksel özelliklerini ve süreçlerini, makro ölçekten mikro ölçeğe değişen boyutlarda tanımlar ve açıklar.
 • Sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin insan, çevre ve ekonomik sistemlere uygulanışı hakkında sistematik ve metodolojik bilgi birikimine sahiptir.
 • Coğrafi bilgi teknolojilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki kullanım alanlarına ve uygulamalarına hakimdir.
 • Girişimcilerin fizibilite ve yatırım kararlarını şekillendiren coğrafi analizlere hakimdir.
 • Lisans öğretiminde elde ettiği bilgi ve becerilerini laboratuvar ve arazi çalışmalarıyla bütünleştirir ve analiz edebilir.
 • Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, mekansal istatistik, GPS gibi konumsal teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilir.
 • İnsan, toplum ve çevre sağlığı konularında etki oluşturan coğrafi risk unsurlarını belirler ve bu konuda güncel bilimsel analiz metotlarını kullanabilir.
 • Beşeri ve fiziki coğrafyada mekansal problemlerin çözümünde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanabilir.
 • Beşeri ve fiziki coğrafyadaki mekansal süreçleri, mekansal dağılımı ve mekanlar arası etkileşim süreçlerini niteliksel ve niceliksel yöntemleri yaratıcı şekillerde kullanarak analiz eder, projeksiyon ve alternatif senaryolar üretebilir.
 • Küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde çevre sorunlarını tanımlar, eleştirel politikalar ve uygulamalar üretebilir.
 • İnsan faaliyetlerinin doğal çevreler üzerindeki etkilerini değerlendirir ve analiz edebilir.
 • Farklı disiplinlerden meslektaşlarla dayanışma içerisinde, takım çalışması yürüterek bilimsel araştırmalar yapabilir ve mekansal planlama ve inovasyon fikirleri geliştirir.
 • Ulusal ve uluslararası güncel ve küresel bilimsel araştırmaları takip edebilir.
 • Araştırma sonuçlarını Türkçe ve İngilizce olarak yazılı, sözlü, grafiksel, niceliksel ve niteliksel çıktılarla savunabilir ve iletişim kurabilir.
 • Yerel çıkar grupları ve sivil toplum kuruluşları ile beraber veri üretir ve bu verinin politika planlaması ve uygulamalarına eklenmesini sağlayabilir.
 • Bilimsel araştırma ve verilere dayanan, mekansal adalet ve sürdürülebilirlik prensiplerini önceleyen mekansal politikalar üretir ve bu politikaların etkilerinin izlenmesini sağlayacak kamu politikası altyapılarına hakimdir.
 • Çevre sorunlarına karşı farkındalığı yüksek ve kamu yararı gözeten bir mesleki ve akademik etiğe sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Lisans eğitim programındaki tüm dersleri ve 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan, genel/kümülatif not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler Coğrafyada Lisans derecesi almaya hak kazanır. Mezuniyet koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Coğrafya Bölümü mezunları KPSS puanları ile Kamu Kurumlarında, Özel sektörde ve akademik alanda çalışmalarını sürdürebilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030033393

Qualification Title
Awarding BodyBakırçay University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://bakircay.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasEarth sciences
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030033393


Qualification Title

Awarding Body
Bakırçay University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address