Yeterlilik Kodu

TR0030005199

Yeterlilik Adı
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Diploması
Sorumlu KurumMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla
Sorumlu Kurum URLhttp://www.mu.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Eğitim bilimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • “Eğitim Bilimleri” ve “Eğitim Programları ve Öğretim” alanıyla ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 • Eğitim ve öğretimle ilgili konu, kavram ve süreçleri açıklayabilme.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme.
 • İncelediği bir problem hakkında bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme.
 • Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalı ile ilgili alt konuları inceleyebilme.
 • Mesleki çalışmalarında bilimsel araştırma bilgi ve becerilerini en üst düzeyde kullanabilme.
 • Program geliştirme ve değerlendirme alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yer alan sorunları, gelişmeleri ve yenilikleri değerlendirebilme.Mesleki çalışmalarında bilimsel etik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirebilme.
 • Türkiye’de ve Dünya’da uygulanan örgün ve yaygın eğitim programlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme.
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan araştırmaları takip edip değerlendirebilme.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirebilme.
 • Program geliştirme ve öğretim alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistikî analizler konusunda uygulama yeterliliği kazanabilme.
 • Öğrenme konusundaki bireysel ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık kazanabilme.
 • Öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarını amaçları doğrultusunda planlayıp yönetebilme.
 • Yabancı dili etkili bir biçimde kullanabilme.
 • Toplumsal sorumluluk duygusu çerçevesinde mesleki proje ve etkinlikler planlayıp uygulayabilme.
 • Alanla ilgili bütünsel bir gelişim gösterebilme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için ölçme değerlendirme koşulları ders bilgi formlarında belirtilmiştir.Doktora Programı mezuniyet şartı en az 240 AKTS kredisidir

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı çatısı altında Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalından tezli yüksek lisans diplomasına ve 4 tam not üzerinden en az 2.75 veya buna denk bir mezuniyet notuna sahip olmaları,
 • ALES’ten Eşit ağırlık puan türünden en az 65 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
 • YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 standart puan almış olmaları gerekmektedir.
Başarma ŞartlarıDoktora Programı mezuniyet şartı en az 240 AKTS kredisidirDoktora programından mezun olmak için asgari;240 AKTS kredisi (1 zorunlu ders + 7 seçmeli ders + Uzmanlık alan dersleri + 1 seminer + Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi + Tez Önerisine Hazırlık + Doktora Tez Çalışması I + Doktora Tez Çalışması II + Doktora Tez Çalışması III = 240 AKTS) almış olmak gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

...

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030005199


Yeterlilik Adı
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • “Eğitim Bilimleri” ve “Eğitim Programları ve Öğretim” alanıyla ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 • Eğitim ve öğretimle ilgili konu, kavram ve süreçleri açıklayabilme.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme.
 • İncelediği bir problem hakkında bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme.
 • Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalı ile ilgili alt konuları inceleyebilme.
 • Mesleki çalışmalarında bilimsel araştırma bilgi ve becerilerini en üst düzeyde kullanabilme.
 • Program geliştirme ve değerlendirme alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yer alan sorunları, gelişmeleri ve yenilikleri değerlendirebilme.Mesleki çalışmalarında bilimsel etik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirebilme.
 • Türkiye’de ve Dünya’da uygulanan örgün ve yaygın eğitim programlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme.
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan araştırmaları takip edip değerlendirebilme.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirebilme.
 • Program geliştirme ve öğretim alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistikî analizler konusunda uygulama yeterliliği kazanabilme.
 • Öğrenme konusundaki bireysel ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık kazanabilme.
 • Öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarını amaçları doğrultusunda planlayıp yönetebilme.
 • Yabancı dili etkili bir biçimde kullanabilme.
 • Toplumsal sorumluluk duygusu çerçevesinde mesleki proje ve etkinlikler planlayıp uygulayabilme.
 • Alanla ilgili bütünsel bir gelişim gösterebilme.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için ölçme değerlendirme koşulları ders bilgi formlarında belirtilmiştir.Doktora Programı mezuniyet şartı en az 240 AKTS kredisidir


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı çatısı altında Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalından tezli yüksek lisans diplomasına ve 4 tam not üzerinden en az 2.75 veya buna denk bir mezuniyet notuna sahip olmaları,
 • ALES’ten Eşit ağırlık puan türünden en az 65 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
 • YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 standart puan almış olmaları gerekmektedir.

Başarma Şartları
Doktora Programı mezuniyet şartı en az 240 AKTS kredisidirDoktora programından mezun olmak için asgari;240 AKTS kredisi (1 zorunlu ders + 7 seçmeli ders + Uzmanlık alan dersleri + 1 seminer + Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi + Tez Önerisine Hazırlık + Doktora Tez Çalışması I + Doktora Tez Çalışması II + Doktora Tez Çalışması III = 240 AKTS) almış olmak gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

...


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030005199

Qualification Title
Curriculum and Instruction Doctoral Degree
Awarding BodyMugla Sıtkı Koçman University
Awarding Body ContactMuğla Sıtkı Koçman University 48000 Kötekli/Muğla
Awarding Body Urlhttp://www.mu.edu.tr/
Orientation-
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasEducation science
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Knowing basic principles and concepts about “Educational Sciences” and “Curriculum and Instruction”Explaining topics, concepts and processes about education and instruction.
 • Understanding the methods involved in the production of scientific knowledge.
 • Developing recommendations based on scientific evidence about a problem studied by using scientific methods.
 • Reviewing the sub-topics related to Curriculum and Instruction.
 • Using scientific research studies on highest level of professional knowledge and skills.
 • Evaluating curriculum development and evaluation of the problems in the field of domestic and abroad, developments and innovations.
 • Making up the habit of scientific studies to abide by the rules of professional ethics.
 • Evaluating formal and informal curriculums in Turkey and the other countries from a critical perspective applied.
 • Monitoring and evaluating national and international researches.
 • Evaluating nature of the source of information, limits, accuracy, reliability and validity.
 • Using computer software curriculum development and teaching of information and communication technologies together with the required level.
 • Gaining proficiency in the application of scientific research methods and statistical analysis.
 • Gaining awareness of students’ individual learning needs.
 • Planning and managing the needs for learning purposes.
 • Using foreign language effectively.
 • Planning proffesional projects and activities within the framework of a sense of social responsibility.
 • Showing holistic development about “Educational Sciences” and “Curriculum and Instruction” fields.
Key Competencies-
Further Info

Evaluation criterion is shown in course information forms for every course.A minimum of 240 ECTS credits is required to graduate from the doctoral program

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for SuccessA minimum of 240 ECTS credits is required to graduate from the doctoral programA minimum of 240 ECTS credits (1 required course + 7 elective courses + Special studies courses + 1 seminar + Preparation for PhD Proficiency Exam Course + Preparation for PhD Thesis Proposal Course + Doctoral Dissertation I + Doctoral Dissertation II + Doctoral Dissertation III = 240 ECTS) is required to graduate from the doctoral program
Progression Paths (Relationship Type)

...

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030005199


Qualification Title
Curriculum and Instruction Doctoral Degree

Awarding Body
Mugla Sıtkı Koçman University

Awarding Body Contact
Muğla Sıtkı Koçman University 48000 Kötekli/Muğla

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Knowing basic principles and concepts about “Educational Sciences” and “Curriculum and Instruction”Explaining topics, concepts and processes about education and instruction.
 • Understanding the methods involved in the production of scientific knowledge.
 • Developing recommendations based on scientific evidence about a problem studied by using scientific methods.
 • Reviewing the sub-topics related to Curriculum and Instruction.
 • Using scientific research studies on highest level of professional knowledge and skills.
 • Evaluating curriculum development and evaluation of the problems in the field of domestic and abroad, developments and innovations.
 • Making up the habit of scientific studies to abide by the rules of professional ethics.
 • Evaluating formal and informal curriculums in Turkey and the other countries from a critical perspective applied.
 • Monitoring and evaluating national and international researches.
 • Evaluating nature of the source of information, limits, accuracy, reliability and validity.
 • Using computer software curriculum development and teaching of information and communication technologies together with the required level.
 • Gaining proficiency in the application of scientific research methods and statistical analysis.
 • Gaining awareness of students’ individual learning needs.
 • Planning and managing the needs for learning purposes.
 • Using foreign language effectively.
 • Planning proffesional projects and activities within the framework of a sense of social responsibility.
 • Showing holistic development about “Educational Sciences” and “Curriculum and Instruction” fields.

Key Competencies
-

Further Info

Evaluation criterion is shown in course information forms for every course.A minimum of 240 ECTS credits is required to graduate from the doctoral program


Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
A minimum of 240 ECTS credits is required to graduate from the doctoral programA minimum of 240 ECTS credits (1 required course + 7 elective courses + Special studies courses + 1 seminar + Preparation for PhD Proficiency Exam Course + Preparation for PhD Thesis Proposal Course + Doctoral Dissertation I + Doctoral Dissertation II + Doctoral Dissertation III = 240 ECTS) is required to graduate from the doctoral program

Progression Paths (Relationship Type)

...


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address