Yeterlilik Kodu

TR00333706

Yeterlilik Adı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiÜniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://www.istanbulc.edu.tr/tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektrik ve enerji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)

Amaç : Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında özgün, yaratıcı düşünceye sahip özgüvenli bireyler yetiştirmek ve disiplinlerarası çalışmaları geliştirmektir.

İkinci Öğretim olarak da eğitim sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 •  Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama becerisine sahiptir.
 • . Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisine sahiptir.
 •  Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanabilmek.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme becerisi kazanabilmek.
 •  Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme becerisi kazanabilmek
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme becerisi kazanabilme becerisine sahiptir.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme becerisi kazanabilmek.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi kazanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi kazanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilme becerisi kazanmıştır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

İstanbul Üniversitesi-Cerahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Öğretim elemanlarının referanslarıyla iş ve eğitim olanakları geniştir. Ayrıca mezunlarımızın etkili alanlarda çalışıyor olması nedeniyle iş olanakları oluşturulmaktadır (Haberleşme Sektörü, elektronik Tasarım Firmaları, Üniversiteler, Araştırma kurumları ). Ayrıca İstanbulda bulunmanın getirdiği fırsatlar (Sanayi, finans, bilimsel kurumlar v.b.) nedeniyle geniş bir iş yelpazesi mevcuttur.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00333706


Yeterlilik Adı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 •  Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama becerisine sahiptir.
 • . Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisine sahiptir.
 •  Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanabilmek.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme becerisi kazanabilmek.
 •  Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme becerisi kazanabilmek
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme becerisi kazanabilme becerisine sahiptir.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme becerisi kazanabilmek.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi kazanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi kazanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilme becerisi kazanmıştır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Cerrahpaşa Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Elektrik ve enerji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Üniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul


Bilgi Kaynağı

Cerrahpaşa Üniversitesi Bilgi Paketi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Öğretim elemanlarının referanslarıyla iş ve eğitim olanakları geniştir. Ayrıca mezunlarımızın etkili alanlarda çalışıyor olması nedeniyle iş olanakları oluşturulmaktadır (Haberleşme Sektörü, elektronik Tasarım Firmaları, Üniversiteler, Araştırma kurumları ). Ayrıca İstanbulda bulunmanın getirdiği fırsatlar (Sanayi, finans, bilimsel kurumlar v.b.) nedeniyle geniş bir iş yelpazesi mevcuttur.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

İstanbul Üniversitesi-Cerahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.


Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00333706

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasElectricity and energy
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00333706


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Electricity and energy

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-