Yeterlilik Kodu

TR00323168

Yeterlilik Adı
Elektronörofizyoloji Ön Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Bilgi Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisihttps://www.bilgi.edu.tr/tr/universite/hakkinda/
Sorumlu Kurum URLhttps://www.bilgi.edu.tr/tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıbbi teşhis ve tedavi teknolojisi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anahtar Öğrenme Çıktıları;

 • Programdan mezun olanlar;
 • gerekli cihazların, elektrodların, malzeme ve ilaçların hazırlanması, kontrolü ve cihazların kalibrasyonunu yapabilir. Ortamın işlem için uygunluğunu sağlayabilir.
 • hekimin talimatı doğrultusunda EEG ve EMG uygulamasını yapabilir.
 • hekimin talimatı doğrultusunda PSG çekimini yapabilir.
 • PAP titrasyonu konusunda bilgi sahibi olur.
 • hekimin talimatı doğrultusunda uyarılmış potansiyeller uygulamalarını yapabilir.
 • işlem süresince hastanın takibini yapabilir, gözlemlediği olağandışı durumları ve komplikasyonları hekime bildirebilir.
 • işlem sonunda cihazların temizlik ve bakımını yaparak uygun şekilde muhafaza edilmesini sağlayabilir.
 • Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;

 • Programdan mezun olanlar;
 • sözlü ve sözsüz iletişim bilgi ve becerisini kullanarak mesleki uygulamalarının niteliğini geliştirebilir.
 • mesleki uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeleri ve etik ilkeleri uygulayabilir.
 • mesleki hastalık ve yaralanma riskini değerlendirerek gerekli tedbirleri alabilir.
 • alanındaki gelişmeleri sürekli izleyerek kanıta dayalı uygulamaları kullanabilir.
 • travmatik yaşantı durumunda psikolojik ilk yardım basamaklarını uygulayabilir.
 • ekip çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerektiğinde ekip çalışması yapabilir.
 • sağlığın koruma ve geliştirme yöntemlerini bilir ve uygulayabilir.

 

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
BAŞARI NOTU KATSAYI
A 4,00
A- 3,70
B+ 3,30
B 3,00
B- 2,70
C+ 2,30
C 2,00
C- 1,70
D+ 1,30
D 1,00
F 0,00
 • İkinci Öğretim olarak da Eğitim vermektedir. 
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • (1) Lise diploması
 • (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak
 • (3) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak
Başarma Şartları Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Bu okuldan mezun olan teknikerler başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılmış potansiyelleri, elektronöromiyografi, introperatif monitorizasyon ve uyku- polisomnografi ünitelerinde çalışabilirler. Gerek üniversitelerde gerek eğitim hastanelerinde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan yüksek bütçeli elektronörofizyoloji araştırmalarında ekibin içinde aktif rol alarak elektronörofizyoloji teknikeri ünvanıyla görev alabilirler.
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
 • Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00323168


Yeterlilik Adı
Elektronörofizyoloji Ön Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anahtar Öğrenme Çıktıları;

 • Programdan mezun olanlar;
 • gerekli cihazların, elektrodların, malzeme ve ilaçların hazırlanması, kontrolü ve cihazların kalibrasyonunu yapabilir. Ortamın işlem için uygunluğunu sağlayabilir.
 • hekimin talimatı doğrultusunda EEG ve EMG uygulamasını yapabilir.
 • hekimin talimatı doğrultusunda PSG çekimini yapabilir.
 • PAP titrasyonu konusunda bilgi sahibi olur.
 • hekimin talimatı doğrultusunda uyarılmış potansiyeller uygulamalarını yapabilir.
 • işlem süresince hastanın takibini yapabilir, gözlemlediği olağandışı durumları ve komplikasyonları hekime bildirebilir.
 • işlem sonunda cihazların temizlik ve bakımını yaparak uygun şekilde muhafaza edilmesini sağlayabilir.
 • Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;

 • Programdan mezun olanlar;
 • sözlü ve sözsüz iletişim bilgi ve becerisini kullanarak mesleki uygulamalarının niteliğini geliştirebilir.
 • mesleki uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeleri ve etik ilkeleri uygulayabilir.
 • mesleki hastalık ve yaralanma riskini değerlendirerek gerekli tedbirleri alabilir.
 • alanındaki gelişmeleri sürekli izleyerek kanıta dayalı uygulamaları kullanabilir.
 • travmatik yaşantı durumunda psikolojik ilk yardım basamaklarını uygulayabilir.
 • ekip çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerektiğinde ekip çalışması yapabilir.
 • sağlığın koruma ve geliştirme yöntemlerini bilir ve uygulayabilir.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
BAŞARI NOTU KATSAYI
A 4,00
A- 3,70
B+ 3,30
B 3,00
B- 2,70
C+ 2,30
C 2,00
C- 1,70
D+ 1,30
D 1,00
F 0,00
 • İkinci Öğretim olarak da Eğitim vermektedir. 

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi - AKTS Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tıbbi teşhis ve tedavi teknolojisi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
https://www.bilgi.edu.tr/tr/universite/hakkinda/

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ek Dili
EN


Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
 • Bu okuldan mezun olan teknikerler başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılmış potansiyelleri, elektronöromiyografi, introperatif monitorizasyon ve uyku- polisomnografi ünitelerinde çalışabilirler. Gerek üniversitelerde gerek eğitim hastanelerinde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan yüksek bütçeli elektronörofizyoloji araştırmalarında ekibin içinde aktif rol alarak elektronörofizyoloji teknikeri ünvanıyla görev alabilirler.

Geçerlilik Tarihi
 • Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.

Giriş Şartı
 • (1) Lise diploması
 • (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak
 • (3) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak

Edinme Yolları
 • Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00323168

Qualification Title
Awarding BodyIstanbul Bilgi University
Awarding Body Contacthttps://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/
Awarding Body Urlhttps://www.bilgi.edu.tr/en/
Orientation-
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasMedical diagnostic and treatment technology
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Key Learning Outcomes;

Graduates of the programs will be able to;

 

 1. perform the necessary devices, electrodes, materials and medicines preparation, control and calibration of devices. It can ensure compliance of the clinic for the procedure.
 2. do EEG and EMG applications according to the instructions of the neurologist
 3. do PSG applications according to the instructions of the neurologist
 4. have knowledge about titration of PAP.
 5. do evoked potentials applications according to the instructions of the neurologist
 6. follow up the patient during the procedure and inform the doctor about the unusual conditions and complications.
 7. ensure the proper cleaning and maintenance of the devices at the end of the process.

 

Supplementary Learning Outcomes;

Graduates of the programs will be able to;

 

 1. improve the quality of professional practice by using verbal and nonverbal communication knowledge and skills.
 2. apply legal regulations and ethical principles related to their professional practices.
 3. evaluate the risk of occupational disease and injury and take basic measures.
 4. use evidence-based practices by following the developments in the field continuously.
 5. apply psychological first aid in case of traumatic experience.
 6. know the situations in which teamwork is required and to be able to work as a team member.
 7. know the methods of health protection and promotion and to be able to apply.

 

Key Competencies-
Further Info
LETTER GRADE POINTS
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00
Quality Assurance-
Access Requirements

(1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site

Conditions for SuccessA student is required to complete 120 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.00/4.00 with no failing grades.
Progression Paths (Relationship Type)

Technicians who graduate from this school can work in these units; neurology, psychiatry, physical medicine, pediatrics, pulmonology,under physiology expert surveillance in public or private hospitals and clinics (electroencephalography, evoked potentials, electroneuromyography, intraoperative monitoring and sleep polysomnography units)

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinitely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00323168


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description

Key Learning Outcomes;

Graduates of the programs will be able to;

 

 1. perform the necessary devices, electrodes, materials and medicines preparation, control and calibration of devices. It can ensure compliance of the clinic for the procedure.
 2. do EEG and EMG applications according to the instructions of the neurologist
 3. do PSG applications according to the instructions of the neurologist
 4. have knowledge about titration of PAP.
 5. do evoked potentials applications according to the instructions of the neurologist
 6. follow up the patient during the procedure and inform the doctor about the unusual conditions and complications.
 7. ensure the proper cleaning and maintenance of the devices at the end of the process.

 

Supplementary Learning Outcomes;

Graduates of the programs will be able to;

 

 1. improve the quality of professional practice by using verbal and nonverbal communication knowledge and skills.
 2. apply legal regulations and ethical principles related to their professional practices.
 3. evaluate the risk of occupational disease and injury and take basic measures.
 4. use evidence-based practices by following the developments in the field continuously.
 5. apply psychological first aid in case of traumatic experience.
 6. know the situations in which teamwork is required and to be able to work as a team member.
 7. know the methods of health protection and promotion and to be able to apply.

 


Further Info
LETTER GRADE POINTS
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

Source Of Further Info

Istanbul Bilgi University - ECTS Information PackageURL

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Medical diagnostic and treatment technology

Information Language
EN

Awarding Body
Istanbul Bilgi University

Awarding Body Contact
https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/

Awarding Body Url

Source Of Information

Istanbul Bilgi University


Supplement Language
EN


National Occupation Classification
-

Relationship Type

Technicians who graduate from this school can work in these units; neurology, psychiatry, physical medicine, pediatrics, pulmonology,under physiology expert surveillance in public or private hospitals and clinics (electroencephalography, evoked potentials, electroneuromyography, intraoperative monitoring and sleep polysomnography units)


Expiry Date

Qualification is valid indefinitely.


Access Requirements

(1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site


Ways To Acquire

A student is required to complete 120 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.00/4.00 with no failing grades.


Country Code
-