Yeterlilik Kodu

TR00331005

Yeterlilik Adı
Endüstriyel Tasarım Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Moda, iç ve endüstriyel tasarım
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • 1Tasarım-sanat bilgilerini uygulama, temel mühendislik bilgilerini kullanabilme
 • 2Ürünün tasarım-üretim-tüketim-pazarlama-kullanım süreçlerini yorumlayabilme
 • 3Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir ürünü, sistemi, detayı, süreci tasarlayabilme
 • 4Disiplinler arası ortak çalışabilme
 • 5Tasarım problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme ve / veya çözümleyebilme
 • 6Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • 7Etkin iletişim kurabilme
 • 8Tasarım disiplininin yaşam döngüsü içindeki etkilerini anlama-yorumlama-öngörme yetkinliğine sahip olabilme
 • 9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme
 • 10Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme
 • 11Mesleki özgüvene sahip olabilmeve inisiyatif alabilme
 • 12İki boyutluya daüç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme
 • 13Endüstriyel tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme
 • 14Endüstriyel tasarım sürecinde ekonomik koşulları ve piyasa yapılarını değerlendirebilme
 • 15Tasarımın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme
 • 16Görsel algı ve anlatım becerisine sahip olabilme
 • 17Akılcı, soyut analiz ve sentez yapabilme
 • 18Profesyonel hassasiyet bilincine sahip olabilme
 • 19Endüstrinin beklentilerini karşılayabilecek güncel teknolojik bilgiye sahip olma ve kullanabilme
 • 20Bilgisayar destekli programlara hakim olma; ölçekli model üretme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu bölümden mezun olanlar ENDÜSTRİYEL TASARIMCI ünvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, resmi ve özel kurumların ar-ge ve tasarım bölümleri ile tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanlarda çalışabilirler.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00331005


Yeterlilik Adı
Endüstriyel Tasarım Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • 1Tasarım-sanat bilgilerini uygulama, temel mühendislik bilgilerini kullanabilme
 • 2Ürünün tasarım-üretim-tüketim-pazarlama-kullanım süreçlerini yorumlayabilme
 • 3Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir ürünü, sistemi, detayı, süreci tasarlayabilme
 • 4Disiplinler arası ortak çalışabilme
 • 5Tasarım problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme ve / veya çözümleyebilme
 • 6Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • 7Etkin iletişim kurabilme
 • 8Tasarım disiplininin yaşam döngüsü içindeki etkilerini anlama-yorumlama-öngörme yetkinliğine sahip olabilme
 • 9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme
 • 10Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme
 • 11Mesleki özgüvene sahip olabilmeve inisiyatif alabilme
 • 12İki boyutluya daüç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme
 • 13Endüstriyel tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme
 • 14Endüstriyel tasarım sürecinde ekonomik koşulları ve piyasa yapılarını değerlendirebilme
 • 15Tasarımın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme
 • 16Görsel algı ve anlatım becerisine sahip olabilme
 • 17Akılcı, soyut analiz ve sentez yapabilme
 • 18Profesyonel hassasiyet bilincine sahip olabilme
 • 19Endüstrinin beklentilerini karşılayabilecek güncel teknolojik bilgiye sahip olma ve kullanabilme
 • 20Bilgisayar destekli programlara hakim olma; ölçekli model üretme.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu bölümden mezun olanlar ENDÜSTRİYEL TASARIMCI ünvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, resmi ve özel kurumların ar-ge ve tasarım bölümleri ile tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanlarda çalışabilirler.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Moda, iç ve endüstriyel tasarım

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Edinme Yolları
 • Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
 • Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

  Başarı Notu KATSAYI
  AA 4,0
  AB 3,7
  BA 3,3
  BB 3,0
  BC 2,7
  CB 2,3
  CC 2,0
  CD 1,7
  DC 1,3
  DD 1,0
  FF 0,0
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00331005

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasFashion, interior and industrial design
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00331005


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Fashion, interior and industrial design

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-