Yeterlilik Kodu

TR0030014746

Yeterlilik Adı
Fizyoloji Doktora Diploması
Sorumlu KurumOndokuzMayıs Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKörfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun
Sorumlu Kurum URLhttps://www.omu.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıp
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
 • Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 • Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunmak.
 • Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alanı ile ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
 • Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek.
 • En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Doktora eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
 • Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılamak, tasarlamak, yönetmek, uygulamak ve sonuçlandırmak.
 • Fizyoloji alanında en yeni bilgilere ulaşmak, bunları kavramak, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanma yeterliliği kazanmak.
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 • Fizyoloji alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme; sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle aktarabilme yetkinliğini kazanmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Doktora programında bulunan bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders geçme notu, doktora programında 76’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun, doktora programında en az 70 puan olması gerekir. Ayrıca doktora öğrencisi, doktora yeterlilik ve tez savunma sınavından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliğinde detaylı olarak belirtilen esaslara göre başarılı olmak zorundadır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre başvuru şartlarını yerine getirmek. Bilimsel Hazırlık Programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Başarma ŞartlarıOndokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik yapabilirler, araştırma laboratuvarlarında araştırmacı olarak çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler. Ayrıca uluslararası platformda doktora sonrası (post-doc) çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030014746


Yeterlilik Adı
Fizyoloji Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
OndokuzMayıs Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Körfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
 • Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 • Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunmak.
 • Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alanı ile ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
 • Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek.
 • En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Doktora eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
 • Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılamak, tasarlamak, yönetmek, uygulamak ve sonuçlandırmak.
 • Fizyoloji alanında en yeni bilgilere ulaşmak, bunları kavramak, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanma yeterliliği kazanmak.
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 • Fizyoloji alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme; sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle aktarabilme yetkinliğini kazanmak.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Doktora programında bulunan bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders geçme notu, doktora programında 76’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun, doktora programında en az 70 puan olması gerekir. Ayrıca doktora öğrencisi, doktora yeterlilik ve tez savunma sınavından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliğinde detaylı olarak belirtilen esaslara göre başarılı olmak zorundadır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre başvuru şartlarını yerine getirmek. Bilimsel Hazırlık Programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak.


Başarma Şartları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik yapabilirler, araştırma laboratuvarlarında araştırmacı olarak çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler. Ayrıca uluslararası platformda doktora sonrası (post-doc) çalışabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030014746

Qualification Title
Fizyoloji Doktora Diploması
Awarding BodySamsun OndokuzMayıs Üniversitesi
Awarding Body ContactOndokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun
Awarding Body Urlhttps://www.omu.edu.tr
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasMedicine
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Having contemporary knowledge on the basis of master’s degree level qualifications, developing these erudition and to reach to the original definitions that will bring innovations to the field.
 • Having knowledge about techniques and methods applied in physiology and their borders.
 • Having knowledge about information technologies, technical equipments and devices about physiolgical area.
 • To perceive, to design, to manage, to carry on to finalise an original research process.
 • Access to the latest informations in physiology and to grasp them, and get the skills necessary to be able to use the highest level of competence.
 • Solving the problems related to the field interacts with the functional use of strategic decision-making processes.
 • To develop creative and critical thinking, problem solving, decision making, and using high-level mental processes with new ideas and methods related to physiology.
 • To publish the Academic work outcomes in respected academic environments, and contribute to the literature.
 • Having the Education level of expertise gained in the field of theoretical and practical knowledge in the original field of laboratory, clinical and other skills to perform and to create solutions to problems related to the field.
 • To be renewed by following new scientific developments.
 • To have at least one foreign language level to undertake research and to able to communicate by orally, literaturally and visually.
 • To build up the encountered issues related to the social, scientific, cultural and ethical issues that contribute to the solution, and supports the development of these values.
 • To participate in the activites and to modify the critical skills and knowledge gained during the training of doctorate program assessing the need to acquire new knowledges and new sources of information about the area to identify and eliminate the needs of learning.
 • To understand, to adapt and to desing the Area of innovative, new ideas, methods, and to develop an application or a well-known idea and to apply these backlog to a different area and to explore topics in physiolgy.
 • Access to the latest informations in physiology and to grasp them, and get the skills necessary to be able to use the highest level of competence.
 • Being involved in different disciplines or studies, panel discussions, Symposia, workshops, seminars, article discussions, and participating in events such as problem-solving sessions, sharing their knowledge of their own field of education and establishing the relationships with experts in other disciplines as a team member contributes to the solution.
 • To gain and to evaluate the ability of critical analysis, synthesis and have the ability of competence and responsibility.
Key Competencies-
Further Info

The success of a course in the graduate program courses are determined by achievement grades. Course grade of the student is conducted during the semester midterm exams, practical works, assignments and a final exam. 40% of these mid-term exams or assignments and 60% of the final exam have been considered while calculating this grade. The calculation of these percentages, fractions will be retained, but the success of rational numbers to the nearest whole number in the calculation of scores are concluded. Lesson success grade is 76 for the doctorate programs. Final exam grade for the doctoral program, students must have at least 70 points. Also, doctoral students should be successful at the doctoral qualifying examination and dissertation defense according to the principles of the Ondokuz Mayis University postgraduate and doctoral education regulations.

Quality Assurance-
Access Requirements

Ondokuz Mayis Univesity Graduate and Doctorate of Education regulations are required to meet the conditions. Scientific Preparatory Program must be completed successfully

Conditions for SuccessOndokuz Mayis Univesity Graduate and Doctorate of Education regulations are required to meet the conditions.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can work as an academician in universities, faculties, in research laboratories which could be national or international.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030014746


Qualification Title
Fizyoloji Doktora Diploması

Awarding Body
Samsun OndokuzMayıs Üniversitesi

Awarding Body Contact
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Having contemporary knowledge on the basis of master’s degree level qualifications, developing these erudition and to reach to the original definitions that will bring innovations to the field.
 • Having knowledge about techniques and methods applied in physiology and their borders.
 • Having knowledge about information technologies, technical equipments and devices about physiolgical area.
 • To perceive, to design, to manage, to carry on to finalise an original research process.
 • Access to the latest informations in physiology and to grasp them, and get the skills necessary to be able to use the highest level of competence.
 • Solving the problems related to the field interacts with the functional use of strategic decision-making processes.
 • To develop creative and critical thinking, problem solving, decision making, and using high-level mental processes with new ideas and methods related to physiology.
 • To publish the Academic work outcomes in respected academic environments, and contribute to the literature.
 • Having the Education level of expertise gained in the field of theoretical and practical knowledge in the original field of laboratory, clinical and other skills to perform and to create solutions to problems related to the field.
 • To be renewed by following new scientific developments.
 • To have at least one foreign language level to undertake research and to able to communicate by orally, literaturally and visually.
 • To build up the encountered issues related to the social, scientific, cultural and ethical issues that contribute to the solution, and supports the development of these values.
 • To participate in the activites and to modify the critical skills and knowledge gained during the training of doctorate program assessing the need to acquire new knowledges and new sources of information about the area to identify and eliminate the needs of learning.
 • To understand, to adapt and to desing the Area of innovative, new ideas, methods, and to develop an application or a well-known idea and to apply these backlog to a different area and to explore topics in physiolgy.
 • Access to the latest informations in physiology and to grasp them, and get the skills necessary to be able to use the highest level of competence.
 • Being involved in different disciplines or studies, panel discussions, Symposia, workshops, seminars, article discussions, and participating in events such as problem-solving sessions, sharing their knowledge of their own field of education and establishing the relationships with experts in other disciplines as a team member contributes to the solution.
 • To gain and to evaluate the ability of critical analysis, synthesis and have the ability of competence and responsibility.

Key Competencies
-

Further Info

The success of a course in the graduate program courses are determined by achievement grades. Course grade of the student is conducted during the semester midterm exams, practical works, assignments and a final exam. 40% of these mid-term exams or assignments and 60% of the final exam have been considered while calculating this grade. The calculation of these percentages, fractions will be retained, but the success of rational numbers to the nearest whole number in the calculation of scores are concluded. Lesson success grade is 76 for the doctorate programs. Final exam grade for the doctoral program, students must have at least 70 points. Also, doctoral students should be successful at the doctoral qualifying examination and dissertation defense according to the principles of the Ondokuz Mayis University postgraduate and doctoral education regulations.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Ondokuz Mayis Univesity Graduate and Doctorate of Education regulations are required to meet the conditions. Scientific Preparatory Program must be completed successfully


Conditions for Success
Ondokuz Mayis Univesity Graduate and Doctorate of Education regulations are required to meet the conditions.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can work as an academician in universities, faculties, in research laboratories which could be national or international.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.


Url
Open Address